Startpagina Mechanisatie

Europees Parlement wil gemakkelijker gebruik van mobiele machines toestaan

Op 23 maart 2023 maakte de Europese Commissie een voorstel om het gebruik van niet voor de weg bestemde mobiele machines op de openbare weg te vergemakkelijken. Denk aan graafmachines, oogstmachines, vorkheftrucks en sneeuwruimers bijvoorbeeld.

Leestijd : 1 min

De nieuwe regels zullen de technische voorschriften voor de goedkeuring van dit type mobiele machines op Europees niveau harmoniseren en zo versnippering op de eengemaakte markt verminderen. Momenteel zijn er geen geharmoniseerde Europese voorschriften.

Lappendeken

Europese fabrikanten worden nu geconfronteerd met een lappendeken van rechtskaders die van lidstaat tot lidstaat aanzienlijk kunnen verschillen, wat tot vertragingen en hoge kosten leidt. Bovendien kunnen eindgebruikers, zoals loonwerkers of bouwbedrijven, hun machines niet altijd in andere lidstaten gebruiken.

Hoge nood

Met deze nieuwe wetgeving willen we een aantal doelen realiseren. Ten eerste, belemmeringen voor het het vrije verkeer van dergelijke machines wegnemen. Ten tweede, een hoog niveau van verkeersveiligheid waarborgen. Ten derde, administratieve lasten verminderen met naar schatting een kostenbesparing van bijna €850 miljoen over een periode van 10 jaar.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad hebben op 21 februari 2024 een politiek akkoord bereikt. Dit akkoord moet nu nog worden bekrachtigd en formeel goedgekeurd door beide instellingen. De stemming in het Europees Parlement staat gepland voor eind april in Straatsburg.

Tom VDK‍

Lees ook in Mechanisatie

Meer artikelen bekijken