Startpagina Boerenprotest

Landbouworganisaties en politici reageren op rellen Brussels boerenprotest

Lang alle kanten komen er reacties op de rellen tijdens het boerenprotest deze middag. Veel lanbdouworganisaties herhalen in de eerste plaats de redenen waarom ze op straat zijn gekomen.

Leestijd : 4 min

Honderden boeren zijn maandag opnieuw naar de hoofdstad afgezakt. Ze voeren al weken actie voor betere prijzen voor hun producten en minder regels. Enkele tientallen landbouwers zochten met hun tractor de confrontatie op met de politie. Ze gooiden ook met paaltjes en flessen en staken banden in brand. Sinds de late namiddag zijn zo goed als landbouwers weg van de plaats waar de actie heeft plaatsgevonden.

Deze middag veroordeelde het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) als eerste al de incidenten: “Jammer dat het op deze manier moet gebeuren”, zei Mark Wulfrancke, beleidsmedewerker van ABS. “We voeren liever geen actie op deze manier.”

Boerenbond neemt afstand van rellen

Ook Boerenbond neemt afstand van de relletjes en opstoten waarmee het boerenprotest in Brussel gepaard gaat. “De protestacties in Vlaanderen zijn de voorbije weken altijd sereen en veilig verlopen. Wat we vandaag in Brussel zien, staat in schril contrast. Dat is niet onze manier van actievoeren. Deze organisaties en individuen doen dit op eigen verantwoordelijkheid”, zegt Boerenbond-woordvoerster Elisabeth Mertens.

“Voor ons gaat het om de boodschap die men hier vandaag wil geven, namelijk de Europese beleidsmakers oproepen om het strategische belang van de landbouwsector te erkennen. De lat voor onze Europese boeren moet altijd hoger, maar landbouwers uit derde landen laat men vlot onder de lat passeren”, aldus Mertens.

‘Kille cijfers’ loslaten

Ook Tijs Boelens, woordvoerder van Boerenforum, benadrukt in de eerste plaats de reden waarom ze naar Brussel gekomen zijn. Hij stelt vast dat de landbouwers op straat komen om hun woede kenbaar te maken tegen ‘een neoliberale politiek waarin alles wordt uitverkocht’. Boelens pleit ervoor dat de Europese Unie het over een volledig andere boeg gooit en de ‘kille cijfers’ loslaat voor een beleid dat een economische sector zoals de landbouw niet laat verdwijnen.

De onderhandelingen met een aantal Zuid-Amerikaanse landen voor een nieuw vrijhandelsakkoord, het zogenaamde Mercosur-akkoord, is volgens het Boerenforum slechts de laatste uitwas van een politiek die het economisch gewin als enige streefdoel ziet. Eerder waren er al onder meer het vrijhandelsakkoord met Canada en maatregelen omtrent de import van goedkope gewassen uit Oekraïne.

Voorzitter Boerenforum Tijs Boelens: Er wordt alleen maar schoorvoetend naar ons geluisterd als we de boel in rep en roer zetten.
Voorzitter Boerenforum Tijs Boelens: "Er wordt alleen maar schoorvoetend naar ons geluisterd als we de boel in rep en roer zetten." - Foto: Belga

De frustraties bij de boeren dateren zelfs al uit de jaren 80. Landbouwers hebben die ook herhaaldelijk op vreedzame manier geuit. “Maar er wordt alleen maar schoorvoetend naar ons geluisterd als we de boel in rep en roer zetten.”

De toezeggingen die de Europese Commissie reeds heeft gedaan, zoals het verder toelaten van pesticidengebruik en het uitstel van de verplichte braakligging van een deel van het landbouwareaal, doet Boelens af als ‘kruimels’. “Ze willen ons enkel kruimels geven, maar wij willen brood en zelfs de hele bakkerij”, stelt Boelens. “Daarmee bedoel ik dat de echte oplossing ligt in een ander handelsbeleid, waarbij de voedselstrategie in eigen handen gehouden wordt.” Boelens pleit voor een New New Deal, waarbij de rijkdom wordt herverdeeld binnen Europa.

“Als je boeren economisch naar het graf draagt en ze dan nog eens ecologisch het mes op de keel zet, dan krijg je deze frustratie”, onderstreep Boelens. “Europa kiest ervoor om wanhoop en miserie te zaaien, wel dan zal ze colère oogsten. En wij als boeren weten heel goed wat dat is, zaaien en oogsten”, besluit Boelens.

Via Campesina

Ook de Europese landbouworganisatie Via Campesina heeft maandag in Brussel, samen met de Franstalige boerenorganisaties Mouvement d'action paysanne en Fugea, de Europese leiders opgeroepen om af te zien van het vrijhandelsakkoord waarover de EU momenteel onderhandelt met een aantal Zuid-Amerikaanse landen. Ze vragen eerlijkere prijzen voor landbouwproducten.

“We moeten dit neoliberaal beleid stoppen”, zegt Morgane Ody van Via Campesina. De organisaties zijn ook niet te spreken over nieuwe Europese regels voor GGO's.

“Wij weten als landbouwers maar al te goed dat de klimaatverandering een realiteit is. Het is een echt probleem voor onze boerderijen. We krijgen te maken met hittegolven, overstromingen, stormen,... Maar kunnen daar geen antwoord op bieden als de prijzen voor onze producten onder de productiekost liggen”, aldus Ody.

Verlinden vraagt politie relschoppers te identificeren

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vroeg de boeren die in Brussel manifesteren, respect te tonen voor de politie. Ze vroeg ook de agenten relschoppers te identificeren, zeker indien die ingaan tegen de bevelen van de politie en als mensen verwondingen oplopen.

“Als landbouwers vandaag opnieuw mogen samenkomen in Brussel om hun stem te laten horen en om respect en aandacht te vragen voor hun werk en toekomst, dat moeten ze ook datzelfde respect tonen voor de vele politiemensen die de manifestatie in goede banen leiden”, reageert minister Verlinden op X.

“Onze politie zet in de eerste plaats in op het handhaven en herstellen van de openbare orde. Maar ik vraag de politiediensten ook om relschoppers te identificeren, al zeker als de bevelen van onze politiemensen niet worden opgevolgd en als personen gekwetst raken. Het recht op manifesteren is ons dierbaar, het moet dan ook met respect worden behandeld”, aldus de minister.

Clarinval en Wojciechowski

Op de persconferentie na de Europese Landbouwraad reageerden federaal minister van Lanbdouw David Clarinval (MR) en EU-commissaris van Landbouw Janusz Wojciechowski op de rellen die plaatsvonden tijdens het boerenprotest.

“Ik verwerp geweld. Dit werkt contraproductief en is niet de goede manier van onderhandelen”, zegt Clarinval, die de Europese Landbouwraad voorzat. “Welke groep het ook is, het is onaanvaardbaar wat het gebeurd is.”

Wojciechowski zei dat het de verantwoordelijkheid van België is om de orde te handhaven, en dat hij zich ‘richt op het wegnemen van de redenen van het protest’. “De EU zit op het juiste spoor om oplossingen te zoeken voor de legitieme eisen van de landbouwers in te willigen. Dan zal de spanning vanzelf afnemen.”

Belga/ThD

Lees ook in Boerenprotest

Meer artikelen bekijken