Startpagina Akkerbouw

Teeltinschrijving pootaardappelen via het e-loket

Telers die in 2018 pootaardappelen vermeerderen, moeten hun teeltinschrijving indienen via het e-loket. De einddatum voor het inschrijven van de teelt is 15 mei 2018.

Leestijd : 1 min

Na de indiening van de teeltinschrijvingen zal het Departement Landbouw en Visserij de noodzakelijke kwaliteitscontroles verrichten op de ingediende teelten en de geoogste partijen. Alleen de partijen pootaardappelen die via het e-loket werden aangegeven, kunnen gebruikt worden voor deze inschrijving.

De partijen pootaardappelen die na alle controles voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen, kunnen gecertificeerd en vervolgens in de handel gebracht worden.

U vindt meer informatie op http://www.vlaanderen.be/landbouw/pootaardappelen.

Op het e-loket van het departement vindt u meer informatie over de teeltinschrijving van pootaardappelen.

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken