Startpagina Akkerbouw

Nieuwe glyfosaatstudie bevat geen onrustwekkende info

Nieuwe studies over glyfosaat bevatten geen onrustwekkende informatie, zo staat te lezen op Fytoweb. De studies werden uitgevoerd op ratten door een coöperatieve vzw, het Ramazzini-instituut.

Leestijd : 1 min

De eerste studie van Panzacchi et al. (2018) toont aan dat glyfosaat geen effecten heeft op de toxiciteitsparameters overleving, gewicht, voedsel- en waterconsumptie en uiterlijke tekens. Verder worden zoals verwacht glyfosaat en diens metaboliet AMPA in de urine teruggevonden, wat positief is omdat het betekent dat het lichaam de stoffen elimineert. In tegenstelling tot reeds beschikbare studies bevat de nieuwe publicatie geen informatie over de hoeveelheden van deze stoffen die door het lichaam worden opgenomen.

In de tweede studie (Qixing Mao et al., 2018) worden evenmin effecten gevonden op de toxiciteitsparameters (overleving, gewicht, voedsel- en waterconsumptie en uiterlijke tekens). De auteurs geven zelf aan dat het nog verder moet worden onderzocht of hun bevindingen een impact zouden kunnen hebben op de gezondheid. Eventuele DNA-schade (mutageniteit) door glyfosaat is in de studie zelfs helemaal niet onderzocht.

Tenslotte werd nog een opinie (Landrigan en Belpoggi, 2018) gepubliceerd om te wijzen op de noodzaak aan onafhankelijk onderzoek naar de effecten op gewasbeschermingsmiddelen.

De huidige Ramazzini-publicaties voegen dus erg weinig toe aan wat we reeds weten, namelijk dat glyfosaat veilig kan worden gebruikt.

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken