Startpagina Stikstof

Stikstofdecreet gepubliceerd in Staatsblad

Het veelbesproken Vlaamse stikstofdecreet of het decreet ‘over de programmatische aanpak stikstof’ is vandaag (22 februari) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Leestijd : 2 min

Met het stikstofdecreet wil de Vlaamse meerderheid (N-VA, cd&v, Open-Vld) de hoeveelheid ammoniak en stikstofoxiden die in onze natuur terechtkomt terugdringen. Doel van de 'Programmatorische Aanpak Stikstof' (PAS) is om de uitstoot van stikstof tegen 2030 sterk te verminderen. Met het decreet wil de meerderheid in één beweging ook een dreigende vergunningenstop vermijden.

Na een processie van Echternach bereikte de Vlaamse meerderheid in november 2023 een nieuw stikstofakkoord. Dat werd nadien omgezet in een decreet en dat decreet werd - ondanks een kritisch advies van de Raad van State - op 24 januari goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Nu is het decreet dus ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Nu de publicatie in het Staatsblad een feit is, is het decreet van toepassing op alle Vlaamse burgers. Maar de landbouworganisaties kunnen vanaf nu ook werk maken van de aangekondigde procedure bij het Grondwettelijk Hof.

Bij Boerenbond is te horen dat er samen met een advocatenkantoor nog wordt gekeken voor welke procedure precies zal worden gekozen. Voor een schorsing geldt er een termijn van 3 maanden na publicatie, voor een gedeeltelijke of volledige vernietiging van het decreet is er een termijn van 6 maanden.

Vlaams parlementslid Els Ampe probeerde tevergeefs op de plenaire zitting van 21 februari met een spoedprocedure nog ‘het Stikstofdecreet van tafel te vegen omdat het is gebaseerd op foute cijfers’. Deze maatregel maakt deel uit van ‘een herstelplan voor de Vlaamse landbouw’ dat de onafhankelijke politica ter stemming had ingediend. Andere maatregelen in dat herstelplan zijn bijvoorbeeld een afschaffing van verplichte bufferstroken naast waterlopen en verplichte niet-productieve invulling van 4% van het akkerareaal. Slechts 2 andere parlementsleden sloten zich bij Ampe aan: Chris Janssens en Klaas Slootmans, beiden van Vlaams Belang.

Belga/ThD

Lees ook in Stikstof

Meer artikelen bekijken