Startpagina Melkvee

CEO Milcobel verlaat zuivelcoöperatie

Nils van Dam, CEO van Milcobel, verlaat in onderling overleg met de Raad van Bestuur de zuivelcoöperatie. Een verschil in visie over de toekomst van de organisatie ligt aan de basis van zijn vertrek.

Leestijd : 2 min

De Raad van Bestuur en huidig CEO Nils van Dam beslisten in onderling overleg om de samenwerking stop te zetten. Aan de basis van het vertrek van de huidige CEO ligt een verschil in visie over de toekomst. “Onder leiding van Nils van Dam maakte Milcobel een noodzakelijke inhaalbeweging”zegt voorzitter Betty Eeckhout. “Bij de evaluatie van het gelopen traject en het voorbereiden van de volgende stappen bleek echter een duidelijk verschil in visie tussen Raad van Bestuur en CEO.”

2023 was een moeilijk jaar voor Milcobel, zegt de zuivelcoöperatie in een persbericht. “Dit onder invloed van de sterk dalende zuivelmarkten, met een lagere melkprijs voor de leden-coöperanten tot gevolg.” Inspanningen die enkele jaren geleden geleverd werden onder leiding van van Dam, konden het tij niet genoeg keren om voldoende het hoofd te bieden aan de uitdagingen van 2023.

“We mogen spreken van een heuse transformatie, ook al levert die vandaag nog niet altijd de resultaten op die we ambiëren”, zegt Eeckhout. “Een bovengemiddelde melkprijs uitbetalen aan onze leden-coöperanten blijft de doelstelling. De fundamenten daarvoor zijn gelegd, nu moet er resultaat geboekt worden.”

Uitdagende toekomst

2024 belooft immers een even uitdagend jaar te worden. “Ook wij ontsnappen niet aan deze challenge, gekenmerkt door volatiele markten, strenger wordende duurzaamheidseisen en een melkproductie die stilaan het plafond lijkt te bereiken.”

Wel zegt de zuivelcoöperatie klaar te zijn voor die uitdaging. “Via het Feniksplan werd de noodzakelijke transformatie doorgevoerd om klaar te zijn voor de toekomst. Dankzij een heldere strategie werd resoluut gekozen voor de creatie van meer toegevoegde waarde.”

“We verwachten dat een nieuwe CEO het voortouw neemt in het vergroten van onze commerciële slagkracht en de teams inspireert”, zegt Eeckhout. “Dit alles binnen de contouren van een dynamische coöperatie, gericht op samenwerking en vertrouwen. Met leden-melkveehouders en medewerkers die trots zijn op datgene wat we samen realiseren.”

Opvolging

De Raad van Bestuur benoemt niet direct een interim-CEO, maar stelt een team van 4 directieleden aan om de dagdagelijkse leiding van Milcobel op zich te nemen. “Zo kunnen we zonder haast op zoek gaan naar een geschikte opvolger voor Nils van Dam”, zegt voorzitter Betty Eeckhout. “We hebben er het volste vertrouwen in dat Milcobel intussen in goede handen is en rekenen erop dat zowel leden als medewerkers zich willen engageren om dit te doen slagen.”

ThD

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken