Startpagina Akkerbouw

De rendabiliteit van soja onder de loep

Soja op een correcte manier telen is één ding. Als het niet in uw teeltplan past, kan men er beter niet aan beginnen. Jef Van Meensel, landbouweconoom van het ILVO, gaf meer uitleg over de rendabiliteit van deze relatief nieuwe teelt.

Leestijd : 2 min

Bij de vraag ‘Heeft soja plaats in mijn teeltplan?’ zijn er diverse aspecten die het antwoord vormgeven, waaronder verschillende technische aspecten. Economische aspecten hebben betrekking op waar men naartoe gaat met het geoogst product, met andere woorden wat het valorisatietraject is. “Als je dat weet, kan je je afvragen of het rendabel is om het op te nemen in het teeltplan en zo ja ten koste van welke teelten”, leidt Jef zijn presentatie in.

De valorisatietrajecten zijn in het project geïdentificeerd. Men maakt het onderscheid tussen droge sojabonen (die kunnen gebruikt worden voor humane voeding of diervoeding), Edamame (betrekking op de onrijpe peulen, voor groentemix) en ingekuilde soja (als eiwitrijk voeder).

Jef focuste zich hier enkel op de droge sojabonen, waarbij hij volgende vragen probeerde te beantwoorden: Is het rendabel om soja op te nemen in het teeltplan? Welke opbrengst en prijs zijn nodig om soja vanuit economisch oogpunt interessant te maken? Welke teelten verdwijnen uit het teeltplan ten voordele van soja? In hoeverre verschilt dit tussen landbouwstreken?

Het model geeft aan of het telen van soja interessant is vanuit economisch oogpunt, maar andere factoren, zoals het teelttechnische, bepalen ook of men met soja aan de slag moet gaan , vertelt Jef Van Meensel
Het model geeft aan of het telen van soja interessant is vanuit economisch oogpunt, maar andere factoren, zoals het teelttechnische, bepalen ook of men met soja aan de slag moet gaan , vertelt Jef Van Meensel

Rendabiliteit is streekafhankelijk

De hoofdboodschap is dat soja vanuit economisch standpunt interessant kan zijn in het teeltplan, maar dat dat is niet zo voor alle Vlaamse landbouwbedrijven. Er zijn verschillen tussen landbouwstreken. Afhankelijk van de streek zijn er meer of andere teelten die meer prominent aan bod komen.

In eerste instantie komen de graangewassen in aanmerking om plaats te ruimen voor soja. Om soja interessant te maken voor een groter aandeel van Vlaamse landbouwbedrijven moet de opbrengst nog stijgen. De opbrengst waarbij soja voor ten minste 30 % van de bedrijven economisch interessant wordt bij een prijs van 500 euro per ton, is weergegeven in tabel 1.

Analyse van

328 bedrijven

Die conclusies kon men afleiden na analyse van een sample boekhoudkundige gegevens van landbouwbedrijven met akkerbouw.

“We hebben gewerkt met gegevens van 328 bedrijven die komen uit het boekhoudnet van de Vlaamse overheid (AM&S boekhoudnet). Het gaat hierbij om gegevens omtrent landgebruik (welke teelten en ha), de variabele kosten en ontvangsten per teelt. Er werd gewerkt met gemiddelden tussen 2009 en 2014. De meeste bedrijven kwamen uit de zandleemstreek (41%) en de zandstreek (27%). Ook de Kempen (12%), de leemstreek (12%), en de Polders (8%) waren vertegenwoordigd in de dataset.”

Bekijk het niet enkel economisch

“Het model geeft aan of het telen van soja interessant is vanuit economisch oogpunt, maar andere factoren, zoals het teelttechnische, bepalen ook of men met soja aan de slag moet gaan. De modelresultaten zijn dus geen voorspelling van wat er in de praktijk moet gebeuren”, geeft Jef Van Meensel ten slotte nog mee.

M.V.

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken