Startpagina Akkerbouw

Halvering pesticidengebruik intrekken is 'kortzichtige gunst aan boeren', zegt BBL

De aankondiging van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat de nieuwe Pesticidenrichtlijn wordt ingetrokken, is voor natuurorganisatie Bond Beter Leefmilieu (BBL) een kortzichtige gunst aan de boeren.

Leestijd : 2 min

Binnen de Green Deal had de Commissie in juni 2022 aanvankelijk voorgesteld om het pesticidengebruik tegen 2030 te halveren, maar dat doel wordt nu losgelaten. “Dit betekent de overwinning van de agrochemische industrie en een stap achteruit in de bescherming van onze gezondheid en de biodiversiteit”, klinkt het.

Volgens Von der Leyen is de Pesticidenrichtlijn een symbool van polarisatie geworden, maar voor de natuurorganisatie is afblazen dan niet het juiste antwoord. “Wel uitleggen aan boer(inn)en waarom maatregelen nodig zijn en ze vervolgens financieel, praktisch en inhoudelijk begeleiden om met andere landbouwmethodes aan de slag te gaan”, zegt BBL.

De organisatie meent dat landbouw met overmatig pesticidengebruik een eindig verhaal is, en de maatschappelijke kosten blijven oplopen. De landbouwers ervaren als eerste problemen door een gebrek aan een levendig ecosysteem. Er is daarom radicale actie nodig om het gebruik en de impact van pesticiden te beperken. In België is die nood nog dringender dan elders, meent BBL.

Pesticiden aanpakken gaat niet over het pesten van boeren

Pesticide Action Network (PAN) Europe is niet te spreken over de intentie van de Europese Commissie om de nieuwe Pesticidenrichtlijn in te trekken. “Pesticiden vormen een gigantisch probleem dat een dringende aanpak vraagt”, zo luidt hun reactie. “Dat Europa en de nationale politiek geen antwoord bieden en enkel de lobby voor intensieve landbouw een dienst bewijzen, is onaanvaardbaar”, stellen ze.

De Europese Commissie had in 2022 voorgesteld om het gebruik van pesticiden tegen het einde van dit decennium met 50 % in te dijken. Dat was volgens haar nodig om de ecologische voetafdruk van de landbouwsector te verminderen. Maar die doelstelling wordt nu toch weer losgelaten.

Fout signaal

PAN Europe vindt dat een fout signaal. “Pesticiden afbouwen gaat niet over het pesten van boeren, integendeel. Het is essentieel, voor hun gezondheid en die van ons allemaal, voor gezonde bodems en schoon water, voor ecosystemen en de diensten die ze leveren, en voor een waardige toekomst voor boerenfamilies en een levende landbouw”, zo klinkt het.

“Onderzoek en landbouwers in Europa tonen nochtans aan dat pesticidengebruik ambitieus kan worden verminderd door geïntegreerde gewasbescherming. Met behoud van goede opbrengsten en rendabiliteit”, vervolgt PAN Europe. “De pesticidenwet had als doel deze goede praktijken uit te breiden, via een duidelijker kader.”

Volgens PAN, een netwerk van tientallen ngo's in heel Europa, ligt de oplossing in een transitie naar een duurzamer landbouwmodel. “Het intrekken van de pesticidenrichtlijn is enkel een overwinning voor de agrochemische lobby, ten koste van boeren, burgers en ecosystemen”, luidt het nog.

Belga, TD

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken