Startpagina Edito

Edito: Stof over stikstof waait weer op

Het stof over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) leek de voorbije weken wat te zijn gaan liggen. Nederlands onderzoek doet het stof echter weer opwaaien.

Leestijd : 2 min

Het is bij ons erg stil rond het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veehouderij (WeComV). Dit comité moet in opdracht van de Vlaamse overheid innovatieve staltechnieken evalueren en goedkeuren, vooraleer ze in aanmerking kunnen genomen worden als emissiereductie bij de beoordeling van uitbatingsvergunningen. De leden van dit comité werden in november 2022 aangesteld voor een periode van 4 jaar. Ze zijn nu dus zo’n 6 maanden aan de slag. Die stilte is an sich natuurlijk niet slecht. Op zo’n korte periode kun je nieuwe emissiearme systemen immers niet grondig doorlichten, evalueren en een rapport publiceren. Het is immers belangrijk dat de emissiearme technieken niet alleen op papier, maar ook in de praktijk voldoende effectief zijn in het terugdringen van de uitstoot.

Bij onze noorderburen buigt het gerenommeerde Wageningen University & Research (WUR) zich al langer over de meting van de effectiviteit van zulke systemen. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zit er in de eindfase. Alhoewel het rapport nog niet openbaar is, worden de geteste stalsystemen – vooral deze in de melkveehouderij – al afgekraakt in de Nederlandse pers. Er zijn voor dit onderzoek geen daadwerkelijke metingen in stallen uitgevoerd, maar toch stelt men dat de beloofde stikstofreductie niet wordt gerealiseerd. Bovendien wordt ook het correct gebruik van bestaande emissiereducerende technieken in vraag gesteld. En dat nieuws werd gretig overgenomen door enkele Vlaamse media... Zij trekken de lijn al door naar het Vlaamse onderzoek, want Vlaanderen hoopte immers te kunnen meezeilen op de resultaten van het Nederlandse onderzoek.

Het is dus wachten op de publicatie van het Nederlandse rapport om de gebruikte meetmethoden en de resultaten te kennen. Op de website van WeComV lezen we dat de geloofwaardigheid van het comité afhangt van de mate waarin onafhankelijkheid, wetenschappelijke kwaliteit, doorzichtigheid en efficiëntie kunnen gewaarborgd worden bij de verlening van adviezen. We gaan er dus van uit dat het WeComV niet zomaar copy-paste doet van het werk van het Nederlandse WUR, maar dat het met Vlaamse nuchterheid een eigen grondige analyse uitvoert.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Edito

‘Met patatte is het altijd watte’... ook in 2023

Edito ‘Met patatte is het altijd watte’, het is een vrolijke uitspraak onder landbouwers. Helaas doet seizoen 2023 het gezegde weer alle eer aan, met een late start, een moeilijke opkomst en nu nog een hoge plaagdruk erbovenop.
Meer artikelen bekijken