Startpagina Aardappelen

Aardappelkwaliteit bepalend in markt met ruime voorraad

Net als bij andere voorraadinventarisaties blijkt ook bij de peiling onder de Nederlandse VTA-leden (Verenigde Telers Akkerbouw), dat er een relatief grote voorraad consumptie aardappelen is.

Leestijd : 2 min

Geen grote verrassingen derhalve. Het effect van het grote areaal en de goede hectareopbrengsten zagen we in eerdere peilingen al naar voren komen.

De grote vraag in deze fase is echter welk deel van de consumptieaardappelen nog geschikt is voor verwerking of afzet via de normale kanalen.

Kwaliteitsverschillen zijn groot

In de afgelopen maanden is al gebleken, dat de kwaliteit bij veel partijen te wensen overlaat. Op veel plaatsen spreekt men over hoge tarrapercentages als gevolg van vergroeiingen, drukplekken en groen.

De kwaliteitsproblemen nemen in de komende tijd alleen maar toe. In bijna alle opslagen komt wel een onverwacht probleempje voor.

De explosieve groei in de nazomer en herfst van vorig jaar heeft in de bewaring haar tol geëist,hetgeen zich uit in drukplekken en een snelle veroudering van de aardappelen, wat gevolgen heeft voor de bakkwaliteit. Deze factoren hebben als gevolg dat er overal minder tonnen aardappelen uitgeschuurd worden dan verwacht. Tarrapercentages die 5 à 10% hoger liggen dan normaal zijn geen uitzonderingen.

Aangaande bovenstaande factoren is het niet denkbeeldig dat het prijsverschil tussen niet verwerkbare partijen en de goede kwaliteit aardappelen verder uit elkaar gaat lopen in de komende maanden.

Bruto voorraden hoger dan voorgaande jaren

In april was ruim 52% van de oogst afgeleverd. Relatief is dit wat lager dan voorgaande seizoenen. Gemiddeld in de laatste 5 jaar was rond deze tijd 63,3% van de oogst van de deelnemers geleverd. In absolute tonnen hebben de deelnemende telers weliswaar meer afgeleverd dan vorig seizoen, maar nog altijd is de absolute voorraad die nu nog in opslag ligt hoger dan de relatief lage voorraad van vorig jaar (+34%).

Van de voorraad in opslag is 54% al verkocht. Dit betekent dat 23% van de oogst nog vrij in opslag ligt. Het aandeel vrije aardappelen in opslag is daarmee hoger dan in voorgaande seizoenen. Gemiddeld lag dit in de laatste vijf seizoenen rond 10%.

Een zicht op de totale Belgische aardappelvoorraad dateert ondertussen van begin april. Ruim een maand geleden werd deze voorraad ingeschat op 1,96 miljoen ton aardappelen. Deze voorraad ligt een heel stuk hoger (+700.000 ton) in vergelijking met de voorbije drie seizoenen.

Lees ook in Aardappelen

Belgapomprijzen zijn stabiel

Aardappelen De Belgapomprijs voor Fontane op vrijdag 18 november 2022 bedraagt 225 euro/ton (zonder BTW). Met BTW bedraagt de prijsnotering 238,5 euro/ton.
Meer artikelen bekijken