Startpagina Milieu

Vlaanderen kent 5 miljoen euro toe aan restwaterproject van Aquafin

Het restwaterproject van Aquafin krijgt 5 miljoen euro van Vlaanderen. Dat hebben Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dinsdag aangekondigd. Het gaat om geld in het kader van de Blue Deal, waarbij Vlaanderen budget vrijmaakt voor het opvangen en hergebruiken van water.

Leestijd : 1 min

Opzet van het project is het gebruik van alternatieve waterbronnen aan te moedigen. Het omvat 2 luiken, enerzijds de opvang, buffering en hergebruik van hemelwater en anderzijds het hergebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het restwaterproject kadert in de samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en het Vlaams Gewest.

'Met de Blue Deal heeft Vlaanderen ambitieuze plannen om waterschaarste en droogteproblematieken in onze regio aan te pakken", zegt Jo Brouns. "Ook onze land- en tuinbouwers hebben veel water nodig voor hun dieren en gewassen. Door intensief hemelwater op te vangen en te hergebruiken, verminderen we dan ook de druk op onze andere reservoirs. Vlaanderen is een absolute topregio inzake innovatie en ook met dit restwaterproject zullen we belangrijke stappen zetten."

"Steden en gemeenten kregen reeds financiële steun voor de uitbouw van infrastructuur voor regenwateropvang", zegt Zuhal Demir. "Nu zorgen we er ook voor dat onze landbouwers, waar verdroging en waterschaarste hard toeslaat, mee op die kar kunnen springen. Zo stomen we met de Blue Deal iedereen in Vlaanderen klaar om het hoofd te kunnen bieden aan de klimaatopwarming."

Het restwaterproject van Aquafin loopt gedurende 2 jaar, tot uiterlijk eind 2024.

Belga

Lees ook in Milieu

Boeren op peil: Subirrigatie moet water beter vasthouden in Arendonk

Akkerbouw Landbouwers Paul en Stéphane de Cartier van de Kruisberghoeve in Arendonk beschermen hun watervoorraden met de aanleg van subirrigatie op 3 van hun landbouwpercelen, in het kader van het project ‘Boeren op peil in Oud-Turnhout en Arendonk’ (Bopota). Een systeem van buizen met gaten, onder meer ter hoogte van de wortels van de planten, zal het water rechtstreeks leiden naar waar het nodig is.
Meer artikelen bekijken