Startpagina Melkvee

Kunnen kalvergeluiden koeien naar de melkrobot lokken?

Kunnen koeien ook zonder krachtvoeder, op een alternatieve manier naar de melkrobot gelokt worden? Het project Lokrob onderzocht, naast voederbieten, ook kalvervocalisaties als lokmiddel in de melkrobot.

Leestijd : 3 min

I n melkrobots wordt standaard-krachtvoeder gebruikt om koeien naar de melkrobot te lokken. In de praktijk worden soms smaakstoffen (bijvoorbeeld vanille) aan het krachtvoeder toegevoegd om koeien beter naar de robot te lokken.

Binnen het project Lokrob, een Europees project binnen het partnerschap voor innovatie (EIP of operationele groep) werden proeven met voederbieten als lokmiddel uitgevoerd. Samen met 2 Vlaamse melkveehouders onderzocht een studente diergeneeskunde kalvervocalisaties of geluiden van kalveren als alternatief lokmiddel.

Waarom kalvervocalisaties?

De communicatie tussen moeder en kalf start tijdens de geboorte en gaat verder na de geboorte. Het geboorteproces en het zuigen van het kalf initieert de vrijstelling van oxytocine. Oxytocine speelt een rol in het op gang brengen van de melkproductie, maar ook in de relatie tussen moeder en kalf. Kort na de geboorte wordt de communicatie tussen moeder en kalf verder versterkt door het kalf af te likken, het zuigen door het kalf en door eventuele geluiden of vocalisaties. Het afspelen van kalvervocalisaties in de wachtruimte op 2 Amerikaanse bedrijven had in een vroegere studie een positief effect op de melkgift (stijging met 1 à 2%), maar er werd nog niet onderzocht of geluiden van kalveren als alternatief lokmiddel in de melkrobot ingezet kunnen worden.

Praktijkproeven

Om de studie te kunnen uitvoeren, werden geluidsopnames van 8 week oude kalveren gemaakt tijdens 3 voederbeurten op 1 van de 2 testbedrijven. Vervolgens werden de achtergrondgeluiden eruit gefilterd en de fragmenten in een lus gemonteerd. Een werfradio werd boven de melkrobots geïnstalleerd. Op die manier werden de kalvergeluiden afgespeeld.

Op beide bedrijven werden in totaal 20 weken data van robotbezoeken, aantal melkingen en melkproductie verzameld. Hierbij werden controleperiodes zonder kalvergeluiden afgewisseld met testperiodes met kalvergeluiden (elke periode duurde 2 weken). De radio die al aanwezig was voor de proef speelde gedurende alle periodes, de geluiden van de kalveren kwamen erbovenop tijdens de testperiodes.

Geen aantoonbaar effect

Het afspelen van geluiden van kalveren lokte melkkoeien niet vaker naar de robot en verhoogde de melkproductie niet. De impact van het afspelen van de kalvergeluiden op het aantal robotbezoeken, aantal melkingen en de melkgift werd geanalyseerd en dit apart voor koeien begin lactatie (tot 70 dagen in lactatie) en na pieklactatie (vanaf 90 dagen in lactatie). Op geen van beide bedrijven kon een significant effect van de kalvergeluiden op het aantal melkingen of op de melkgift worden vastgesteld. De variatie in aantal melkingen en in melkgift kon vooral verklaard worden door het aantal dagen in lactatie en door het lactatienummer.

Deze proef kon dus de resultaten van de eerdere Amerikaanse studie in een klassiek melksysteem niet bevestigen. Ondanks dit negatief resultaat, kunnen we niet zomaar veralgemenen dat het gebruik van kalvergeluiden geen zin heeft in een robotsysteem. Zo werden de geluiden telkens slechts voor een korte periode van 2 weken afgespeeld. Daarnaast was het moeilijk om het geluid voldoende luid hoorbaar te hebben in de volledige stal. Bovendien werden de geluiden ook niet continu afgespeeld, na het afspelen van de kalvergeluiden gedurende 180 minuten volgde telkens 60 minuten zonder geluiden, waarna terug gestart werd met de geluiden. Deze factoren kunnen allemaal een rol gespeeld hebben in het negatieve resultaat van de studie.

Verder onderzoek nodig

In deze studie had het afspelen van geluiden van kalveren geen positief effect op het aantal robotbezoeken, het aantal melkingen of op de melkproductie van melkkoeien gemolken in een robotsysteem. Verder onderzoek is echter nodig om het effect dat kalvergeluiden kunnen hebben op melkkoeien verder te onderzoeken.

Leen Vandaele, Tiny Vanvoorden, Charlotte Vanden Hole, Frank Tuyttens (ILVO)

Lees ook in Melkvee

Gemiddeld melkveebedrijf verliest 1.500 euro per maand bij hittegolf

Melkvee Landbouweconomen hebben langlopende productiecijfers van alle Vlaamse melkveebedrijven naast opgetekende weersfenomenen gelegd om de economische schade door hitte in kaart te brengen. Hitte kan een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid melk die koeien geven en op de melksamenstelling. De economische schade kan oplopen tot 1.500 euro en meer per maand per bedrijf
Meer artikelen bekijken