Startpagina Granen

Voedermarkt in weken 26 en 27: groter maïs- en lager soja-areaal in de VS

In de Verenigde Staten werd een veel groter areaal maïs ingezaaid dan ingeschat, het areaal soja ligt echter lager. Bij ons loopt de gerstoogst naar zijn einde en koolzaad en tarwe zijn stilaan oogstrijp.

Leestijd : 4 min

Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, overliep met ons de voedermarkten in weken 26 en 27 (26 juni - 9 juli).

Sterkte tarweprijsschommelingen

“Wat kan een markt toch schommelen. Na een week van droogtestress met stevig gestegen tarweprijzen tot boven 250 euro/ton, volgde een gevoelige daling richting 225 euro/ton, met terug een stijging richting 236 euro/ton”, overloopt Raf Beyers de voorbije periode. “De markt lijkt mee te gaan met de grillen van het weer.”

Het areaal tarwe in de Verenigde Staten (VS) wijkt niet veel af van wat vooraf was ingeschat, terwijl de voorraad aan tarwe volgens het laatste United States Department of Agriculture (USDA)-rapport een heel stuk lager ligt dan enkele weken geleden was bepaald. Nu de tarweoogst is gestart, zien we de condities van de granen in Frankrijk een paar procent dalen. Intussen is meer dan 30% van de Franse gerst al geoogst. De prijzen staan verder onder druk door hoge verwachtingen in Rusland.

“De onderhandelingen voor verlenging van de graancorridor vanuit Oekraïne zijn ook terug actueel”, stelt Raf Beyers. “Rusland probeert alvast een aantal eisen te koppelen aan het openhouden van de corridor, wat sommige volgers pessimist maakt over het verlengen ervan.”

Groter areaal maïs in de VS

De regen van de afgelopen week in de VS was eerst nog niet voldoende om de conditie terug op peil te brengen. Het koelere en nattere weer in de Amerikaanse Corn Belt lijkt de komende weken aan te houden, waardoor het marktsentiment afscheid lijkt te nemen van het gevreesde 2012-scenario. In Oekraïne verwacht men een hogere maïsopbrengst, omdat er meer hectares zijn ingezaaid dan vooraf was ingeschat.

Raf Beyers: “Er was een grote verrassing bij het USDA-rapport van 30 juni: het areaal maïs dat is gezaaid in Amerika ligt maar liefst 12,7% hoger dan verwacht. Het is daarmee het hoogst aantal hectare van de laatste 3 jaren in de VS. De stock aan maïs in de VS is echter lager dan verwacht, maar men ziet wel een minder grote daling dan bij de tarwe. Het rendement van maïs zou wel kunnen dalen, maar dat kan worden gecompenseerd door het groter aantal hectare in de VS. Momenteel krijgt de maïs in Amerika af en toe wat regen. De condities blijven hierdoor op peil. Er wordt ook een grotere invoer van maïs naar China verwacht, vooral omdat de stocks van maïs in China gedaald zijn. China is als gevolg van subsidies meer sojabonen gaan telen, waardoor het areaal maïs in China wat is gedaald.”

Teleurstellende opbrengsten koolzaad

Na een daling in de tweede helft van juni van meer dan 470 euro/ton naar 428 euro/ton tegen einde juni, zorgde het kwartaalrapport van het USDA, waarin een stevige areaaldaling van soja werd gerapporteerd, terug voor een stevige prijsstijging richting 460 euro/ton.

De prijs van palmolie stijgt door zorgen over El Niño in Zuidoost-Azië en ook omdat Indonesië in het streven naar een hoger gebruik van biodiesel van 5% naar 40% dit jaar al verhoogt naar 35% om die doelstelling versneld te bereiken.

De Europese oogst van koolzaad is stilaan gestart en de eerste berichten wijzen op teleurstellende opbrengsten. Voorraden van vorig seizoen houden de prijzen nog iets onder de 5 jaargemiddelde prijs, maar als de overschatting van de Europese productie zich doorzet en de Canadese droogte daar het exporteerbare overschot opeet, kan het tij snel keren.

Lage voorraden en kleiner areaal soja in VS

De Amerikanen hebben in 2023 de kaart van maïs getrokken ten koste van het areaal soja. Volgens het USDA-rapport van 30 juni is bijna 5% minder soja gezaaid in Amerika. “Er kwam dan ook een flinke reactie van de markt op het kleinere areaal soja. De sojavoorraad kent geen uitzondering op de tarwe- en maïsvoorraden. Ook hier zijn er lagere voorraden volgens het USDA. Door de lagere voorraden aan soja en het kleiner areaal sojabonen in de VS zal een hoog rendement nodig zijn om voldoende opbrengsten te halen. Ondertussen blijft de conditie van de sojabonen te droog, historisch droog zelfs. De weersomstandigheden blijven zeker wat de soja betreft in de VS een grote rol spelen, zeker nu het areaal aan soja een stuk lager is dan men enkele maanden terug had verwacht.”

Anne Vandenbosch

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken