Startpagina Melkvee

Landbouwbedrijf Schmiedhof combineert akkerbouw, veeteelt en biodiversiteit

Risicospreiding is dé troef van het landbouwbedrijf Schmiedhof. Dominik Bellaire en zijn familie combineren melkvee en akkerbouw met een zeer brede rotatie. Voorspellingsmodellen van Xarvio zorgen ervoor dat hij beredeneerd middelen kan inzetten. Zich inzetten voor het milieu is bovendien zijn tweede natuur, maar financiële compensatie blijft nodig. “Ik moet nog kunnen leven van mijn werk.”

Leestijd : 4 min

Het was Dominiks grootvader die in 1974 het landbouwbedrijf het dorp uit verhuisde. Hij zorgde voor de bouw van een koeienstal en een magazijn. Later breidde hij uit met een woning en een woning voor bejaarden. De koeienstal werd in 1996 nog omgebouwd tot een ligboxstal. Momenteel heeft hij 60 koeien. "Dat is goed voor 7.500 kg melk. Ik kan verdubbelen, maar dat doe ik niet. Dat zou ik niet meer kunnen bolwerken.” In 2012 werd gekozen voor een melkrobot.

IMG_20230708_103738

Later werd ook een nieuwe stockageruimte gezet. “Qua land zijn we klein met zo’n 200 ha, dat opgedeeld is in zo’n 100 percelen. Gemiddeld zijn de velden dus 2 ha, variërend van 0,4 ha tot 20 ha”, vertelt Dominik.

Risico’s spreiden voor de toekomstige generatie

Dominik en zijn familie zijn de derde generatie die het landbouwbedrijf Schmiedhof runt. De vierde generatie staat al in de startblokken en wil het bedrijf graag voortzetten. Daarom zijn de Bellaires bezig met het verduurzamen van het bedrijf.

“Risicospreiding is daarbij het sleutelwoord: geen specialisatie op één gebied, maar de combinatie van melkveehouderij en directe marketing met meerdere teelten, én duurzaam management. Zo streven we naar CO2-arme melkveehouderij en integrale gewasbescherming. Consequente digitalisering hoort hier onlosmakelijk bij.”

 

Opbouwen en verduurzamen

Dominik geeft mee de laatste jaren geïnvesteerd te hebben in materiaal, zo kan hij gebruikmaken van rtk-gps. Daarnaast is hij vertrouwd met het Easyconnect-systeem, dat gesteund wordt door industrie en landbouw. Dominik: “Ik heb een sproeier die 6 jaar oud is. Je hebt niet altijd de meest moderne tractor nodig. Een nieuwe kost 150.000 euro en dat is te duur voor mij. Daarom werk ik stap voor stap, en koop ik nieuwe onderdelen voor de sproeier. Ik ben ook bekend met SmartSpray.”

Door gebruik te maken van voorspellingsmodellen (Xarvio) behandelt Dominik alleen wanneer er infecties optreden in de teelt. De informatie van een digitaal weerstation stelt hem in staat om nog nauwkeuriger te behandelen. Dominik: “De laatste 3 jaar maak ik gebruik van Xarvio. Wanneer het een droog jaar is, dan wordt minder fungicide gebruikt, Dit jaar was april een natte maand, toen waren fungiciden wel nodig. Dat willen we wel zeggen aan de mensen, ook aan de politiek, dat opbrengst belangrijk is voor een inkomen en dat we daarom gewasbescherming moeten gebruiken. Of ik denk dat bio beter is? Dat moet elke landbouwer zelf uitmaken. Ik denk dat de kans hoger is om geen oogst te hebben.”

Omdat delen van de boerderij tot het ‘rode gebied’ behoren (rode gebieden hebben een teveel aan stikstof in de bodem en meststoffen moeten worden verminderd om het grondwater te beschermen) , past Dominik gedeeltelijk gericht inzaaien en bemesten toe (-20% N). Hij gebruikt daarom kunstmest specifiek in de goede regio's en bespaart kunstmest in de slechtere regio’s.

Natuur en landbouw verweven

Dankzij digitalisering kan Dominik beschermingszones voor veldleeuweriken en andere grondbroedende soorten in grotere percelen integreren. Deze praktijken bevorderen de biodiversiteit en verbeteren ook de productie ervan. Per veld bekijkt hij hoe hij kan bijdragen aan de biodiversiteit.

“Ook zorg ik ervoor dat stukjes natuur met elkaar verbonden worden door middel van corridors. Dat doen we in samenwerking met BASF. Het zorgt voor een toename aan insecten, dus het is goed voor alle velden. Ik weet dat er delen minder productief zijn dan, maar ik doe het omdat het duurzaam is, en omdat we in Duitsland wel heel veel areaal natuur verliezen. We kunnen beter landbouw en natuur combineren. Daarnaast ben ik voorstander van bloemenstroken, maar ik weet ook dat er niet één oplossing is. Ik werk samen met andere boeren. Zo kunnen we samen de regio verbeteren. We leren ook van elkaar. We willen bijvoorbeeld niet dat de nieuwere generatie dezelfde fouten maakt als ons.”

Communicatie is cruciaal

Families krijgen bovendien de kans om naar het bedrijf te komen en om zo bij te leren. “Kinderen zijn de toekomst. Nu is het de moment om hen bij te brengen wat we allemaal niet doen voor bijvoorbeeld het klimaat.”

Hij wil ook open communiceren naar politici. “Het is beter om ze uit te nodigen dan om ze flyers te geven. Je kan niet alles direct veranderen, maar dat is wel de toekomst. Ik hou van mijn job en dat wil ik mensen laten zien. Soms zien mensen me ‘s nachts sproeien, omdat de omstandigheden qua temperatuur en wind beter zijn. Ik communiceer dat, mensen weten het dan en vinden het meestal goed. Biodiversiteit kost echter wel iets. We doen dienst voor de maatschappij. We kunnen als boer veel doen, maar we hebben compensatie nodig. Ik moet kunnen leven van mijn werk.”

Gewasrotatie

Dominik geeft aan dat een ruime gewasrotatie belangrijk is om risico te spreiden, zowel op resistentievorming als voor de prijzen. “Vorig jaar stond het graan goedkoper dan dit jaar”, geeft hij mee. Een rotatie voor hem kan zijn: maïs, zonnebloemen, luzerne, alfalfa, rogge, wortelen, tabak/aardappelen, tarwe, spelt. “Het is een mix voor het veld dat ze voor ons samenstellen. Je moet wel altijd reflecteren en eventueel aanpassen in het rotatieschema. Zo gebruiken we soms, zoals nu, geen suikerbieten, maar wel raapzaad. Onze keuze hangt ook af van de prijs die we ervoor kunnen krijgen.”

Tabak is de vreemde eend in de bijt in de gewasrotatie.
Tabak is de vreemde eend in de bijt in de gewasrotatie. - Foto: MV

Tabak is de vreemde eend in de bijt. Per hectare krijgt hij 2.700 kg tabaksbladeren, en dat gaat naar Egypte voor seisha. “Economisch is het belangrijk, want het bespaart ook op stikstof. De oven om de tabak te drogen verwarm ik nog met olie, maar ik wil veranderen naar zonne-energie.”

Marlies Vleugels

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken