Startpagina Actueel

Demir vraagt verlaging federale verpakkingsheffing

De gewesten hebben een akkoord waarin de zwerfvuilkost voor eenmalige plastic verpakkingen op 112 miljoen euro wordt geschat. De kans bestaat dat de sector die kost via haar prijzen zal doorrekenen aan de klanten, terwijl de lokale besturen (die die het gros van 112 miljoen euro zouden krijgen) geen lastenverlagingen zullen doorvoeren. Daarom weigert Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verder te gaan met het samenwerkingsakkoord, tenzij de garantie er is dat de winkelkar niet duurder wordt.

Leestijd : 3 min

De gewesten in ons land zijn door Europese richtlijnen verplicht om de zwerfvuilkosten door te rekenen aan de verschillende verpakkingsproducenten. Daarvoor wordt al meer dan een jaar gewerkt aan een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten voor een zwerfvuilkost van ongeveer 112 miljoen euro.

Het risico bestaat volgens Vlaams minister Demir dat de verpakkingsproducenten die kosten door zullen rekenen aan de klanten via de winkelkar, terwijl de lokale besturen de extra middelen niet zullen omzetten in lokale lastenverlagingen. Om dat te voorkomen zet Demir haar voet: het samenwerkingsakkoord komt er alleen als de federale verpakkingsheffing voor hetzelfde bedrag verlaagd wordt. “We moeten voorkomen dat we de consument door onze inefficiënte staatsstructuur laten opdraaien voor deze Europese richtlijn”, klinkt het bij Demir.

Plastic voor eenmalig gebruik

De Europese richtlijn van 5 juni 2019 voorziet voor een aantal plastic producten voor éénmalig gebruik in een ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat producenten en distributeurs de kosten moeten dragen die gerelateerd zijn aan het zwerfvuil afkomstig van hun producten. In ons land ligt die bevoegdheid bij de gewesten.

De verschillende gewesten hebben samen een samenwerkingsakkoord uitgewerkt waarin de zwerfvuilkost voor eenmalige plastic verpakkingen op liefst 112 miljoen euro wordt geschat. De hoogte van dat bedrag wordt bovendien aangevochten. Omdat de sector die via haar prijzen zou kunnen doorrekenen aan de klanten, terwijl de lokale besturen geen lokale lastenverlagingen doorvoeren, weigert Demir verder te gaan met het samenwerkingsakkoord. Ze heeft een verzekeringsmechanisme op tafel gelegd op de Interfederale Verpakkingscommissie dat een garantie vormt dat de winkelkar niet duurder wordt.

De verpakkingsindustrie wordt immers al belast via onder meer de federale verpakkingsheffing op drankverpakkingen, van momenteel 351 miljoen euro, terwijl de federale regering niet verplicht wordt door Europese verordeningen om die heffing te innen. Daarom vraagt Demir dat de federale verpakkingsheffing verminderd wordt met het bedrag uit het gewestelijke samenwerkingsakkoord. Zo blijven de kosten voor de consument break even en kan de prijs van de winkelkar stabiel blijven.

Federale heffing verlagen

“Dat onze Belgische staatsstructuur en nieuwe Europese verplichtingen ons nu zouden duwen richting een verhoging van de prijs van de winkelkar, is niet aanvaardbaar. Daarom stellen we voor dat de totale belastingsdruk voor de verpakkingsindustrie stabiel blijft door de federale heffing te verlagen met 112 miljoen euro, zodat de Europees opgelegde producentenverantwoordelijkheid ingevoerd kan worden voor hetzelfde bedrag. Onder andere voorwaarden zie ik het niet zitten”, stelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

De bedoeling van de producentenverantwoordelijkheid is dat lokale besturen de kost van het zwerfvuilruimen niet meer alleen moeten dragen. Het grootste gedeelte van de 112 miljoen euro zou dan ook richting de lokale besturen gaan, die de kost nu doorrekenen aan de lokale belastingbetaler. Zo krijgen lokale besturen meer ruimte en hoeven ze niet per se alles op de belastingbetaler af te wentelen, al is er geen zekerheid over lokale lastenverlagingen in de steden en gemeenten.

Goede wil tonen

“In een situatie komen waarin én lokale belastingen niet verlaagd worden door lokale besturen én prijzen in de winkel duurder worden, helpt niemand vooruit. Als alle overheden goede wil tonen kunnen we via samenwerking én de koopkracht en ons leefmilieu vooruit kunnen helpen”, besluit Demir.

FVDL

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken