Startpagina Melkvee

Biomilk.be levert voor huismerk Delhaize Bio

Vanaf 1 juli treedt Delhaize naar buiten met biologische melk, room en yoghurt die voor 100  % gegarandeerd Belgisch is. Dat gebeurt onder het merk ‘Delhaize Bio’. Biomilk.be zal minstens 5 miljoen liter melk leveren op jaarbasis. Het is voor ons land zeldzaam dat een supermarkt zo nauw samenwerkt met een coöperatie.

Leestijd : 4 min

In 2017 haalden maar liefst dertien nieuwe Vlaamse melkveehouders hun bio certificaat. Biomilk.be, de Belgische coöperatie van biologische melkveehouders, verwelkomde hen allemaal, en kende bijgevolg een grote toevloed aan melk. Eerder verscheen op deze website dat de coöperanten van Biomilk.be tijdelijk een prijs kregen uitbetaald die onder het Europese gemiddelde lag. Nu heeft de coöperatie een stevige, nieuwe partner voor afzet gevonden: het bio huismerk van Delhaize.

5 miljoen liter

Marjan Decoster, ketenmanager zuivel bij Delhaize, gaf Landbouwleven alle bijzonderheden omtrent dit nieuwe project. “Vanaf 1 juli bieden we volle en magere yoghurt aan, in verpakkingen van 1 liter en 4 potjes van 125 gram. Verder ligt er dan ook volle (1 L) en halfvolle melk (1 L en 3 brikjes van 250 ml) in de rekken, net als room (250 ml, met een vetpercentage van 35  %).” Alle consumentenverpakkingen zullen op de zijkant ook het logo van Biomilk.be dragen, waardoor de klant onmiddellijk de link kan leggen.

biomilk

“De producten zullen in al onze eigen supermarkten in België en Luxemburg verkocht worden. De zelfstandige winkels kiezen natuurlijk zelf welke producten ze aanbieden, maar ook daar verwachten we veel interesse”, maakt Decoster zich sterk. Dat betekent potentieel nog 630 verdeelpunten, bovenop de 135 supermarkten van Delhaize zelf. In de 37 Belgische vestigingen van zusterbedrijf Albert Heijn zal het gamma voorlopig niet te vinden zijn.

Groeimarkt bio

“We zien de samenwerking met Biomilk.be op lange termijn, waarbij de volumes jaarlijks in samenspraak worden herbekeken”, licht Decoster de plannen van Delhaize toe. “We vertrekken van een jaarvolume van minstens 5 miljoen liter melk.”

De supermarktgigant verwacht dat jaarvolume snel op te trekken. “Bio is een groeimarkt. De verdere ontwikkeling ervan maakt deel uit van onze strategie. Met de stijgende vraag van de consument en de sterke biocampagnes die Delhaize organiseert in het achterhoofd, voorzien we dan ook een stijging met dubbele cijfers op jaarbasis.”

Volgens Decoster blijft het ook niet bij die acht producten. De mogelijkheden om het zuivelassortiment uit te breiden zijn legio, en zouden de volumes op hun beurt verder de hoogte kunnen injagen.

Supermarkt kiest Belgisch

Waarom zet Delhaize zo sterk in op bio? “Klanten maken meer en meer bewuste keuzes wanneer het om voeding gaat. Delhaize is pionier geweest in het bio assortiment en vertegenwoordigt in de retail één van de grootste volumes van bioproducten. Het ligt dan ook voor de hand dat we die positie willen verstevigen en ons aanbod uitbreiden”, verduidelijkt Decoster.

Marjan Decoster is ketenmanager zuivel bij Delhaize.
Marjan Decoster is ketenmanager zuivel bij Delhaize. - Biomilk.be

Daarnaast is ook de Belgische herkomst van de melk belangrijk voor Delhaize. “Door deze manier van samenwerken kunnen we garanderen dat de melk 100  % Belgisch is. Bovendien zorgt deze korte keten voor transparantie en traceerbaarheid, wat de klanten ook waarderen.”

Het gezicht van de boer

Het contact met de melkveehouders is daarbij erg belangrijk. De leden van Biomilk.be engageren zich persoonlijk bij het ondersteunen van de verkoop. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze met buren-klanten in dialoog gaan in de plaatselijke supermarkt, of hun bedrijf openstellen voor bezoeken georganiseerd door de supermarktketen. “Achter elk landbouwbedrijf staat een gezin. Zij zijn voor ons het gezicht van deze samenwerking”, stelt Decoster.

Frank Van Den Steen is bio melkveehouder en voorzitter van de coöperatie. Wanneer we hem vragen waarom Biomilk.be in dit project is gestapt, haalt ook hij meteen de directe verbinding met de consument aan. “We bereiken zo ook de consumenten die gewoonlijk naar de supermarkt trekken voor hun inkopen. Het laat ons toe om naamsbekendheid te verwerven. Delhaize is sterk verankerd in de Belgische markt.”

Wat schuift het?

Natuurlijk biedt de samenwerking ook een verzekerde afzet voor een substantieel volume, niet onbelangrijk voor een coöperatie die recent met groeipijnen te maken heeft gehad. Hoeveel betaalt Delhaize voor kwalitatieve, biologische en lokaal verankerde melk?

“We baseren de prijs op een berekeningsmodel dat aan de melkproducent een kostendekkende melkprijs garandeert. Onder kostendekkend wordt verstaan dat de bedrijven, lid van Biomilk.be, zich een goede dagelijkse werking kunnen veroorloven, hun werkkrachten een waardig loon kunnen uitbetalen en dat er investeringen kunnen gebeuren om de bedrijven performant en toekomstgericht te houden”, legt Decoster uit.

Frank Van Den Steen is bio melkveehouder en voorzitter van de Belgische zuivelcoöperatie Biomilk.be.
Frank Van Den Steen is bio melkveehouder en voorzitter van de Belgische zuivelcoöperatie Biomilk.be. - Biomilk.be

“Delhaize, Biomilk.be en onafhankelijke experten zijn bezig zo’n model op te stellen”, verklaart Van Den Steen. “Omdat het nog niet op punt staat hebben we in onderling overleg een prijs vastgelegd voor 2018. Die is op dit moment hoger dan de biomelkprijs van FrieslandCampina (€ 46 / 100 kg, nvdr)”, geeft hij een aanduiding. Dat er een eerlijke prijs voor de boer aan verbonden is, staat voor hem buiten kijf.

Aandacht voor faire verloning

Vanzelfsprekend is dat niet. Supermarkten worden vaak genoemd in de discussie over het vaak ontoereikende inkomen van landbouwers. Is Delhaize anders? Van Den Steen reageert nuchter: “In een gegeven marktsituatie geldt voor ieder gelijkaardig bedrijf eenzelfde logica. Toch is het ons aanvoelen dat Delhaize inzet op kwaliteit, en de definitie daarvan durft uit te breiden naar de relaties binnen de keten.”

Decoster voegt daar nog aan toe dat een samenwerking als deze het positieve imago van bio versterkt. Naast een faire verloning voor landbouwers blijven lokale productie, traceerbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid de speerpunten. “Dit is een win-win situatie”, benadrukt Van Den Steen.

DC

Lees ook in Melkvee

Gemiddeld melkveebedrijf verliest 1.500 euro per maand bij hittegolf

Melkvee Landbouweconomen hebben langlopende productiecijfers van alle Vlaamse melkveebedrijven naast opgetekende weersfenomenen gelegd om de economische schade door hitte in kaart te brengen. Hitte kan een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid melk die koeien geven en op de melksamenstelling. De economische schade kan oplopen tot 1.500 euro en meer per maand per bedrijf
Meer artikelen bekijken