Startpagina Vleesvee

Betaling saldo van de premie voor de productie van vleeskalveren

Eind februari 2023 ontvangen de landbouwers, die via het e-loket een geldige deelnameverklaring voor de campagne 2022 hebben ingediend, het saldo van de betaling van de premie voor het produceren van vleeskalveren.

Leestijd : 2 min

Het gaat om de steun voor de premiegerechtigde kalveren die geslacht werden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Deze kalveren moeten afkomstig zijn van een vleeskalverbedrijf en alle gegevens moeten beschikbaar zijn.

Inlands en buitenlands geslachte kalveren

Voor wat de inlands geslachte kalveren betreft, is de betaling gebaseerd op de gegevens beschikbaar in Sanitel. Voor wat de buitenlands geslachte kalveren betreft, wordt de betaling enkel uitgevoerd voor de kalveren waarvoor de buitenlandse overheid de slachtgegevens tijdig heeft aangeleverd. Voor de dieren waarvoor deze slachtgegevens nog niet beschikbaar zijn, wordt geen premie betaald. Voor deze landbouwers zal een aanvullende betaling gebeuren zodra de dossiers volledig in orde zijn.

Op basis van de beschikbare enveloppe voor de premie voor de productie van vleeskalveren voor de campagne 2022 is het bedrag per premiegerechtigd kalf vastgelegd op € 6,7.

Overschrijding vermijden

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. In het geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor vergroening, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling.

Op de afrekening kan de landbouwer alle gedetailleerde informatie over de berekening van de steun raadplegen. In de eerste helft van maart vindt hij die informatie op het e-loket van Landbouw en Visserij.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Vleesvee

Meer artikelen bekijken