Startpagina Actueel

Oost-Vlaamse proefcentra fuseren tot Viaverda

De Oost-Vlaamse Proefcentra voor Aardappelteelt, Groenteteelt en Sierteelt (PCA, PCG en PCS) fuseren op 1 april tot Viaverda. “De vertrouwde gezichten blijven op post, de dienstverlening wordt nog beter”, belooft directeur Bruno Gobin.

Leestijd : 4 min

Hoewel de 3 sectoren op het eerste zicht misschien weinig raakpunten hebben, zijn die er zeker wel. Als je kijkt naar bijvoorbeeld energieverbruik in de glasteelt, dan zijn de uitdagingen daarin net zo groot voor sierteelt als voor groenten of fruit. Onderzoek naar plaagbestrijding en gewasbeschermingsmiddelen op open akkers kan tot oplossingen leiden voor zowel aardappelen, groenten als begonia’s. Dankzij de fusie zullen grotere onderzoeksprojecten mogelijk worden en de ploegen van de 3 proefcentra rekenen bovendien op een kruisbestuiving van ideeën en inzichten die tot nieuwe oplossingen kan leiden, met de vertrouwde gezichten en iets minder administratie.

Viaverda_RGB_H

Flandriens van het veld

Bij de lancering van de nieuwe naam voor de gefuseerde praktijkcentra op 28 maart kreeg Viaverda felicitaties van onder meer provinciaal gedeputeerde voor Landbouw Leentje Grillaert en Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens en er was ook een videoboodschap van Landbouwminister Jo Brouns. Die laatste wees erop dat men in het buitenland jaloers is op onze Vlaamse proefcentra.

Lode Ceyssens loofde de rol van de praktijkcentra als brug tussen het fundamentele onderzoek en de ‘Flandriens van het veld’, waarmee hij de land- en tuinbouwers inzake prestaties op hetzelfde niveau zet als de wielrenners die de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix kleur geven.

Leentje Grillaert is behalve gedeputeerde voor Landbouw in Oost-Vlaanderen ook voorzitter van de proefcentra. Ze vindt het voorzitterschap belangrijk om de vinger aan de pols te houden en te weten wat de uitdagingen zijn in de sector. Ze is verheugd dat Viaverda resoluut naar de toekomst kijkt en verwacht dat de ééngemaakte vzw voor minder administratie zal zorgen.

Decennialange traditie

De 3 praktijkcentra in Oost-Vlaanderen werken al vele jaren intensief samen met elkaar en natuurlijk ook met telers en groenvoorzieners om werkbare oplossingen te vinden voor de vele uitdagingen op het veld en in de serre. Viaverda kan voortbouwen op een decennialange Oost-Vlaamse traditie van praktijkonderzoek, demonstratie en voorlichting in verschillende sectoren.

Viaverda wil teeltgericht en laagdrempelig blijven werken, dicht bij de ondernemers. Meer dan 2.500 aangesloten bedrijven uit de sector onderlijnen het belang van praktijkonderzoek. Viaverda zal de complementaire teeltexpertise in groenten, aardappelen, sierteelt en groenvoorziening bundelen om vanuit een nog sterkere kennisbasis telers en groenvoorzieners maximaal te ondersteunen.

Onafhankelijk, toegankelijk en doeltreffend

Viaverda bundelt de expertise van de 3 praktijkcentra in één krachtige organisatie. “We blijven ook na de fusie heel toegankelijk voor telers en groenvoorzieners door te werken met dezelfde toegewijde teams die elk een grondige expertise in hun sector hebben. Bij Viaverda krijgt elke teler of groenvoorziener daarenboven snel toegang tot interessante kennis of ervaring uit andere sectoren om zo tot betere oplossingen op het bedrijf te komen. We rekenen erop dat er over de sectoren heen heel wat innovatieve ideeën zullen opborrelen”, zegt directeur Bruno Gobin.

Gestart in 1954

Viaverda bouwt voort op een decennialange traditie die in 1954 startte met de oprichting van de Bedrijfsvoorlichtingsdienst Oost-Vlaanderen en later van de Proeftuinen Bloemisterij, Boomkwekerij en Snijbloemen, die in 2005 fuseerden tot het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen. In 1977 was er de start van het Proefcentrum voor Groenteteelt (PCG) en in 1992 van het Proefcentrum voor Aardappelteelt (PCA), beide in Kruisem.

Twee sites

Viaverda behoudt haar 2 sites, in Destelbergen en Kruisem, die elk hun eigen geschiedenis, parcours en dynamiek hebben. De infrastructuur in Destelbergen bevindt zich midden tussen de belangrijkste teeltgebieden in bloemisterij en boomkwekerij en is volledig afgestemd op onderzoek en demonstratie in sierteelt en groenvoorziening. In Kruisem sluit de site mooi aan bij de teeltgebieden in groenten en aardappelen en is er uitmuntende infrastructuur voor zowel openluchtteelten als groenteteelt onder bescherming. Het laboratorium voor bodemanalyses in Kruisem is ISO-gecertifieerd. Zowel het smaakonderzoek als de veldproeven gewasbescherming kunnen onder GEP-accreditatie worden uitgevoerd. Ten slotte legt Viaverda ook proefplatformen aan bij telers om praktijkdata te verzamelen in andere bodemtypes of teeltgebieden.

Nationale en internationale samenwerking

Viaverda werkt samen met een uitgebreid onderzoeksnetwerk in Vlaanderen en daarbuiten. Er is de uitstekende samenwerking met de collega-praktijkcentra in het consortium Praktijkcentra Plant. Daarenboven is er een belangrijke samenwerking met andere onderzoeksniveaus in Agrolink Vlaanderen, de Technopool Sierteelt en de vele Green Deals in groenvoorziening, om nieuwe kennis en ideeën te ontwikkelen.

Viaverda heeft projecten in samenwerking met landbouwscholen, hogescholen, wetenschappelijke instellingen en universiteiten. Viaverda wil haar rol opnemen om nieuwe inzichten af te toetsen en te valideren in de praktijk. Viaverda zal nieuw ontwikkelde kennis van haar onderzoekspartners vertalen naar concrete en haalbare toepassingen op bedrijfsschaal, maar wil ook een brugfunctie vervullen om innovatievragen snel tot bij de juiste onderzoekspartner te krijgen. Daarnaast zal Viaverda een actieve rol spelen in internationale consortia om kennis en expertise uit het buitenland te ontsluiten voor de Vlaamse telers en groenvoorzieners.

Samenwerken met teler en groenvoorziener

De onderzoeksprogramma’s van Viaverda worden samen met telers en groenvoorzieners uitgewerkt en ook het bestuursorgaan bestaat uit grotendeels actieve ondernemers uit elke sector. De vele tientallen studiedagen, proefveldbezoeken en vormingsmomenten zullen nog steeds georganiseerd worden. De lidmaatschappen blijven doorlopen in Viaverda en de leden krijgen alle kennis, inzichten en informatie verder aangereikt.

De vertrouwde gezichten van de 3 proefcentra blijven na de fusie op post.
De vertrouwde gezichten van de 3 proefcentra blijven na de fusie op post. - Foto: FVDL

Filip Van der Linden

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken