Provincie Antwerpen behoudt waterbesparende maatregelen, boeren krijgen wel versoepeling

Provincie Antwerpen behoudt waterbesparende maatregelen, boeren krijgen wel versoepeling

Uit dat overleg is voortgekomen dat de bestaande waterbesparende maatregelen van kracht blijven, omdat er nog niet voldoende regen is gevallen. Op vraag van de landbouwsector wordt de periode waarin dagelijks regen- of grondwater mag worden gebruikt wel uitgebreid van 20 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends naar 18 uur tot 10 uur.

De toestand op de waterlopen en -wegen blijft volgens de provincie Antwerpen ondanks de regenval van de voorbije dagen ‘problematisch’. Het blijft daarom tot nader order verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in Antwerpen, met uitzondering van het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat.

Verder is het ook nog steeds verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken voor onder meer het afspuiten van motorvoertuigen, het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter) en vijvers, het reinigen van straten of het besproeien van velden en tuinen.

Er zijn wel uitzonderingen voor bepaalde sectoren en situaties. Met regen- en grondwater mogen die activiteiten niet worden uitgevoerd tussen 10 en 18 uur. Ook het verbod op kampvuren en het rook- en vuurverbod in bossen, natuur- en heidegebieden is nog steeds van kracht, net als het captatieverbod en verbod op zachte recreatie na het aantreffen van blauwalgen in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het kanaal Bocholt-Herentals en het kanaal naar Beverlo.

Belga

Meest recent

Meest recent