Startpagina Akkerbouw

Vegaplan lanceert elektronische teelt-/perceelfiche

Vegaplan gecertificeerde landbouwers kunnen voortaan hun teelt-/perceelfiches digitaal invullen via een nieuwe applicatie. De online applicatie is gratis beschikbaar in de databank van Vegaplan en raadpleegbaar via de website www.vegaplan.be .

Leestijd : 3 min

Dit biedt landbouwers de mogelijkheid hun teeltfiches op een online platform te bewaren en te allen tijde te raadplegen en aan te passen. Verder kunnen landbouwers hun teeltfiches indien gewenst op een eenvoudige manier delen met afnemers. Het invullen van een teelt-/perceelfiche via de online applicatie is geen verplichting, papieren registratie of registratie via andere teeltregistratieprogramma’s blijven uiteraard mogelijk in kader van Vegaplan certificatie.

Rol van de teelt-/perceelfiche

Om te kunnen voldoen aan de Vegaplan Standaard dienen landbouwers op hun landbouwbedrijf bepaalde zaken te registreren. Zo dient de landbouwer alle toegepaste gewasbeschermingsmiddelen te noteren. Voor aardappelen, groenten, fruit en hop is een correct ingevulde teelt-/ perceelfiche vereist met onder meer ook de registratie van bemesting, en eventuele irrigatie. Deze verplichting vindt men terug onder eis 6.3.8 in de Vegaplan Standaard (versie 2.0). Om deze registratie te vergemakkelijken wordt door Vegaplan de mogelijkheid geboden deze digitaal te volbrengen. Deze applicatie is gratis beschikbaar via de databank van Vegaplan voor alle landbouwers die gecertificeerd zijn voor de Vegaplan Standaard Primaire Plantaardige Productie/Sectorgids G-040 Primaire Productie.

Toegang

Om de databank te kunnen gebruiken moet de landbouwer beschikken over een login. Indien een landbouwer reeds geregistreerd is in de Vegaplan databank maar de login gegevens niet meer terugvindt, kan hij bij het inloggen op de databank onder http://database.primaryproduction.be/nl/login klikken op ‘wachtwoord vergeten’. Gebruikersnaam en wachtwoord worden dan per e-mail toegestuurd. Vegaplan gecertificeerde landbouwers die (nog) niet beschikken over een login voor de Vegaplan databank kunnen deze verkrijgen door een e-mail te sturen naar info@vegaplan.be met de vermelding van het ondernemingsnummer (BTW-nummer). Gebruikersnaam en wachtwoord worden dan eveneens per e-mail toegestuurd.

Eenmaal ingelogd in de databank van Vegaplan kan de landbouwer de certificatiestatus van zijn bedrijf raadplegen. In deze databank onder het extra tabblad “mijn teeltfiches” kunnen percelen worden gedefinieerd en vervolgens ook teelt-/perceelfiches worden ingevuld.

Inagro’s gewasbeschermingsapplicatie

Bemesting, behandelingen van gewasbeschermingsmiddelen, irrigatie, analyseresultaten, historiek in voorvruchten, enz… kunnen per perceel op een eenvoudige manier ingegeven worden. Voor behandelingen van gewasbeschermingsmiddelen is (voor het merendeel van de teelten, met uitzondering van bieten en fruitteelt) gebruik gemaakt van een lijst van wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die Inagro vanuit hun gewasbeschermingsapplicatie ter beschikking stelt. Voor de gewasbeschermingsmiddelen in de bietenteelt wordt binnen de applicatie verwezen naar de lijst met erkende middelen die door het KBIVB ter beschikking wordt gesteld.

Efficiënt teelt-/perceelfiches beschikbaar stellen aan afnemers

Bijkomend voordeel van het systeem is dat Vegaplan gecertificeerde landbouwers hun teeltfiches op één centrale plaats kunnen bewaren en, indien nodig, op een eenvoudige wijze ter beschikking kunnen stellen aan hun afnemers. Afnemers die aangesloten zijn bij Vegaplan kunnen de teeltfiches van landbouwers, mits de toestemming van de landbouwer, consulteren via hun persoonlijke login op de Vegaplan databank. Merk op dat het invullen van de teelt-/perceelfiche via deze weg geen verplichting is in het kader van Vegaplan certificatie. Papieren registratie of andere digitale teeltregistraties blijven, indien deze fiches voldoen aan de vereisten van de Vegaplan Standaard, steeds geldig.

Handleiding en contact

Bij problemen of onduidelijkheden bij het gebruik van de elektronische teelt-/perceelfiche kan meer informatie teruggevonden worden in de handleiding voorzien bij de applicatie. Deze is raadpleegbaar via de applicatie of publiek beschikbaar via de website van Vegaplan http://www.vegaplan.be/nl/databank/handleiding.

Voor meer informatie: contacteer het Vegaplan secretariaat op 02 880 22 00 of info@vegaplan.be.

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken