Startpagina Milieu

Afghaanse duizendknoop of Aziatische boomwurger geen gevaar voor landbouw

De Afghaanse duizendknoop en de Aziatische boomwurger zouden een probleem (kunnen) vormen voor de biodiversiteit in Europa. Volgens Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) zouden deze beide uitheemse plantensoorten weinig tot niet voorkomen op onze landbouwgronden.

Leestijd : 2 min

De minister veegt daarmee de bekommernis van commissielid Stefaan Sintobin (VB) van tafel wanneer die verwijst naar de Europese Unie die 22 nieuwe planten en dieren toevoegde aan de lijst van invasieve soorten die mogelijk de biodiversiteit op het Europese continent kunnen aantasten.

Zeldzaam

De Afghaanse duizendknoop (Koenigia plystachya) en de Aziatische boomwurger (Celastrus orbiculatus) worden weliswaar in Vlaanderen gemeld, maar zijn slechts zeldzaam tot zeer zeldzaam aanwezig in Vlaanderen.

De Afrikaanse duizendknoop is een overblijvende plant die doorgaans wordt gevonden op locaties met een zekere mate van verstoring, zoals kanaal- en rivieroevers, weg- en spoorwegbermen, braakliggende terreinen, bosranden en dergelijke. De soort kan lokaal talrijk en persistent zijn.

De Aziatische boomwurger wordt in Europa meestal in of nabij stedelijk gebied gevonden. De grootste milieurisico’s bieden zich aan in bossen op vochtige, voedselrijke bodem. Volgens minister Demir is het risico op natuurlijke verspreiding in Vlaanderen momenteel beperkt. Waar de soort voorkomt, blijkt ze wel bijzonder moeilijk te verwijderen. De Aziatische boomwurger zal pas vanaf augustus 2027 in de EU-lijst worden opgenomen.

Geen negatieve effecten

“Momenteel zijn er geen structureel negatieve effecten voor beide soorten binnen mijn bevoegdheid vastgesteld”, sust Zuhal Demir. Zij verduidelijkt dat de Afghaanse duizendknoop in principe kan gevonden worden in akker- of weideranden als onderdeel van de overblijvende vegetatie. Er is geen significant negatief effect op de bedrijfsvoering. De minister meent te weten dat zowel de Afghaanse duizendknoop als de Aziatische boomwurger via de tuinbouw en de sierteelt in Europa en respectievelijk Vlaanderen zijn terechtgekomen.

Indien zou blijken dat deze soorten problematisch zouden zijn in het kader van landbouwactiviteiten, suggereert minister Demir om vanuit het landbouwbeleid maatregelen te nemen. Dat kan door opname binnen de regelgeving rond gewasbescherming. De minister die bevoegd is voor landbouwbeleid kan volgens Demir initiatief nemen om een beheerregeling voor deze soorten uit te werken (cfr. Het Soortenbesluit Art. 28 par. 1).

FoJ

Lees ook in Milieu

Dalende waterkwaliteit brengt soepeler mestbeleid in gevaar

Boerenprotest De Vlaamse regering lijkt de beloftes aan de boeren voor een soepeler mestbeleid te zullen moeten terugdraaien. De waterkwaliteit in landbouwgebied is immers opnieuw achteruitgegaan. In een kwart van de onderzochte waterlopen werd de norm voor nitraat overschreden, zo blijkt volgens De Standaard uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Meer artikelen bekijken