Startpagina Varkens

Infrarood licht helpt het afbigpercentage te verhogen

Zoals elk jaar neemt innovatie een belangrijke plaats in op de internationale veeteeltbeurs Space in Rennes (Frankrijk). Space is de vitrine van wat de topfokkerij te bieden kan en/of zal hebben. Opvallend dit jaar was dat een Belgisch bedrijf beloond werd met de fel begeerde drie sterren, zij het met Spaanse technologie.

Leestijd : 4 min

H et zijn slechts vier innovaties uit de Innov’space competitie die de expertenjury wisten te overtuigen om drie sterren te geven. Eén ervan was niet aanwezig, twee hadden betrekking op de pluimveesector en één ging naar de varkenssector. Die laatste was de MaxiPig, van het in Barcelona gevestigd bedrijf IUL, die de hoogste onderscheiding mee naar huis nam. Het was overigens een Vlaming die met de technologie op de beurs stond en de prijs in ontvangst mocht nemen.

Infrarood bad

Dierenarts Michel Loicq, dierenarts van het Vlaamse bedrijf NoHow dat advies verleent aan Vlaamse varkenshouders, toonde zich verrast. “Het is de eerste keer dat we hier als exposant komen naar Space, en we nemen meteen de drie sterren mee!”

De heer Loicq legde het principe uit. “Het gaat om een behandeling van het sperma, dat via lichttherapie (rood-LED gebaseerd licht in een luchtgekoelde kamer) als doel heeft om de resultaten van kunstmatige inseminatie te verbeteren. Een keer het sperma het bad van infrarood licht na een half uur gepasseerd is, heeft de zeugenhouder twee uur om zijn zeugen te insemineren.

Eens de behandeling met infrarood licht gebeurd is, heeft de zeugenhouder twee uur om de zeug ermee te insemineren.
Eens de behandeling met infrarood licht gebeurd is, heeft de zeugenhouder twee uur om de zeug ermee te insemineren. - P-Y L.

Initieel was de procedure ontworpen om het zaad op te schonen van via het sperma overdraagbare pathogenen. Voor dat doel is de methode echter niet effectief genoeg gebleken. Maar de ontwerpers vonden echter dat de behandeling met infrarood licht de energie van de spermatozoïden verhoogde, door het monofosfaatadenosine om te zetten in trifosfaatadenosine. Het resultaat is een langere levensvatbaarheid, betere en rechtlijnerige beweeglijkheid en een verbeterde eicelpenetratie.

Meer biggen

Van daaruit zijn de testen in vitro en in vivo ontwikkeld. In Spanje heeft een vergelijkende proef op 1.320 zeugen bewezen om voor 5 % verbetering van de zaadvruchtbaarheid te kunnen zorgen en op die manier het aantal levendgeboren biggen per zeug te verhogen van 0,5 tot 1.”

Dierenarts Loicq nuanceerde vervolgens door te stellen dat het gemiddelde productiegetal per zeug in Spanje wat lager is dan dit in België. “Maar hoe hoog de productie per zeug ook is, er zal altijd een effect zichtbaar zijn. Ook de Belgische veeteelt kan de positieve effecten van de technologie zien. Het afgelopen jaar bleken alle geïnsemineerde zeugen vol.”

Voor Michel Loicq kan de technologie gecombineerd worden met een andere technologie die ook gebaseerd is op de infraroodtechnologie: de PigWatch, ontwikkeld door het Canadese bedrijf Ro-Main.

Deze technologie zou ook binnenkort op de Belgische markt beschikbaar kunnen worden.

PigWatch (Ro-Main)

Ook al maakte PigWatch geen onderdeel uit van de laureaten op Space, toch lijkt de technologie niet minder innovatief. Het systeem bestaat uit het analyseren van de beweging van gespeende zeugen in de dekafdeling. De activiteit van elke zeug kan op die manier 24u op 24u in kaart gebracht worden.

“Zoals alle varkenshouders weten, worden bronstige zeugen actiever. Als de varkenshouder uit die gedragsverandering het moment van de eisprong ongeveer kan afleiden, biedt dit een grotere slaagkans”, aldus de firma. Het systeem kan door middel van een algoritme dat gebaseerd is op de analyse van tienduizenden cyclussen, precies het optimale inseminatiemoment bepalen en de zeugenhouder acht uur voor de eisprong een melding geven .

De infrarode ontvangers analyseren het gedrag van de zeug om het ideale inseminatiemoment te bepalen.
De infrarode ontvangers analyseren het gedrag van de zeug om het ideale inseminatiemoment te bepalen.

Om een dergelijke precisie te bereiken hebben ‘Landbouw Canada’ en het ontwikkelingscentrum voor de varkensteelt uit Québec (Canada) een test met 121 zeugen uitgevoerd. Daarbij bekeken ze ook de variatie in het hormoon progesteron bij de zeugen om het precieze tijdstip van eisprong te bepalen. Door hier gebruik van te maken kan de PigWatch het moment bepalen waarop de kansen op eisprong het grootste zijn.

De studie toonde ook aan dat 95 % van de meldingen naar de boer in de juiste tijdsperiode werden gestuurd. In totaal waren 1,16 inseminaties per zeug nodig om 15,3 biggen per dracht te bereiken.

50.000 zeugen

Op dit moment worden ongeveer - over de hele wereld bekeken - 50.000 zeugen dagelijks onder dit systeem gade geslagen. Het bedrijf kondigde aan dat het gemiddelde van de behaalde resultaten 1,3 inseminaties per dracht bedraagt en dat het drachtigheidspercentage 92 % bedraagt met 15,1 levend geboren biggen per dracht.

Boeren zouden dus 1 tot 1,5 dosissen sperma per bronst en per dier kunnen besparen. Naast deze besparing ziet het bedrijf nog een ander voordeel voor de bedrijven die hun eigen beren aanhouden. “Zij kunnen het aantal beren verminderen en zich beperken tot de beren met het hoogste potentieel, wat uiteraard op zijn beurt tot betere prestaties voor de vleesvarkens kan leiden.”

Volgens Ro-Main kunnen doorsnee bedrijven met deze technologie hun drachtigheidspercentage verbeteren met 5 % en het aantal levendgeboren biggen met 0,5 biggen per zeug verhogen.”

Naar: P-Y L.

De Digital YolkFan analyseert digitaal de kleur van de dooier. Er is dus geen interpreatiefout meer mogelijk.
De Digital YolkFan analyseert digitaal de kleur van de dooier. Er is dus geen interpreatiefout meer mogelijk. - P-Y L.

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken