Startpagina Melkvee

EMB: 14 Europese landen roepen op tot het beëindigen van politieke onwetendheid in de EU

Met 18 organisaties uit 14 landen trok de eerste ledenvergadering van de EMB dit jaar in Brussel een grote opkomst. De discussies tussen de ledenorganisaties werden verder verrijkt door uitwisselingen met gastsprekers uit de retailsector en van de organisatie European Coordination Via Campesina (ECVC). 

Leestijd : 3 min

Tijdens de 2 dagen durende ledenvergadering eind juni werd de situatie op de internationale zuivelmarkt geanalyseerd en werden constructieve projecten, ideeën en mogelijke samenwerkingsinitiatieven besproken.

Tijdens de bijeenkomst werd Guntis Gūtmanis van het Letse LOSP (Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome - ‘Samenwerkingsraad voor landbouworganisaties’) gekozen in het EMB-bestuur. "We kijken erg uit naar zijn toekomstige deelname aan het bestuur. Dit betekent dat, naast Frankrijk, Duitsland, België, Ierland, Italië en Denemarken, nu ook een Oost-Europees land een zetel heeft," voegde EMB-voorzitter Kjartan Poulsen toe, verheugd over de verkiezing van de Letse collega.

Een zeer gespannen EU-zuivelmarkt

De verslagen van de nationale ledenorganisaties over de economische situatie in de afzonderlijke landen waren unaniem: de prijzen dalen en de kosten blijven hoog. De situatie is echter nogal ambivalent wat betreft de hoeveelheid aandacht die de beleidsmakers besteden aan het onevenwciht op de melkmarkt en hun reactie op deze ontwikkelingen. Zoals Poulsen laat weten, bestaat er geen twijfel over de politieke wil van de EU-parlementariërs om in dit verband actie te ondernemen.

Dit geldt echter niet voor de EU-Commissie. In antwoord op een schriftelijke vraag die vertegenwoordigers van het EU-parlement onlangs aan de EU-Commissie stuurden over de mogelijke activering van het vrijwillige reductieprogramma, gaf de EU-commissaris voor Landbouw een zeer negatief antwoord. Hij ziet geen noodzaak voor het gebruik van het GLB-instrument, ondanks de realiteit van een verouderend productiesysteem en de massale terugtrekking van boeren uit de productie, wat al vele jaren een bittere realiteit is.

Korte en middellange termijn oplossingen

"Voor ons boeren, die dergelijke ontwikkelingen in de zuivelsector al lange tijd volgen en de gevolgen kennen van een late reactie op crisissignalen, is dit antwoord beangstigend", zegt Poulsen. "De Commissie moet haar verantwoordelijkheid nemen en zich eindelijk op de zuivelmarkt gaan richten en maatregelen nemen: op korte termijn met de activering van het vrijwillige reductieprogramma en op middellange termijn door de sector zo te hervormen dat producentenprijzen die onder hun volledige productiekosten liggen, eindelijk tot het verleden gaan behoren." Een eerlijke prijs is noodzakelijk om de producenten een adequaat inkomen te verschaffen, dat op zijn beurt essentieel is om ervoor te zorgen dat het aantal landbouwbedrijven niet verder afneemt.

Een eerlijke voedselketen dankzij Fair Milk

Toch vertrouwen de EMB-leden niet alleen op de politieke weg. Het belang van het Fair Milk project werd benadrukt tijdens de Algemene Vergadering van de EMB als een belangrijk project dat producenten een correcte en eerlijke prijs garandeert. Hier ligt de focus altijd op sociale duurzaamheid en een bloeiende landbouw. Boris Gondouin, EMB bestuurslid uit Frankrijk, benadrukt: "Of het nu in België, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland of Frankrijk is, een eerlijke voedselketen heeft hier echt vorm gekregen dankzij de niet aflatende inzet van zeer toegewijde boeren.

EMB

Lees ook in Melkvee

Methaanemissie verminderen via pensvertering

Melkvee Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 sectororganisaties zich om de enterische methaanemissies sterk te verminderen. Hoever staan we en wat zijn de mogelijkheden? In dit eerste artikel belichten we de aanpak via veevoeding.
Meer artikelen bekijken