Startpagina Actueel

Minister Borsus ziet lokale veeteelt als antwoord op ecologisch vraagstuk

In de algemene media is rundsvlees dezer dagen uitvoerig onderwerp van debat. Willy Borsus, minister van Landbouw, wil het debat over rundvlees opnieuw in evenwicht brengen. Hij wijst op de sterke voordelen van ons Belgisch rundvlees.

 

Leestijd : 2 min

De minister verwijst naar de officiële aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad. Die raad beveelt de consumptie van 300g rood vlees per week aan, wat overeenkomt met de gemiddelde consumptie in België. Bovendien heeft de Belg zijn vleesconsumptie op 30 jaar tijd al gehalveerd. Minister Borsus wijst er op dat het niet valt te ontkennen dat vlees ook nutritionele voordelen heeft.

De relatie vlees-leefmilieu

Om de ecologische voetafdruk te verminderen, moeten we volgens Willy Borsus kiezen voor lokaal vlees te eten. Hij wijst op de erg gunstige voederconversie van het Belgisch Witblauw.  

Ook de koolstofopslag van weiden helpen volgens minister Borsus het halen van de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. "Tot slot is de vleesproductie in België zeer lokaal: weideland, teelten, veehouderijen, slachthuizen en verkooppunten bevinden zich op beperkte afstand van elkaar, waardoor de uitstoot afkomstig van het transport beperkt wordt (in tegenstelling tot de producten die worden geïmporteerd). We kunnen dus vlees eten met respect voor het leefmilieu!"

Voor minister Borsus is het duidelijk dat de consument de voorkeur moet geven aan vlees uit onze buurt. Daarmee steunt hij of zij de 70.000 directe jobs uit de landbouw en de 125.000 indirecte jobs.

Rondetafel horeca voor Belgisch witblauw 

Om het blazoen van het Belgisch vlees op te poetsen, heeft de minister een rondetafel georganiseerd die de landbouwsector en de horeca samenbrengt. De bedoeling is de Belgische restauranthouders er nog meer toe aan te moedigen om dit lokale vlees aan te bieden. "Dit vlees kan, als het goed geteeld en bereid wordt, rivaliseren met de meest gereputeerde rassen ter wereld", zo besluit de minister.

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken