Startpagina Akkerbouw

Europese Commissie komt met voorstel rond de erkenning van kunstmestvervangers (Renure)

De Europese Commissie kwam vrijdag 19 april met een wetsvoorstel dat lidstaten de mogelijkheid geeft om Renure in te zetten als kunstmestvervanger. Boerenbond is tevreden met het voorstel en hoopt dat Europa en Vlaanderen snel werk maken van de uitvoering ervan.

Leestijd : 2 min

De voorbije maanden kwamen de boeren meermaals op straat. Een van de redenen voor hun protest waren de bezorgdheden rond een samenhangend mestbeleid. Eén van de pijnpunten naast het wegvallen van derogatie, is het uitblijven van de erkenning van kunstmestvervangers of Renure (= REcovered Nitrogen from maNURE). Boerenbond heeft dit thema in haar gesprekken met de Europese beleidsmakers al sinds lange tijd hoog op de politieke agenda gezet.

Renure

Renure zijn stikstofnutriënten verkregen uit dierlijke mest met de eigenschappen van kunstmest. Door het voorstel erkent de Europese Commissie ze effectief als kunstmestvervangers. Met deze erkenning kunnen landbouwers circulair gaan werken binnen hun eigen landbouwonderneming, doordat ze de eigen dierlijke mest ter plekke kunnen omzetten naar kunstmest. Ze kunnen de Renure gebruiken als vervanging van echte kunstmest die ze moeten aankopen. Hierdoor verlagen de landbouwers hun ecologische voetafdruk verder.

Na een jarenlange vraag vanuit de landbouwsector is dit een zeer welgekomen stap van de Europese Commissie. Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens reageert verheugd: “Onze uitdrukkelijke vragen in het verleden, en mijn expliciete vraag op 1 februari aan Commissievoorzitter Vonderleyen, werden gehoord en de Commissie zet met dit voorstel deze concrete stappen vooruit. We kijken uit naar de definitieve goedkeuring en implementatie in Vlaanderen. Landbouwers kunnen hierdoor alweer wat duurzamer en circulairder werken.”

Voorwaarden aan toelating

VCM (Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking) legt uit dat via dit voorstel de lidstaten de mogelijkheid krijgen om het gebruik van de Renure stoffen voor 100 kg N/ha/jaar boven de 170 kg N/ha/jaar van de nitraatrichtlijn toe te laten.

De voorgestelde Renure stoffen die beoordeeld worden voldoende kwaliteit te hebben, zijn: ammoniumsulfaat uit stripping-scrubbing, mineralenconcentraat via omgekeerde osmose en stikstofrijke fosfaatzouten (struviet) uit het neerslaan van dierlijke mest.

Om de veiligheid van de toepassing op het land te garanderen zouden er aan de toelating wel een aantal voorwaarden hangen. Zo moeten er onder andere strikte kwaliteitsnormen en -opvolging zijn, mag de veestapel niet meer groeien of een hogere densiteit hebben en zal de toepassing op een emissiearme manier gebeuren via injectie of direct onderwerken. Deze voorwaarden en de specificaties zijn terug te vinden in de bijlage van de ontwerprichtlijn.

Dit is een voorstel waarbij nu een publieke raadpleging loopt, daarna moet het voorstel ook goedgekeurd worden door de Nitraatcommissie en wellicht moet het ook via het Europese parlement.

Boerenbond, VCM, TD

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken