Uitstel van de loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen

Uitstel van de loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen

Dit zoals staat voorgeschreven in het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen.

In samenspraak met de sector heeft het Departement Landbouw en Visserij de nieuwe data bepaald voor de vernietiging van het loof van de pootaardappelteelten oogst 2018. Het loof wordt dus best vernietigd voor de vroege rassen op uiterlijk op 15 augustus, voor de intermediaire rassen is dit uiterlijk op 18 augustus en voor de late rassen is dit uiterlijk op 21 augustus.

Elke teelt waarvan het loof niet vernietigd werd binnen een termijn van twintig dagen na de aanbevolen datum, zal worden geweigerd. Een afwijking kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de weersomstandigheden.

Meest recent

Meest recent