Startpagina Mechanisatie

Noviteiten in de Mecanic’Show van Libramont

Twee weken geleden brachten we een eerste bespreking van de machines die in de Mecanic’Show van Libramont aantraden.

Leestijd : 7 min

I n een vorig artikel focusten we op de machines die een band hadden met hooibouw. In dit artikel brengen we het tweede deel met machines, die vooral de akkerbouwer, maar ook de veehouder aanbelangen.

New Holland T6

Dynamic Command

Het T6-tractorengamma van New Holland kan nu beschikken over de nieuwe Dynamic Command transmissie. Deze semi-powershift versnellingsbak met acht onder last schakelbare versnellingen is voorzien van een dubbele koppeling. In totaal zijn er 24 versnellingen vooruit en achteruit te schakelen zonder dat het koppelingspedaal ingetrapt moet worden.

New Holland heeft er ook aan gedacht om het comfort van de bestuurder te verhogen door een serie ‘automatismen’ in te bouwen. De functie Smart Range Shift is hier een voorbeeld van en selecteert automatisch de juiste versnelling als van groep wordt gewisseld. Hiermee is het wisselen van versnelling als van groep veranderd wordt verleden tijd en kan er snel en vloeiend geaccelereerd worden. Om te stoppen is ontkoppelen zelfs niet nodig.

John Deere Smart Lube

Met het Smart AutoLub systeem biedt John Deere voor de eerste keer een automatisch smeersysteem aan voor de tractor en zijn aangekoppelde werktuigen. Dit systeem laat toe om in hoeveelheid en frequentie te smeren naargelang het gebruik van de tractor en zijn werktuigen.

Eens we in de praktijk een machine aankoppelen aan de tractor en ze beschikken over deze optie, wordt de onderhoudsinformatie automatisch gedownload en verzonden naar de CommandCenter bedieningsconsole van de tractor. Van hieruit wordt het smeersysteem aangestuurd die de diverse onderhoudspunten gaat smeren.

De bestuurder kan kiezen uit verschillende gebruikersmodussen. In de automatische modus bijvoorbeeld, voorziet het systeem automatisch de verschillende punten van vet van zowel tractor als machine. De gepersonaliseerde modus laat aan de gebruiker toe om smeerintervallen en hoeveelheden te bepalen. Eventueel kunnen zelfs specifieke doelen of groepen ingesteld worden om ze een ander smeerregime te laten volgen.

Michelin Evobib

Om de bodems tegen verdichting te beschermen, hebben fabrikanten lagedrukbanden ontwikkeld. Maar bij sommige landbouwers of loonwerkers brengt de tractor bijna de helft van zijn tijd op de straat door. Om aan deze uitdaging te voldoen heeft Michelin de evolutionaire 2 in 1 band ontwikkeld, de Evobib.

L’empreinte du pneu évolutif Evobib peut être agrandie en largeur,  grâce à un effet charnière.
L’empreinte du pneu évolutif Evobib peut être agrandie en largeur, grâce à un effet charnière. - J.V.

Deze heeft een gepatenteerd design en kenmerkt zich door een centrale stijve band gevormd door opeenvolgende rubberblokken. Hiernaast vinden we de traditionele nokken die een landbouwband zijn karakteristiek uiterlijk geeft. Waar de nok stopt is er even een ruimte om dan op het uiteinde van de band nog een vervolg op deze nok te bouwen door een rubber blok. Bij een lage bandenspanning wordt er zo één lange nok gevormd.

Bij deze band is het hoogst opmerkelijk dat de voetafdruk ervan vergroot, zowel in de lengte als breedte bij het verlagen van de bandendruk. De zijkanten van de band gedragen zich als ‘scharnier’ dat afhankelijk van de spanning de voetafdruk vergroot of verkleint. Bij gebruik van deze band is het wenselijk dat de tractor over een luchtdrukwisselsysteem beschikt om de bandenspanning snel en automatisch aan te passen afhankelijk van de omstandigheden.

In de praktijk zal bij het gebruik van de Evobib-band op de weg de spanning worden verhoogd tot ongeveer 1,8 bar. De voetafdruk van de band verkleint hierdoor, daar het uiteinde van de nokken de bodem niet meer raakt. Comfort en veiligheid wordt hierdoor verhoogd en bandenslijtage en brandstofverbruik nemen af.

In het veld kan het contactoppervlak tussen band en bodem vergroot worden door de bandenspanning te laten teruglopen tot bijvoorbeeld 0,6 bar. Ook hier treedt het ‘scharniereffect’ van de band in werking om meer bodemcontact te creëren (tot 20% meer).

Rauch Speedservo

De Rauch Axis kunstmeststofstrooier beschikt over meerdere voorzieningen om de kunstmest heel ‘precies’ te strooien volgens de variatie in het perceel door het volgen van een taakkaart, gps-sectie-afsluiting, wendakker- en overlapbeheer.

