Startpagina Milieu

Provincie Limburg steunt imkers bij het vangen van de Aziatische hoornaar

De provincie Limburg geeft een subsidie van 15.000 euro aan de vzw Limburgse Imkersbond om lokkasten te laten maken voor de koninginnen van de Aziatische hoornaar, en om die onder hun leden te verdelen. De subsidie komt voor de helft van de dienst Landbouw en voor de helft van het Provinciaal Natuurcentrum PNC.

Leestijd : 3 min

Sinds enige tijd is er een nieuwe diersoort opgedoken in Limburg: de Aziatische hoornaar. De verwachting is dat de soort de volgende jaren nog sterk in aantal gaat toenemen.

Bovenaan het menu van deze grote wesp-achtige staan honingbijen, samen met andere bijen en wespen. Het is logisch dat de imkers zich zorgen maken over deze ontwikkeling. Ook op de insectenfauna zou de Aziatische Hoornaar een negatief effect hebben.

Daarom ondersteunt de provincie Limburg nu, zowel vanuit de dienst landbouw als vanuit het Provinciaal Natuurcentrum, de vzw Limburgse Imkersbond financieel bij een project om met een zelf ontworpen lokkast de koninginnen van de Aziatische hoornaar af te vangen. De imkersbond hoopt 10 tot 30% van de koninginnen zo te vangen en tegelijk de verspreiding van deze invasieve exoot beter in kaart te brengen.

Niet goed voor landbouw en natuur

Gedeputeerde van Landbouw, Inge Moors (CD&V): “De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot die intussen ook Limburg bereikt heeft. We gaan de strijd aan om de invasie te beperken. De Aziatische hoornaar is immers een grote vijand voor de bestuiving van ons fruit. De imkers spelen een cruciale rol. Vandaar onze ondersteuning.”

Gedeputeerde van Milieu en Natuur, Bert Lambrechts (N-VA): “De Aziatische hoornaar kan ook onder wilde bijenvolkeren soms een ware ravage aanrichten. Die bijenpopulaties zijn van groot belang bij de bestuiving van tal van plantensoorten. We steunen dan ook dit project vanuit Milieu en Natuur, om meer te leren over de verspreiding en de mogelijke bestrijding van de Aziatische hoornaar.”

Vanuit Frankrijk op weg naar het oosten

Met de Aziatische hoornaar is er recent een nieuwe gast aangekomen in Limburg.

In 2004 werd de Aziatische hoornaar voor het eerste gezien in Europa. In Frankrijk werd ze vermoedelijk kort daarvoor per ongeluk geïntroduceerd. De soort heeft zich vervolgens in enkele jaren verspreid door Frankrijk en na 2010 ook door de rest van West Europa.

In Vlaanderen zijn er vooral waarnemingen in het westen van het land maar de verwachting is dat er ook in Limburg veel meer meldingen gaan komen de volgende jaren. Het is logisch dat de imkers zeer bezorgd zijn over deze ontwikkeling.

Vooral voor de landbouw een bedreiging

Gedeputeerde Inge Moors duidt: “De Aziatische hoornaar kan in bijenkasten soms een ware ravage aanrichten. 84% van de landbouwteelten, vooral fruit en groenten, zijn afhankelijk van insecten en vooral van bijen voor hun bestuiving.

Minder bijen betekent voor de tuinbouwteelten niet alleen productieverlies maar ook kwaliteitsverlies. Zo zijn appels uit boomgaarden zonder bestuivers gemiddeld kleiner, meer asymmetrisch en minder bewaarbaar. Maar ook bessen, aardbeien en kersen zijn afhankelijk van bestuivende insecten. Men schat in dat bij afwezigheid van bijen in België er 350 miljoen euro minder opbrengst zou zijn van deze teelten, om van verloren natuurwaarde niet te spreken.

Tenslotte toonde recent onderzoek dat in een boomgaard de gecombineerde aanwezigheid van solitaire bijen en wilde hommels naast de gewone honingbij, zorgt voor een nog betere bestuiving. Een hogere biodiversiteit van bestuivers is dan ook niet alleen ecologisch maar ook economisch van belang.

Ook voor tal van niet-landbouwgerelateerde gewassen zijn bijenpopulaties van groot belang voor de bestuiving.”

Bestrijding

De beste manier is het vangen van koninginnen in het voorjaar wanneer deze uitzwermen. De zelfontworpen lokkasten van de Limburgse imkersbond moeten hiermee helpen. Kleine insecten kunnen gemakkelijk door de roosters ontsnappen uit de kast; de Aziatische hoornaar zit gevangen. De imkersbond hoopt 10 tot 30 procent van de koninginnen zo te vangen en tegelijk de verspreiding beter in kaart te brengen. De informatie over de verspreiding kan ook nuttig zijn voor verder natuuronderzoek.

Vandaar dat het provinciebestuur besliste om het maken en verdelen van de lokkasten financieel te ondersteunen vanuit de dienst Landbouw en het Provinciaal Natuurcentrum.

Provincie Limburg

Lees ook in Milieu

Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt stellen zich vragen bij nieuw onderzoek naar verhuis van de patrijs als jachtwild

Milieu Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft een oproep uitgeschreven om de ‘translocatie van jachtwild’ en meer in het bijzonder de patrijs te onderzoeken. Bij translocatie worden wilde dieren op geschikte plaatsen gezet om bestaande populaties te versterken of om nieuwe populaties te creëren. Hoewel Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt initiatieven voor bedreigde akkervogels aanmoedigen, mag zo’n onderzoek geen vrijgeleide zijn om de gewone jacht op patrijs kost wat kost te laten doorgaan. 
Meer artikelen bekijken