Startpagina Boerenprotest

Coalitie van verenigingen eisen stem in overleg over toekomst van de landbouw

Met verbazing stelt een coalitie van meer dan 30 landbouw en maatschappelijke verenigingen vast dat de Vlaamse regering in gesprek gaat met 3 gangbare boerenorganisaties naar aanleiding van de boerenprotesten.

Leestijd : 3 min

Deze coalitie is van mening dat de expertise van álle landbouwers urgent aan tafel moet komen, maar ook die van het bredere middenveld.

Een brede expertise aan de onderhandelingstafel van de Vlaamse regering is van cruciaal belang omdat een duurzaam landbouw- en voedselsysteem zich ontvouwt in een maatschappelijke context, zowel in België als internationaal. De coalitie van landbouwers en maatschappelijke verenigingen, eist een stem in het overleg over de toekomst van de landbouw.

Gevolg van boerenprotesten

Vorige week stonden de boeren op straat. Terecht, er wordt hard gewerkt en amper verdiend. Politici struikelen over elkaar om in de natuur- en milieuwetgeving te hakken. Maar de fundamentele eis, namelijk bestaanszekerheid voor de boer/in, blijft hierdoor niet alleen onbeantwoord; hij wordt actief ondermijnd.

Een ander landbouw- en voedselbeleid dringt zich op: één dat het samengaan van boer/in, gezond voedsel, voedselsoevereiniteit én de omgeving echt centraal stelt. Dat vraagt een fundamentele en brede maatschappelijk dialoog, stellen meer dan 30 organisaties. Zij verwachten dat hun stem ook gehoord wordt.

Gebrek aan visie is het probleem

Met verbazing stellen we vast dat de Vlaamse Regering discussieert over de toekomst van landbouw en daar slechts 3 landbouworganisaties bij betrekt. De eisen die op tafel liggen, gaan enkel over het schrappen van milieumaatregelen en wat schaven aan het bestaande systeem.

De discussie over de toekomst van landbouw buigt men reflexmatig om tot een valse tegenstelling tussen landbouw en natuur. Opnieuw raken de echte problemen niet aangepakt: een landbouwsysteem dat afhankelijk is van gewasbeschermingsmiddelen, grootschalige import van kunstmest en veevoer is niet houdbaar.

Boeren hebben nood aan een fundamenteel ander beleid dat de gigantische uitdagingen van ons landbouw- en voedselsysteem in zijn totaliteit aanpakt, en boer/inn/en een waardig inkomen en toekomstperspectief garandeert binnen de draagkracht van natuur en milieu, zowel in Vlaanderen als elders.

Mee in de discussie

Kortzichtige gunsten verlenen, helpt de boer/in geen stap vooruit. We hebben nood aan een langetermijnlandbouwvisie, die samen spoort met de Green Deal en ademruimte geeft om de omslag te maken naar een bedrijfsvoering die samenwerkt met natuur en omgeving. We verwachten dat de discussie binnen de Vlaamse regering gaat over:

- Een eerlijke prijs voor de boer/in in een keten die duurzame producten waardeert en die via langetermijncontracten de boer/in als volwaardige speler erkent, in een markt die geïmporteerde producten gelijk behandelt.

- Een landbouwbeleid met minder administratie, dat niet bouwt op hectaresteun, maar op meerwaarde voor de samenleving; en een landbouwinvesteringsfonds dat integrale oplossingen ondersteunt.

- Een makkelijke toegang tot betaalbare landbouwgrond voor landbouwers, via een doordachte grondenbank, binnen een kwaliteitsvol buitengebied met ruimte voor bos en natuur.

Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om die dialoog op een betere manier te faciliteren dan vandaag gebeurt. Problemen kunnen we niet oplossen met de denkwijze die ze veroorzaakt. Er is nood aan verschillende perspectieven en aanbevelingen in het debat en dat op een transparante manier. De expertise van álle landbouwers moet urgent aan tafel komen, maar ook die van het bredere middenveld.

Dit is van cruciaal belang omdat een duurzaam landbouw- en voedselsysteem zich ontvouwt in een maatschappelijke context, zowel in België als internationaal. Door samen oplossingen te formuleren, te overleggen en een richting uit te werken, komt landbouw weer midden in de samenleving te staan.

Ondertekend door: Voedsel Anders, BioForum, VAC, CSA-netwerk, Boeren & Buren, Bond Beter Leefmilieu, Bos+, Broederlijk Delen, Climaxi, De Landgenoten, Dierenartsen zonder Grenzen, Eatmosphere, Faire Gemeente, FIAN, Food Forest Institute, Greenpeace, Join For Water, Landwijzer, Linked.Farm, Natuurlijk imkeren, Natuurpunt, Oost west Centrum, Oxfam België/Belgique, Pomona, Proveg België, Rikolto, Solidagro, Velt, Vitale rassen, Voedselteams, Wervel, West-Vlaamse Milieufederatie, WWF.

Ingrid Pauwels, Voedsel Anders

Lees ook in Boerenprotest

Nieuwe boerenbetoging in Brussel op maandag

Boerenprotest Aanstaande maandag, 26 februari, houden landbouwersorganisaties een nieuwe betoging in Brussel. De Brusselse politie verwacht dat die tot heel wat verkeershinder zal leiden, in het hele Brusselse Gewest, en raadt dan ook af om maandag met de wagen naar Brussel te komen.
Meer artikelen bekijken