Startpagina Veeteelt

Steeds minder antibiotica verstrekt via gemedicineerde voeders

De maatschappelijke bezorgdheid rond het gebruik van antibiotica binnen de dierlijke productie blijft een belangrijk actiepunt, ook voor de Belgian Feed Association (BFA). De sector realiseerde vorig jaar opnieuw een reductie in het antibioticagebruik.

Leestijd : 2 min

BFA heeft zich de afgelopen jaren ingezet om het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders sterk te verminderen. In 2023 werd een reductie gerealiseerd van maar liefst 88% ten opzichte van 2011. Hiermee is de doelstelling om tegen 2024 een reductie van 75% te behalen ruimschoots bereikt.

Uitgedrukt in actieve substantie, kunnen de leden van BFA voor het volledige kalenderjaar 2023 een reductie van 88% voorleggen, specifiek voor de met antibiotica gemedicineerde voeders. Dit is een verdere daling ten opzichte van vorig jaar. Aan de hand van efficiënte sectorinitiatieven (onder andere jaarlijkse benchmarking van de leden, het elektronisch voorschrift, de ban van colistine in gemedicineerde voeders…), bereikte de sector de voorbije jaren een substantiële daling.

De Belgische diervoedersector werkt al jaren aan de reductie van het antibioticagebruik bij landbouwdieren. In 2011 richtte BFA, samen met landbouworganisaties, dierenartsen, farmaceutische bedrijven, de overheid en wetenschappers, het kenniscentrum AMCRA op. De leden van AMCRA stelden gezamenlijk het Visieplan 2020 op, waarin o.a. een daling van 50% voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen eind 2017 (met 2011 als referentiejaar) werd vooropgesteld. Na het behalen van deze eerste doelstelling, werd binnen AMCRA een Visie 2024 Plan opgemaakt om een verdere reductie te realiseren. De reductie van het antibioticagebruik ligt in lijn met de doelstelling uit het BFA duurzaamheidscharter uit 2020.

De diervoedersector blijft ambitieus. De volgende stap is de volledige uitfasering van het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders in de komende jaren. Via doelgerichte task forces zoekt BFA samen met haar leden naar oplossingen om het antibioticumgebruik in gemedicineerde voeders nog verder te verminderen.

BFA

Lees ook in Veeteelt

Meer artikelen bekijken