Startpagina Groenten

BelOrta rondt voor het eerst de kaap van 500 miljoen euro omzet

Groente- en fruitcoöperatie BelOrta sloot 2022 af met een record productomzet van 507 miljoen euro. Hoewel die omzet 2% stijgt ten opzichte van 2021 is de globale aanvoer met 4% gedaald.

Leestijd : 6 min

De lagere aanvoer is bij heel wat producten te wijten aan een ander productieschema in vergelijking met de voorbije jaren. De grote impact van gestegen kosten zoals energie, personeel en grondstoffen heeft niet te onderschatten gevolgen op de productie van de BelOrta-producenten.

Telers moeten vaak lang vooraf plannen als het om zaaien, planten, oogsten of het bewaren van hardfruit gaat. Dergelijke planning brengt zeker in onzekere en volatiele tijden hoge risico’s met zich mee.

Naast de onzekerheid op het vlak van productie, ziet BelOrta ook wijzigingen in de winkelmand van de consument als gevolg van een ongeziene inflatie en de gedaalde koopkracht.

Gestegen energiekosten

In een normaal seizoen zou BelOrta spreken van behoorlijke prijzen voor heel wat tomatensoorten. De gestegen kostprijs van zowel energie als grondstoffen heeft echter een grote impact op het bedrijfsresultaat van heel wat telers en teelten. Daarenboven viel het op dat een heleboel groentespecialiteiten het moeilijker hadden dan de klassieke types. De koopkrachtvermindering lijkt vooral een impact te hebben op producten met een hogere (kilo)prijs.

De komkommerproductie (bij ons en elders) daalde aanzienlijk ten opzichte van het vorige jaar, wat resulteerde in een betere middenprijs. Aubergines kenden een moeizame seizoenstart maar mochten rekenen op een betere tweede jaarhelft, terwijl paprika een eerder wisselvallig seizoen heeft gekend met een iets lager resultaat in vergelijking met vorig jaar.

Duurdere energie

Duurdere energie heeft niet alleen op een directe manier impact op productie, ook indirect wordt het telen van vruchtgroenten vaak heel wat moeilijker bij een lagere kastemperatuur.

Bij bepaalde andere groenten merkt BelOrta een heropleving van horeca en foodservice na 2 door corona getekende jaren. Dit uit zich onder andere in de vraag naar specifieke sorteringen van asperges.

Desalniettemin heeft het onvoorspelbare weer gezorgd voor een grillig verloop van het aspergeseizoen met een goede start, gevolgd door een heel zwakke meimaand en een ietwat beter seizoenseinde in juni.

Een zelfde verloop zag BelOrta bij heel wat bladgewassen. Een goede start, een zwak middenstuk en een beter seizoenseinde.

Een jaar met 2 gezichten

Prei kende dan weer een jaar met 2 gezichten. Het groeiseizoen van 2021 verliep voorspoedig en resulteerde in hoge opbrengsten per kilo. In combinatie met een zachte winter had dit lage prijzen tot gevolg in de eerste jaarhelft van 2022. De droge en warme zomer van 2022 had een negatieve impact op de productie en het aanbod waardoor de markt in het najaar wat kon heropleven.

Bloemkool kende zowel qua aanvoer als qua prijsvorming een jaar met echte ups en downs, wat echter resulteerde in een onder-gemiddelde jaarmiddenprijs.

Op de witloofmarkt was de situatie dan weer zeer slecht vanaf januari tot midden augustus. De heropleving van de markt na deze periode kon de geleden schade helaas niet meer goedmaken. Koopkracht, energie, de internationale marktsituatie maar ook de alsmaar sneller opduikende, wijzigende en verdwijnende consumptietrends konden het resultaat van een product maken of kraken het afgelopen jaar.

Zachtfruit en steenfruit hadden betere zomer dan 2021

De seizoenstart voor aardbeien was degelijk op commercieel vlak. Van half april ging deze echter snel bergaf, en dat voor ruim een maand lang. Het samenkomen van heel wat productie in binnen- en buitenland leidde tot een tijdelijke explosie van het aanbod, uiteraard zeer nefast voor de marktprijs. Na deze periode kwamen vraag en aanbod terug in evenwicht en werden de prijzen beter.

Op kwaliteitsvlak was 2022 een veel beter zachtfruitjaar dan 2021, dat geplaagd werd door een enorm natte zomer. De verhouding tussen vraag en aanbod was redelijk goed in evenwicht tijdens het Belgische seizoen en resulteerde zo in een relatief constante prijsvorming.

De kersenproductie klom opnieuw naar normale cijfers. Een deugddoende evolutie na het zeer moeilijke 2021-seizoen. Dankzij de centrale hydrokoeling en sortering kon er heel flexibel gewerkt worden op vlak van rassen en verpakkingen, beide sterke troeven met het oog op een vlotte vermarkting.

Opvallend in 2022 was de verdere ontwikkeling van recent gelanceerde conceptproducten BelOplum (pruimen) en BelOmelon (meloenen). Beide projecten worden door zowel de telers, handel als consumenten zeer warm onthaald. Lokale duurzame teelt wordt duidelijk gewaardeerd. Ook in 2023 gaat BelOrta verder deze ingeslagen weg in.

Bewaarkosten lopen erg hoog op

Het afgelopen hardfruitseizoen was een uitdaging en dat niet alleen door de grote volumes hardfruit die in heel Europa geoogst werden. De enorm toegenomen bewaarkosten zorgen ervoor dat het product sneller in de markt gezet wordt en minder gespreid aangeboden wordt. Dit is nefast voor de prijsvorming.

Daarnaast hebben de oorlog in Oekraïne en de dure transportkost ook gevolgen voor de Belgische export. Toch is het niet allemaal kommer en kwel inzake hardfruit. De Conference-peren bestendigen hun goede kwaliteitsimago en vinden steeds meer nieuwe eindbestemmingen. Bovendien groeien bestaande markten door.

Wat appels betreft, kende BelOrta dan weer een moeilijk jaar als gevolg van de te grote Europese producties. Bij de oogst van afgelopen herfst werden ook heel wat partijen direct voor verkoop aangeboden als gevolg van de hoge bewaarkosten. Dit zorgde voor een stevige druk op de markt. Lagere Europese stocks eind 2022 doen BelOrta hopen op beterschap begin 2023.

Koopkrachtdaling

Net als bij enkele specialiteiten en convenienceproducten noteert BelOrta ook bij bio een belangrijke inflatie-impact. Bepaalde gelegenheids-biokopers grijpen al eens vaker naar een goedkoper alternatief en dit laat zich voelen in de verkoopcijfers.

Er was echter ook positief nieuws op bio-vlak. Het warme weer van afgelopen zomer had een positieve invloed op de kwaliteit van het bio-zachtfruit wat de verkoop en het verbruik ten goede kwam, zeker in vergelijking met het uiterst natte 2021.

De droogte heeft ook vaak een gevolg op de kalibers van heel wat groente– en fruitsoorten. Kleinere maten leiden vaak ook tot een lager aanbod. In een inflatoir jaar als 2022 vertaalt dit zich helaas niet altijd in een betere prijsvorming, terwijl dat dat wel nodig is voor de rendabiliteit van de bio-producenten. Eind 2022 merkte BelOrta echter wel terug beterschap in de vraag en ook voor 2023 hopen ze verder te gaan op dit elan.

Uitrol CO2-reductieplan

Begin oktober publiceerde BelOrta zijn jaarlijks duurzaamheidsrapport. Op vaste thema’s inzake partnerschap met telers, verkleinen van de ecologische voetafdruk, zorg voor mens en maatschappij en oog voor natuurlijke en gezonde producten wordt gestaag en met resultaat verder gewerkt.

BelOrta is sinds enkele jaren een trotse SDG-Pioneer van de VN. Een onderscheiding die enkel toegekend wordt aan bedrijven die verstrekkende resultaten boeken inzake duurzaamheid.

Maar dat betekent niet dat ze op hun lauweren rusten. Ze gaan er volop voor om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 42% te verminderen (t.o.v. 2020). Dit plan werd bevestigd en goedgekeurd door SBTi (Science Based Targets initiative), waarmee BelOrta behoort tot een selecte club van Belgische bedrijven die reeds duidelijke doelstellingen heeft vastgelegd.

Bouwen aan de toekomst

In 2023 viert BelOrta zijn tiende verjaardag. Uiteraard zullen ze stilstaan bij dit eerste lustrum. De focus ligt echter op de toekomst. In de uitbouw van e coöperatie werden ze de afgelopen 10 jaar regelmatig geconfronteerd met heel wat uitdagingen.

Alsof de groente- en fruitteelt met alle onvoorspelbare weersomstandigheden en de steeds strengere wetgevingen nog niet zwaar genoeg was, kregen ze in 2014 een zware Rusland-ban voor de voeten geworpen.

Voor appelen en peren, maar ook voor heel wat vruchtgroenten ging hierdoor een kostbare afzetmarkt verloren. Ook de Brexit, de coronacrisis en recent nog de wereldwijde energiecrisis en torenhoge inflatie zorgden voor een heel hobbelig parcours.

Politieke profileringsdrang met helaas soms weinig genuanceerde regelgevingen tot gevolg gaat ten nadele van het harde werk van de producenten. Denk hierbij maar aan de steeds wijzigende verpakkingswetgevingen, de discussies over MAP7 en de gevolgen van het stikstofarrest voor de verdere ontwikkelingskansen van tuinbouwbedrijven.

Gezond voedsel produceren is geen evidentie en daar zouden overheden en andere verantwoordelijkheidsdragers zich beter bewust moeten van zijn. Voedselproductie mag geen politieke pasmunt worden. Het is een dagelijkse opgave van heel wat gepassioneerde en trotse familiebedrijven.

Integratie BFV

Dat BelOrta blijft geloven in de toekomst en haar verantwoordelijkheid wil nemen in het streven naar en het realiseren van een leefbaar inkomen voor haar coöperatief georganiseerde telers, mag blijken uit de intentieverklaring die begin februari 2022 werd gesloten met de Belgische Fruitveiling.

Eind 2022 werden de gesprekken afgerond en bezegeld in een juridisch akkoord. Verwacht wordt dat tegen midden 2023 de Belgische Mededingingsautoriteit haar finale goedkeuring zal verlenen met als doelstelling tegen 1 juli 2023 tot een volledige operationele integratie te komen.

BelOrta neemt als coöperatie van meer dan 900 telers (1.300 telers na integratie met de BFV) graag de handschoen op en kijkt met veel enthousiasme positief vooruit. Ze zijn er van overtuigd dat samenwerken loont en dat iedereen in de keten van veld tot op het bord hier de vruchten van plukt.

FVDL/BelOrta

Lees ook in Groenten

Doorbraak in onderzoek naar bruinrot

Aardappelen Eén van de meest schadelijke plantbacteriën ter wereld geeft een deel van zijn geheimen prijs in nieuw doctoraatswerk van ILVO, VIB en UGent. Het gaat om het Ralstonia solanacearum species complex, dat meer dan 200 plantensoorten kan aantasten, waaronder enkele heel belangrijke gewassen zoals aardappel en tomaat. Joren De Ryck ontdekte waar in de plantenwortels eiwitten actief zijn die door de bacterie geïnjecteerd worden en de plant vervolgens ziek maken.
Meer artikelen bekijken