‘Lees het etiket zoals je favoriete landbouwgazet’

‘Lees het etiket zoals je favoriete landbouwgazet’

Deze week focust Phytofar op het etiket van het product. Er staat erg veel informatie op en Phytofar merkt dat die niet steeds gelezen wordt. Echter, voor de veiligheid en efficiëntie van het product is het noodzakelijk zich toch te verdiepen. Onder de titel ‘Algemeen’ leest de gebruiker wat de werking is van het product: herbicide, fungicide, insecticide,... Als extra maatregelen of een extra bufferzone in acht moet worden genomen, staat dat ook te lezen op het etiket. In het kaderstuk staan de belangrijkste punten die men moet filteren uit het etiket.

Ik lees het etiket

 Ik let erop dat alle producten overeenkomen met het gekozen spuitschema. Een verkeerd product kan namelijk grote negatieve gevolgen geven zoals schade aan het gewas of een te hoog residu.

 Ik raadpleeg de gebruiksdosis voor de te behandelen teelt of ik overleg goed met mijn adviseur.

 Ik kijk de te respecteren bufferzones na en pas deze toe.

 Ik let ook altijd op de productspecifieke voorwaarden. Dit zijn de extra maatregelen die ik moet nemen om de omgeving (bijen, erosiegevoelige percelen, niet-doelwitorganismen en planten, ...) en mezelf te beschermen.

 Ik bereken de juiste hoeveelheid product voor het perceel dat ik ga behandelen.

 Ik raadpleeg Fytoweb (www.fytoweb.be) voor de eventuele laatste wijzigingen.

Meest recent

Meest recent