Startpagina Boerenprotest

Boerenbond en Europese landbouworganisaties roepen Europa op om met EU Farmers Deal te komen

Tijdens het jaarlijkse netwerkevent AgroEUConnect van Boerenbond, richtten Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens en Copa|Cogeca-voorzitter Christine Lambert zich tot Belgisch premier De Croo om de landbouwdossiers op het hoogste niveau in Europa op de agenda te zetten en te houden.

Leestijd : 3 min

Het landbouwbeleid zit in het hart van de Europese Unie. De voorbije jaren is Europa de boeren onderweg kwijtgeraakt en zit de EU niet meer in het hart van de boeren. Europa blijft echter het beleidsniveau dat aan de basis ligt van het leeuwendeel van de wetgeving waar landbouwers mee te maken krijgen.

Onhaalbare groene agenda

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Europese landbouworganisaties, Europese koepelorganisatie Copa|Cogeca en diverse stakeholders die op Belgisch niveau betrokken zijn bij het Europese landbouwbeleid, bedankte voorzitter Lode Ceyssens premier De Croo om in de politieke arena zijn nek uit te steken voor de landbouwers.

De premier was bij de eersten om de onhaalbare groene agenda van Europa aan te kaarten en vervulde zijn rol als honest broker ten opzichte van de Europese Natuurherstelwet, werkend met onrealistische en juridisch wankele doelstellingen en de tegenstem van de lidstaten. “Het gaat namelijk niet alleen over economie en ecologie, maar ook over de plaats van de EU in de wereld, over welvaart, over veilige en betaalbare voedselvoorziening en de kennis, innovatie en toekomst van de Europese boeren”, speechte Lode Ceyssens.

Een European Farmers Deal in lijn met de strategische rol van landbouwers

Landbouw is een strategische sector, net zoals de energiesector of de industrie. Boeren zorgen bij alle Europese burgers minstens 3 keer per dag voor het eten op de tafel. De gemiddelde leeftijd van onze landbouwers is 56 jaar en elk jaar geeft gemiddeld 2% van de landbouwers er de brui aan. Door het gebrek aan toekomstperspectief dreigen we daarbovenop ook nog een hele jonge generatie boeren te verliezen. Zo brengt Europa de lokale voedselzekerheid in gevaar.

Lode Ceyssens pleitte dan ook voor een European Farmers Deal die steunt op 3 pilaren: een evenwichtig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met de focus op het ondersteunen van de landbouwer, correcte vergoedingen voor landbouwers en eerlijke handel binnen en buiten de EU.

Een evenwichtig GLB: economische focus voorop

“Landbouwers zijn deel van de oplossing voor heel wat uitdagingen maar kunnen niet vergroenen als hun rekeningen in het rood staan! Er moet een betere balans zijn tussen de economische, ecologische en sociale doelstellingen van het GLB. Europa haar groene agenda is gekend, maar waar is de visie op landbouw en voedselvoorziening? Is er überhaupt nog plaats voor de landbouwer?”, sprak Ceyssens het publiek toe.

Copa-voorzitter Christine Lambert trad de Boerenbondvoorzitter bij in haar speech: “Landbouwers zijn niet tegen een groene transitie of duurzaamheid. Integendeel, onze landbouwers worden als eersten met het veranderende klimaat geconfronteerd. We moeten dus duurzame technieken promoten, investeren in onderzoek en technologie, en partnerschappen aangaan die ons helpen om klimaatproblemen te mitigeren en aan te passen.”

“Het zou van Europese ambitie getuigen als de Europese budgetten voor landbouw na jaren van achteruitgang opnieuw substantieel opgetrokken zouden worden. Europa moet niet morrelen in de marge, maar zijn blik op de toekomst richten. Europa heeft de kans om te tonen dat het menens is met de landbouwsector en het strategisch belang te erkennen. Het nieuwe GLB dat vanaf 2027 van start zal gaan, moet nu voorbereid worden en landbouw moet er een glansrol in krijgen”, stelde Lode Ceyssens.

Correcte vergoedingen voor onze landbouwers

“Landbouwers staan aan het begin van de voedselketen, wat hen een kwetsbare positie oplevert. Landbouwers die willen verduurzamen moeten deze kosten ook kunnen doorrekenen in de prijzen voor hun producten. Europa heeft de hefbomen in handen om de positie van de landbouwers op te waarderen. Bovendien moet de hele keten inspanningen doen om de land- en tuinbouwers te helpen verduurzamen en innoveren, want zij zijn de basis van onze voedselzekerheid.”

Eerlijke handel

Handelsverdragen moeten toezien op eerlijke concurrentie met wereldspelers die de Europese markt betreden met hun landbouwproducten. “We bedotten de consumenten door producten met lagere kwaliteits-en veiligheidsstandaarden op onze markt toe te laten. En Europese landbouwers blijven achter met hun hoogwaardige producten”, sloot Lode Ceyssens af.

Boerenbond

Lees ook in Boerenprotest

Meer artikelen bekijken