Startpagina Varkens

Stopzetting chirurgische castratie nog niet mogelijk, wel pijnbestrijding

In 2013 heeft de Belgische varkensketen zich geëngageerd om tegen 2018 de chirurgische castratie bij biggen stop te zetten, mits aan begeleidende voorwaarden voldaan werd. Boerenorganisaties (Boerenbond, ABS), mengvoederindustrie (BFA, vroeger Bemefa), vleesindustrie (Febev, Fenavian) en distributie (Comeos) komen aan de vooravond van 2018 gezamenlijk tot de conclusie dat aan de begeleidende voorwaarden nog niet voldaan is.

Leestijd : 2 min

De voorwaarden

Eerste voorwaarde was dat er een gelijk speelveld op Europees en Belgisch niveau zou zijn dat gelijkaardige maatregelen voorschrijft voor alle Europese lidstaten om oneerlijke concurrentie te vermijden. Een tweede voorwaarde was dat er voldaan moest zijn aan de ‘Europese Verklaring over alternatieven voor chirurgische castratie van varkens’ van december 2010. Een derde voorwaarde was het bestaan van een adequate detectie van berengeur aan de slachtlijn gevolgd door een alternatieve verwerking van vlees afkomstig van “stinkers” tot producten zonder nadelige sensorische eigenschappen voor de berengeurgevoelige consumentenpopulatie. Het is vooral die laatste voorwaarde die een groot struikelblok blijkt.

Slachtlijndetectie

De betrokken ketenpartners willen zich volgens een gemeenschappelijke persverklaring naar de toekomst verder inzetten om de obstakels die het einde van de castratie bemoeilijken weg te werken. Marktacceptatie is daarbij het sleutelwoord. Eén van de grote struikelblokken is de mogelijke aanwezigheid van berengeur in het vlees van intacte beren en gevaccineerde dieren.

Het vinden van een volautomatische berengeurdetectiemethode is dus van cruciaal belang om het engagement tot stopzetting van chirurgische castratie van biggen in te vullen. Er werd de voorbije jaren zowel door de ketenpartners, de private sector als de overheid zwaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van zulk systeem, maar het is tot op heden nog niet beschikbaar. Diverse onderzoeksinstellingen binnen Europa hebben stappen ondernomen met samenwerking van de slachthuizen om dergelijke technieken verder op punt te stellen.

Het is duidelijk dat er op vlak van castratie in Vlaanderen wel degelijk al een belangrijke weg is afgelegd, van boer tot consument. Anderzijds vraagt een belangrijk deel van de markt nog steeds de chirurgische castratie van biggen zolang de wetenschap en technologische vooruitgang niet in staat zijn een betrouwbaar systeem voor berengeurdetectie te produceren.

Alternatieven en pijnbestrijding

Respect voor het dierenwelzijn staat evenwel centraal. Daarom engageert de Belgische varkensketen zich om bij chirurgische castratie steeds pijnbestrijding toe te passen. Dit zal ook vertaald worden in de sectorgids primaire productie om dit te borgen. Verder wordt ook maximaal ingezet op de alternatieven, zijnde de intacte beren, vaccinatie en het onderzoeken van de invloed van voedersamenstelling.

Lees ook in Varkens

Varkensgriep vastgesteld bij Brit

Varkens In het Verenigd Koninkrijk is voor het eerst een geval van varkensgriep vastgesteld bij een mens. Dat meldde de UK Health Security Agency (UKHSA) op 27 november. De persoon in kwestie kende een mild ziekteverloop en is intussen volledig hersteld.
Meer artikelen bekijken