Startpagina Boerenprotest

Dalende waterkwaliteit brengt soepeler mestbeleid in gevaar

De Vlaamse regering lijkt de beloftes aan de boeren voor een soepeler mestbeleid te zullen moeten terugdraaien. De waterkwaliteit in landbouwgebied is immers opnieuw achteruitgegaan. In een kwart van de onderzochte waterlopen werd de norm voor nitraat overschreden, zo blijkt volgens De Standaard uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Leestijd : 2 min

In een kwart van de metingen voor oppervlaktewater werd minstens 1 keer de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter overschreden. Dat zegt een recent rapport van VMM, die de meetresultaten voor nitraat en fosfaat in het oppervlakte- en grondwater beschrijft.

Dat is een stijging van 22% ten opzichte van het voorgaande winterjaar. In vergelijking met 10 jaar geleden werd er volgens VMM geen vooruitgang geboekt bij het terugdringen van nitraat, ondanks het feit dat de vastgestelde hoeveelheden nitraat in het oppervlaktewater de voorbijgaande jaren telkens daalden. VMM stelt dan ook vast dat de doelstellingen van MAP 5 en 6 niet gehaald zijn.

Ook in het grondwater is de hoeveelheid nitraat opnieuw gestegen, tot het hoogste peil sinds 2010. In ongeveer 36% van de meetputten werd de nitraatnorm overschreden.

Versoepeling mestbeleid in gevaar

De verslechterende waterkwaliteit voert de druk op de Vlaamse regering op om het mestbeleid flink strenger te maken. Op initiatief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) werd al een strenger mestactieplan (MAP7) uitgewerkt. De hoge concentraties nutriënten in de waterlopen en het grondwater zijn volgens VMM voornamelijk afkomstig van de bemestingen van akkers.

Maar na de massale boeren protesten beloofde de Vlaamse regering om het MAP wat te versoepelen. Zo wordt het aangekondigde verbod op bemesting in kwetsbare VEN-gebieden geschrapt. En er zal bij de Europese Commissie gepleit worden dat graslanden, die veel nitraat opnemen, extra bemest mogen worden.

Milieuorganisaties vinden die toegevingen onbegrijpelijk, maar bij het kabinet-Demir ontkennen ze dat de aanpassingen finaal tot een versoepeling leiden. “De milieudoelstellingen blijven dezelfde: dat staat als een paal boven water”, zegt woorvoerder Andy Pieters. “Of de aanpassingen kunnen, zal moeten blijken uit het milieu-effectenrapport.”

Bij het kabinet van minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) twijfelen ze daar niet aan. “MAP7 is met zijn gebiedsgerichte aanpak streng genoeg.”

Belga/ThD

Lees ook in Boerenprotest

Meer artikelen bekijken