Startpagina Pluimvee

Geen consensus over normen voor kalkoenkwekerijen

De Raad voor Dierenwelzijn heeft geen consensus bereikt over normen voor het houden van vleeskalkoenen, omdat de dierenbeschermingsorganisaties vonden dat de voorstellen tekortschoten. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil nog dit jaar een regelgevend document voorleggen aan de Vlaamse regering.

Leestijd : 2 min

Er zijn in Vlaanderen 28 kalkoenkwekerijen met samen 1,2 miljoen kalkoenen. Gaia kaartte in 2019 en in 2021 aan dat er in Vlaanderen geen specifieke normen bestaan voor het houden van kalkoenen, wat volgens hen de deur openzet voor wanprakrijken. Vlaams minister Weyts heeft daarop in 2021 aangegeven dat er minimumnormen zouden komen voor kalkoenkwekerijen. Meyrem Almaci van Groen vroeg op 11 januari in de commissie Dierenwelzijn wanneer die minimumnormen zullen ingevoerd worden.

Voorstel schiet tekort

“Begin 2021 hoorden we dat er eind 2021 een advies zou komen van de Raad voor Dierenwelzijn om die normen uit te werken. Het bleef stil tot juli 2022. In het advies dat er toen is gekomen, hebben de dierenbeschermingsorganisaties een minderheidsstandpunt toegevoegd, omdat ze vonden dat het advies tekortschoot op enkele essentiële punten, zoals de bezettingsdichtheid, de buitenloop en de groeisnelheid. Het advies van de Raad voor Dierenwelzijn is ondertussen een half jaar oud. Wanneer mogen we de concrete wettelijke normen verwachten?”, vroeg Almaci aan minister Weyts.

De Raad voor Dierenwelzijn had een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van onder meer Gaia, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Boerenbond, slachthuizen, een broeierij, een veevoederbedrijf en een dierenartsenpraktijk.

Geen consensus

“In die werkgroep heeft men heel lang gediscussieerd, maar tot mijn spijt is men daar niet tot een algemene consensus gekomen. Het is nochtans nodig, omdat een specifieke regeling voor kalkoenen gewoon ontbreekt”, duidt minister Weyts.

Uit de werkgroep is wel een advies gekomen. “Het advies van de raad bevat verschillende specifieke diersoortgerichte houderijvoorschriften die een betere bescherming aan kalkoenen zullen bieden. Dat advies is opgesteld rekening houdend met de specifieke behoeften van kalkoenen en met het houderijsysteem in Vlaanderen.

In dat advies worden bijvoorbeeld normen voor een maximale bezettingsgraad en een groeisnelheid naar voren geschoven. Naast voorschriften voor basisbehoeften voor de kalkoenen werden ook maatregelen voorgesteld die moeten zorgen voor meer welzijnsbeleving voor de dieren. Onder andere normen voor omgevingsverrijking, het gebruik van zitstokken en verhoogde platformen zitten in het advies”, aldus minister Weyts.

Onrechtstreeks continu monitoren

Vernieuwend is volgens Weyts de bepaling van een diergebonden welzijnsindicator. “Door het scoren van de toestand van de dieren in het slachthuis zal de welzijnssituatie van de dieren op de bedrijven onrechtstreeks maar continu gemonitord worden.”

Het advies van de raad voor Dierenwelzijn weegt ook voor Almaci te licht. “Het gaat nauwelijks over het stompen van de bekken, terwijl de pikkwetsuren enorm zijn. Het gaat niet over de dichtheid. Het gaat niet over de buitenloop. Het gaat niet over het natuurlijke gedrag van de kalkoenen. Op dat vlak deel ik het oordeel van de dierenwelzijnsorganisaties dat dit een veel te licht advies is. Ik hoop dat u ambitieuzer durft te zijn bij het doorhakken van de knoop.”

Filip Van der Linden

Lees ook in Pluimvee

SALV vraagt om te wachten met Vlaamse normen voor kalkoenenhouderij

Pluimvee Het is op zich een goede zaak dat de Vlaamse regering met een nieuw besluit een normenkader voor het dierenwelzijn in de professionele kalkoenenhouderij wil invoeren. Tegelijk is het belangrijk om het gelijke speelveld in voldoende mate te waarborgen. Daarom vraagt de SALV aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om de invoering uit te stellen tot er Europees beleid terzake is.
Meer artikelen bekijken