Startpagina Edito

Edito: Nog lossere schroeven onder het stikstofverhaal

Vorige week bleek uit een nieuw rapport in Nederland dat hun natuur nog gevoeliger is voor ‘stikstof’ dan eerder werd aangenomen (zie p. 3). Dit zet alle berekeningen en maatregelen in dit complexe dossier op nog lossere schroeven dan ze al stonden.

Leestijd : 2 min

In augustus gaven onder meer Farmers Defence Force Belgium (FDF) en Verenigde Veehouders te kennen dat de cijfers waarop het Vlaams stikstofakkoord gebaseerd is, foutief zijn. Dat dichten ze ook toe aan de rekenmodellen die gebruikt worden om de emissie-uitstoot van stallen te bepalen. Dit zet het voorlopige stikstofakkoord van maart dit jaar, toch op losse schroeven. De politiek reageerde hier nog niet op. Waarom willen ze hier geen verdere ruchtbaarheid aan geven...?

De spreekwoordelijke ‘losse schroeven’ kwamen vorige week nog losser te staan toen een rapport via kritische depositiewaarden (KDW’s) aantoonde dat de Nederlandse natuur minder stikstof kan verdragen dan eerst gedacht. Het Nederlandse beleid baseert zich op die KDW’s. Een actualisatie van die waarden doet een nog strengere stikstofwetgeving vermoeden, al is deze politieke vertaalslag er nog niet daadwerkelijk. Uit recente waarnemingen blijkt verder dat de stikstofdepositie in het land toeneemt, terwijl het aantal landbouwbedrijven afneemt.

De recente berichtgeving lijkt alweer stemming-/bangmakerij. Graag hebben we in plaats van theoretische rapporten, praktische handvaten, zodat we weten welke fauna en flora het effectief moeilijk gaan hebben door hogere stikstofdepositie of -uitstoot. Wat zijn de verdere gevolgen hiervan? Is dat een probleem en hoe groot is het probleem?

De recente bevindingen zijn voor Nederlandse boerenorganisaties het bewijs dat een stikstofbeleid gebaseerd op KDW’s niet werkbaar is. De feitelijke kwaliteit van de natuur moet volgens hen centraal staan en het beleid moet hierop gebaseerd zijn. Beleid voeren op doelen en modellen die voortdurend worden bijgesteld, is niet naar de zin van de Nederlandse landbouworganisatie LTO. Zij pleiten voor regelgeving gebaseerd op de werkelijke uitstoot van bedrijven.

Landbouworganisatie Farmers Defence Force noemt de KDW’s onbetrouwbaar en ongeschikt om beleid op te voeren. Zelfs stikstofminister Christianne van der Wal begint nu te erkennen dat de KDW’s niet ideaal zijn om de natuur te beschermen. Vanuit de Nederlandse politieke partij CDA wordt geopperd om beleid te baseren op uitstoot en niet op depositie.

Aangezien het Vlaamse stikstofbeleid op het Nederlandse voorbeeld is geïnspireerd, lijkt het erop dat de voorgestelde maatregelen uit het akkoord in maart nu op heel losse schroeven komen te staan. Laten we vooral leren uit de fouten die in Nederland gemaakt zijn in plaats van ons aan dezelfde steen te stoten. Laten we niet meegaan in bangmakerij of in negatieve sfeerzetting.

Tim Decoster

Lees ook in Edito

Edito: Europese theorie versus Vlaamse praktijk

Edito De theorie van het Europese politieke beleid botst wel eens met de Vlaamse realiteit. Het is jammer dat het vaak maar blijft botsen en dat oplossingen ver weg liggen. Er gaat zo niet enkel kostbare tijd verloren, maar ook motivatie en kennis.
Meer artikelen bekijken