Graanvelden vragen aandacht

Graanvelden vragen aandacht

Deze week bevindt ongeveer de helft van de wintertarwe zich in het stadium 39 (laatste blad volledig ontrold). Bij ongeveer 1 op 3 waarnemingen bevindt de wintertarwe zich nog in het stadium 37 (topje laatste blad net zichtbaar). Bij 6% en 3% van de waarnemingen is de aarzwelling al net of duidelijk zichtbaar en bij 2% van de waarnemingen opent de vlagbladschede zich al.

Voet- en bladziekten

In het huidige stadium moet oogvlekkenziekte niet verder worden opgevolgd. Witziekte wordt nog steeds weinig waargenomen maar kan lokaal sterk aanwezig zijn.

Bladseptoria is net als vorige week veel aanwezig. Wanneer het definitieve voorlaatste en laatste blad aangetast zijn, kan een behandeling nodig zijn. Gevoelige rassen moeten nu zeker goed opgevolgd worden om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten!

Deze week nam de gele roest verder toe, zowel in de kustpolder als in het binnenland. In de kustpolder is er zelfs een sterke toename! Vooral gevoelige rassen én vooral in de kustpolder maar ook in het binnenland moet de gele roest van zeer nabij opgevolgd worden in het veld om al of niet een fungicidebehandeling in te zetten! Bij verschillende percelen/rassen is een behandeling noodzakelijk.

Bruine roest is toegenomen in vergelijking met vorige week. Gevoelige gewassen moeten goed opgevolgd worden vanaf het verschijnen van het laatste blad!

Resistentiemanagement

Indien meer dan één fungicidebehandeling uitgevoerd wordt tijdens het groeiseizoen is het,in het kader van een goed resistentiemanagement, aangewezen om:

- af te wisselen tussen chemische groepen met een verschillende werkingswijze

- of, indien niet mogelijk, af te wisselen tussen werkzame stoffen binnen eenzelfde chemische groep (bv. afwisselen tussen triazolen).

Vermijden dat tweemaal dezelfde werkzame stof gebruikt wordt. Let erop dat de periode tussen de blad- en aarbehandeling maar 3 tot maximaal 4 weken mag bedragen naargelang de werkingsduur van de toegepaste bladbehandeling.

Spelt

Op de rassenproeven spelt in de kustpolder (Zuienkerke) en in Huldenberg (provincie Vlaams-Brabant) werden alle rassen globaal opgevolgd naar aanwezigheid van gele roest op onbehandeld gewas.

In de rassenproef te Zuienkerke (kustpolder) was er een sterke toename van gele roest. Er was haardvorming/zware aantasting in het ras Cosmos en beginnende haardvorming in het ras Serenite.

Bij de variëteit Cosmos was er ook haardvorming op de proefplaats in Huldenberg.

Graanhaantje

Ook deze week werd de populatiedruk van het graanhaantje bepaald op 30 Vlaamse tarwepercelen. Op de meeste percelen tellen we nieuwe eitjes van graanhaantjes, al is dit in wintertarwe beperkt, terwijl in zomertarwe hogere aantallen worden waargenomen. In de wintertarwe zijn de meeste eitjes ondertussen ontloken en zien we voornamelijk jonge larven. In het algemeen blijft de druk onder de schadedrempel. Voornamelijk aan de kust blijft de druk heel laag. In het binnenland ligt de druk op één enkel perceel boven de schadedrempel. Bij meer dan 4 larven op 10 tarweplanten, is behandelen aan de orde. Behandeling in zomertarwe is op dit moment zeker nog niet aan de orde.

De bladluisdruk is nog steeds zeer beperkt en wordt onderdrukt door natuurlijke vijanden zoals lieveheersbeestjes, zweefvliegen en sluipwespen.

Tarwestengelgalmug

Om de evolutie van de tarwestengelgalmug op te volgen werden er door Inagro, afdeling Akkerbouw (Rumbeke-Beitem) gele vangbakken geplaatst op percelen granen in de zwaardere gronden in de kustpolder, die een risico bieden voor aantasting door de tarwestengelgalmug. De waarnemingen worden uitgevoerd op gewas zonder insecticidebehandeling.

Op 3 van de 4 waarnemingsvelden werden afgelopen week tarwestengelgalmuggen gevangen, doch nog steeds zeer beperkt.

Op 1 van de 4 waarnemingsvelden werd er afgelopen week echter redelijk gemakkelijk eileg vastgesteld, dat is een toename ten opzichte van vorige week. Wanneer de eileg nog verder zal toenemen, zal een behandeling op dit perceel aan de orde zijn.

In velden die in het verleden een belangrijke aantasting door de tarwestengelgalmug gekend hebben, worden uit voorzorg de bladeren van de granen best gecontroleerd op de aanwezigheid van eileg. Indien gemakkelijk eileg gevonden wordt, kan een insecticidebehandeling een positieve impact verwezelijken. Herinneren we eraan dat de muggen pas te voorschijn komen vooral na wat regen en bij weinig wind en zachter weer. Het is belangrijk het begin van de eiafzetting niet te missen, en de verdere eiafzetting op te volgen tot het einde van de eiafleg.

TD naar LCG

Meest recent

Meest recent