Startpagina Agriflanders

Een veeteeltbeurs zoals Agriflanders, dat is een beurs met vee!

Agriflanders is een professionele veeteeltbeurs, daar hoort dus ook vee bij. De specifieke sfeer die dit met zich meebrengt, is voor de organisatoren erg belangrijk. “De aanwezige dieren zorgen bij professionele veehouders voor de juiste sfeer en geur, maar ze tonen ook aan de niet-professionele bezoekers waar het echt om draait: de dieren”, meent Tom Destoop, verantwoordelijke voor de veeprijskampen.

Leestijd : 5 min

Hoewel de fokkerij enorm gedigitaliseerd wordt, is het visueel scoren van dieren nog steeds erg populair. “Landbouwers zien hun dieren graag, dat mag je letterlijk en figuurlijk beschouwen”, stelt Tom Destoop tijdens de persconferentie. “De deelnemers aan de tentoonstellingen of prijskampen zijn erg verbonden met hun dieren. Een rode draad bij alle organisatoren en deelnemers van de prijskampen is dan ook de liefde voor hun dieren.”

Agriflanders wil daarom blijvend een forum bieden aan de organisatoren van prijskampen (zie ook tabel). Destoop: “Bij de vorige editie organiseerden we voor het eerst alle prijskampen in één hal, namelijk in hal 8. Dit werd erg gesmaakt door de organisatoren van de prijskampen die vroeger doorgingen in hal 6. In hal 8 kunnen ze mee genieten van het professioneler kader dat geboden wordt en zijn de faciliteiten beter. Ook logistiek bleek het een mooie stap vooruit.” Tom Destoop overliep voor ons de diverse prijskampen.

01-3377 - prijskampen-web (2)

CRV Melkveeprijskamp en finale Kijk op Keuren

Tijdens de eerste beursdag, donderdag 12 januari, zullen Vlaanderens mooiste koeien elkaar bekampen tijdens de melkveeprijskamp. De organisatie is in handen van CRV. Voor de zwartbonte melkkoeien zal Patrick Gubelmann uit Zwitserland als jurylid optreden en bij roodbont is Harm Albring uit Nederland de scherprechter.

Harm was het voorbije jaar in Nederland ‘roodbontfokker van het jaar’. Het leveren van stieren aan KI-organisaties, maar zeker ook de successen in de roodbonte keuringsring waren hiervoor de basis. Tijdens de laatste Europese show nam de familie Albring deel met een roodbonte vaars en eindigde op een mooie tweede plaats. Ook voor zwartbont hebben we met Patrick Gubelmann een internationale jury. Patrick staat op zowel de Zwitserse als de Europese jurylijst en staat bekend om zijn duidelijke en enthousiaste toelichtingen. Patrick is werkzaam bij een Zwitserse fokkerij-organisatie en is eigenaar van diverse fokdieren uit bekende internationale koefamilies.

De 120 opgegeven Vlaamse stamboekdieren moeten eerst de productienormen doorstaan. De jury zal bij zwartbont in 3 leeftijdsklassen de kampioenen aanduiden, bij roodbont met minder aangemelde dieren zijn er 2 kampioenschappen. Bij zowel zwartbont als roodbont zal een algemeen kampioene gekozen worden.

Tijdens de prijskamp zullen de finalisten van de Kijk op Keuren-competitie met de juryleden mee keuren. De finalist die met zijn of haar plaatsing het dichtst bij de plaatsing van de jury zit, zal deze competitie winnen. Elders in dit dossier kun je over de selectie van deze jonge juryleden lezen.

Direct aansluitend op het tweede deel van de prijskamp vindt in de ring een workshop plaats waarin jurylid Harm Albring aan de hand van 3 koeien een toelichting zal geven over de waarde en belang van een goeie bouw van het frame, een goede uier en beste benen bij melkkoeien. Cijfers van recent CRV-onderzoek bevestigen ook dit belang. Deze workshop zal zeker leerzaam zijn!

Belgisch witblauw

Op vrijdag 13 januari is er traditioneel de Belgisch witblauw vleesveeprijskamp. Vier jaar na een succesvolle editie van de Vlaamse keuring voor Belgisch witblauw vindt een nieuwe editie plaats. Het summum van de Vlaamse fokkerij met Belgisch witblauw zal er deelnemen met het mooiste vrouwelijke vee dat in Vlaanderen geboren is. Daarbij schreven 25 vleesveehouders in, met in totaal een 70-tal dieren. Dit aantal is een afname ten opzicht van vorige editie, toen er 90 dieren aanwezig waren. De terugval in het aantal vleesveehouders, alsook de sterk gestegen kosten, zijn hier niet vreemd aan.

De dieren zullen beoordeeld worden door een jury samengesteld uit 3 leden, die elke rubriek in duo zullen jureren. De jury bestaat uit de Vlaamse witblauwfokker Vincent Vanopdenbosch uit Bever, alsook uit de Waalse fokkers Laurent Leleux uit Mainvault en Manu Laruelle uit Faimes.

Vincent Vanopdenbosch was jarenlang werkzaam als stamboekinspecteur voor Belgisch witblauw bij CRV. Hij is momenteel lid van de rascommissie Belgisch witblauw verbonden aan het Vlaamse stamboek en baat het vleesveebedrijf ‘de Bievene’ uit in het Vlaams-Brabantse Bever. Hij jureerde eerder dit jaar nog op de witblauwprijskamp in Erpe-Mere. Laurent Leleux baat in het Henegouwse Mainvault een vleesveebedrijf met Belgisch witblauw uit in associatie met zijn vader Christian. Laurent Leleux was dit jaar nog jurylid op de nationale prijskamp in Libramont. Zijn stal ‘d’Embise’ leverde al verschillende topstieren aan menig KI-organisatie. Hij behaalde al meerdere nationale kampioenstitels, met onder meer de nationale titel voor Emprunte d’Embise in 2018 (Libramont). Manu Laruelle uit het Luikse Faimes is een bekend gezicht in de witblauwfokkerij. Reeds eerder jureerde hij deze Vlaamse topkeuring in Gent, maar ook op diverse andere nationale keuringen. Zijn stal ‘des Waleffes’ was al meermaals succesvol op verschillende regionale en nationale keuringen.

Blonde d’Aquitaine

Op vrijdag organiseert vzw Blonde d`Aquitaine Vlaanderen voor de tweede keer een prijskamp voor Blonde d`Aquitaine-dieren op Agri-flanders. Organisatorisch werd ervoor gekozen om deze prijskamp opnieuw parallel te laten doorgaan met het Belgisch witblauw in de grote piste. Op die manier krijgt de bezoeker een optimaal zicht op beide initiatieven.

De prijskampen voor Blondes d’Aquitaine en Belgisch witblauw gaan tesamen door op vrijdag 13 januari in hal 8.
De prijskampen voor Blondes d’Aquitaine en Belgisch witblauw gaan tesamen door op vrijdag 13 januari in hal 8. - Foto: Agriflanders

Het ras is de laatste jaren ook in Vlaanderen duidelijk in opmars. Dat bewees het succes van de eerste editie, ondertussen 4 jaar geleden. Steeds meer fokkers raken gecharmeerd door de positieve kwaliteiten van dit nog niet zo oude ras. Het ras komt van de Zuidwest-Franse regio Aquitanië. Door het kruisen van 3 rassen – De Quercy, De Garonnaise en De Blonde des Pyrénées – ontstond rond de jaren 60 dit unieke vleesras.

De runderen zijn groot van gestalte. Ze worden gekenmerkt door de enorme lengte van het lichaam, door een dikke ronde bespiering en door een uitermate fijnheid van de huid en beenderen. Ze zijn egaal lichtbruin/tarwekleurig. De moederdieren zijn heel vruchtbaar en hebben een sterk moederinstinct. De kalveren worden op een natuurlijke manier geboren en door de moeder grootgebracht tot op de speenleeftijd van ongeveer 6-8 maanden. Jonge stieren in de mesterij hebben een hoge dagelijkse gewichtstoename van gemiddeld 1.500 g/dag vanaf de dag van de geboorte. De stieren behalen met gemak een slachtgewicht van 550 à 600 kg op een leeftijd van 22 maanden.

Het ras is vooral gewaardeerd vanwege zijn superieure vleeskwaliteit, zelfs op hogere leeftijd. De koeien met hun kalveren worden in kudden gehouden en vaak wordt gebruikgemaakt van een dekstier voor natuurlijke dekking.

Blonde d’Aquitaine Vlaanderen (BDAV) is een dynamische vzw. Het bestuur en de leden zetten zich in om het ras te promoten en bekend te maken bij het grote publiek. Mede door deze positieve groepsdynamiek groeit ook het aantal leden. Er worden regelmatig uitstappen georganiseerd.

Schapen en geiten

Op zaterdag 14 januari zullen de ondertussen bekende schapenprijskampen georganiseerd worden door de Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV). Ook de uitgebreide tentoonstelling die KHV iedere keer weer inricht, moet hier zeker vermeld worden. Deze tentoonstelling biedt de bezoeker een totaaloverzicht van de vele erkende schapen- en geitenrassen en van hun meest typische eigenschappen. Hier kunnen zowel professionele als hobbykwekers op zoek naar de meest geschikte genetica voor hun bedrijf of hobby.

Op zaterdag 14 januari worden de schapenprijskampen georganiseerd door de Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV).
Op zaterdag 14 januari worden de schapenprijskampen georganiseerd door de Kleine Herkauwers Vlaanderen (KHV). - Foto: AV
Voor de belangrijkste melk- en vleesschapenrassen worden de Vlaamse Kampioenschappen voor rammen en ooilammeren georganiseerd.

AV

Lees ook in Agriflanders

Meer artikelen bekijken