Producten voor stalreiniging moeten toegelaten zijn

Net zoals producten voor de gewasbescherming moeten ook middelen voor het reinigen van stallen toegelaten zijn op de Belgische markt alvorens ze te gebruiken.
Net zoals producten voor de gewasbescherming moeten ook middelen voor het reinigen van stallen toegelaten zijn op de Belgische markt alvorens ze te gebruiken.

Enkel de biociden die een toelating hebben verkregen om in België in de handel gebracht te worden, mogen op het Belgische grondgebied worden gebruikt (de producten toegelaten in een andere lidstaat mogen dus niet in België worden gebruikt indien ze hier niet toegelaten zijn).

Dat laatste punt is bijzonder belangrijk indien u een beroep doet op een dienstverlener die gevestigd is of gewoonlijk werkt in een andere lidstaat, aangezien die gebruik zou kunnen maken van producten die zijn toegelaten in dat land en niet in België. U zou dan worden beschouwd als in overtreding, met alle gevolgen die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

Laat u ook niet verleiden door een wondermiddel dat alleen gekend is door enkele ingewijden. In het beste geval loopt u het risico te betalen voor een placebo (geen actief bestanddeel). In het slechtste geval loopt u het risico om uw dieren en de producten ervan afkomstig te (laten) besmetten door een stof waarvan het gebruik bij voedselproducerende dieren strikt verboden is, met alle risico’s die u de volksgezondheid zou kunnen doen lopen en ook met de gekende gevolgen.

Let er dus op dat u nagaat of er een toelating is voor het in de handel brengen in België van de biociden die in uw bedrijf zullen worden gebruikt, door de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu te raadplegen: https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-toegelaten-biociden-en-jaarve....

Indien u vragen of twijfels hebt, één contactpunt: info.biocides@milieu.belgie.be. Spreek er ook over met uw dierenarts!

De Directie "Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten"

DG Controlebeleid – FAVV

Meest recent

Meest recent