Startpagina Akkerbouw

Grondwaterstanden begin juni beter dan vorig jaar

De tweede helft van mei was volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kurkdroog, maar door de natte lente zijn de grondwaterstanden begin juni in 83% van de meetplaatsen normaal tot hoog voor de tijd van het jaar. In 17% van de meetpunten is een lage tot zeer lage grondwaterstand. Dat is beter dan in juni vorig jaar, toen dat in 61% van de meetpunten zo was.

Leestijd : 3 min

Er wordt tot 13 juni geen neerslag voorspeld wat betekent dat er gedurende een maand zo goed als geen regen zal zijn gevallen. Dat zal gevolgen hebben voor bodemvocht, grondwaterstanden en rivierafvoeren.“Het uitblijven van regen de voorbije en komende weken zal zich laten voelen in de afvoeren en peilen van onze waterlopen. “Paniek is nergens voor nodig. De toestand is nog niet zorgwekkend. Spaarzaam zijn met water blijft het ganse jaar nodig”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Voorbereid op een mogelijk droge zomer

“Na de droogte van 2022 hebben we ons verder voorbereid op een mogelijk droge zomer in 2023 en liggen de draaiboeken klaar. Door de dalende afvoeren en peilen stellen waterbeheerders waar mogelijk hogere peilen in en zetten ze visdoorgangen dicht om water te sparen. De toestand is nog niet zorgwekkend, maar het is belangrijk om – zoals steeds – spaarzaam met ons water te blijven omspringen, als burger, maar ook als bedrijf, organisatie of overheid”, zegt minister Demir.

Op 6 juni vertoonde 59% van de meetplaatsen een normale freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar. 24% vertoonde een hoge (21%) tot zeer hoge (3%) en 17% een lage (11%) tot zeer lage (6%) grondwaterstand voor de tijd van het jaar. Een maand geleden waren de grondwaterstanden nog aan de hoge kant. Toch is de situatie een heel stuk beter dan begin juni vorig jaar toen de VMM op 61% van de meetplaatsen lage tot zeer lage peilen noteerde.

Regenwater langer vasthouden

Er viel deze lente meer regen dan in vorige jaren maar in een kortere periode. Dat betekent dat de regenbuien intenser waren en periodes zonder regen langer duurden.

“Met de Blue Deal proberen we ons aan te passen aan dat veranderende klimaat door regenwater tijdens die hevige regenbuien beter op te vangen en in de grond te laten infiltreren. We geven waterlopen meer volume zodat ze meer water opvangen en houden regenwater langer vast in gebieden die daar van nature geschikt voor zijn. Met ons Blue Deal-decreet zal bovendien elke volgende Vlaamse regering verplicht zijn die investeringen verder te zetten”, stelt Demir.

Aardappelen en maïs kampen met droogte

Landbouwers moeten bepaalde teelten nu al extra water geven vanwege de huidige droogte, ondanks dat het deze lente erg veel geregend heeft, meldt Boerenbond. Het gaat vooral om teelten als uien, aardappelen of maïs.

De voorbije lente kenmerkte zich als een periode met erg veel regen. De voorbije weken keerde het tij echter: sinds midden mei zijn de temperaturen opgeklommen en is de zon meer wel dan niet van de partij geweest. “Voor de landbouw is dat laatste geen ideaal scenario”, zegt Boerenbond.

Beregenen om teelten te redden

"De grondwaterstanden zijn inderdaad mooi aangevuld de afgelopen maanden, maar de afgelopen droge, warme en winderige omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat de toplaag van de bodem is uitgedroogd", zegt Francois Huyghe, economisch adviseur Studiedienst Boerenbond. "Jonge planten die hun wortelgestel nog niet voldoende hebben kunnen ontwikkelen, geraken niet verder dan die droge bovenlaag en dus is beregenen noodzakelijk om de teelt te redden."

Voor jongere planten die vandaag lijden onder de droogte, zoals uien, aardappelen, maïs, bonen en erwten, is dus extra water nodig. Voor teelten die in juni en juli geoogst worden, zoals gerst en tarwe, is het probleem minder groot.

Voor de komende dagen en weken wordt niet meteen veel neerslag voorspeld, al is er wel kans op enkele buien of onweer. "Maar te veel neerslag ineens is ook niet wenselijk, omdat het water dan niet tijdig in de bodem kan dringen en uitspoeling kan optreden", zegt Boerenbond.

Belga/FVDL

Lees ook in Akkerbouw

Oost-Vlaanderen zoekt percelen met oogstresten van suikerbieten

Bieten De Provincie Oost-Vlaanderen wil ook deze winter opnieuw voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De provincie zoekt hiervoor landbouwpercelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar Oost-Vlaamse landbouwers.
Meer artikelen bekijken