Les actionneurs SpeedServo, sur les distributeurs d’engrais Rauch, permettent  d’accroître davantage encore la précision lors de l’épandage d’engrais.
Les actionneurs SpeedServo, sur les distributeurs d’engrais Rauch, permettent d’accroître davantage encore la précision lors de l’épandage d’engrais. - J.V.

I n de optiek om het steeds beter te doen introduceert Rauch nu een revolutionaire onderdeel die de precisie bij de dosering én bij het strooien verhoogd, namelijk de SpeedServo motoren. Om de juiste hoeveelheid te strooien op de juiste plaats, is er een ultrasnelle reactie nodig van de regelvoorziening die inspeelt op het valpunt van de meststof op de strooischijf én op de dosering van de meststof.

Om voornoemd te realiseren heeft Rauch de elektrische cilinders vervangen door servomotoren, die een nieuw werkingsprincipe hebben en 2,5 keer zo snel reageren. De Rauch Axis meststofstrooiers kunnen nu het volle potentieel uit de sectiecontrole en de variabele afgifte halen, zelfs bij hoge rijsnelheden.

Lemken Azurit

Met de Azurit presenteert Lemken een precisiezaaimachine die gebruik maakt van het nieuwe DeltaRow concept. Dit biedt aan iedere plant 70% meer ruimte ten opzichte van de traditionele zaai met één rij.

De Azurit zaaimachine van Lemken is beschikbaar in 4, 6 en 8 rijen.
De Azurit zaaimachine van Lemken is beschikbaar in 4, 6 en 8 rijen. - J.V.

Ieder DeltaRow zaai-element bestaat uit twee zaai-rijen met een tussenliggende afstand van 12,5 cm en legt de maïszaden geschrankt ten opzichte van elkaar af. Dankzij de synchronisatie van de zaairijen is het mogelijk om heel precies het zaad af te leggen waarbij een driehoek tussen de zaden wordt gevormd. Hier is de naamgeving DeltaRow aan te danken.

Door het verspringend afleggen van het zaad, beschikt iedere plant over meer licht, water en voedingsstoffen die nodig zijn voor zijn groei. De zaaimachine beschikt over een elektronische sectieschakeling.

De DeltaRow zaaimachine kan een startmeststof meegeven die wordt afgelegd tussen de dubbele zaairijen. Een tank met meststoffen kan gemonteerd worden vooraan de tractor, of we kunnen deze gebruiken van de Solitair 25 zaaimachine.

Joskin Pendislide Basic

Joskin verruimt zijn gamma mestinjecteurs met twee nieuwe types: de Pendislide Basic en Penditwist Basic. De originaliteit van het systeem zit hem in de wijze waarop de mestinjecteur gemonteerd zit op de drijfmestton. Via een mangat van 600 mm diameter wordt de injecteur bevestigd aan het vat. Een hefinrichting of andere versterkingen/aankoppelingen op de ton zijn verder niet nodig.

De Pendislide Basic van Joskin kan aan het mangat van de drijfmesttank gekoppeld worden, zonder versterking of hefinrichting.
De Pendislide Basic van Joskin kan aan het mangat van de drijfmesttank gekoppeld worden, zonder versterking of hefinrichting. - J.V.

Een van de voordelen van deze uitvinding is dat de landbouwer die reeds over een drijfmesttank beschikt met een heel prijsgunstige oplossing kan kiezen voor een mestinjecteur dan wel voor de ketsplaat.

New Holland CR Revelation

De nieuwe New Holland CR Revelation maaidorser beschikt over artificiële intelligentie. Dit geeft aan de machine de mogelijkheid mee om niet alleen op de bedieningen van de bestuurder of ingebouwde programma’s te reageren. Maar om ook in te grijpen met eigen acties die voorgesteld worden door eigen ervaringen voortkomend door sensoren en algoritmes.

Met dit nieuw automatisatiesysteem van New Holland gaat de machine zelf proactief instellingen aanpassen in functie van de evoluties van het gewas of het perceel. De machine gaat zelf de juiste instellingen zoeken, zelfs voor de oogst begint. Om dit te bekomen moeten vooraf instellingen ingeladen worden zoals topografische elementen van het perceel, rendementsgegevens van voorgaande werkgangen, maar ook data van voorgaande jaren. Veel van de gegevens zijn gekend door GPS-positiebepaling in real-time of uit het verleden. Live analyse van gegevens maakt het mogelijk dat de maaidorser zelf instellingen kan aanpassen voor het dorsen en reinigen van het graan. Er kan hierbij gewerkt worden met vooraf bepaalde prioriteiten (bijvoorbeeld voorrang geven aan capaciteit of graankwaliteit), ingegeven door de landbouwer.

Bemerkt wordt dat dit proactief systeem een beroep doet op een veelvoud aan gekende sensoren, maar ook op een nieuw systeem dat de belasting van de reinigingszeven nagaat. Op basis van deze gegevens gaat het systeem proactief de instellingen bijstellen en graanverlies voorkomen.

Claas – Smart Push

Met de nieuwe schepbak met duwbodem Smart Push verruimt Claas zijn aanbod. Het principe waarop de werking van de Smart Push is gebaseerd laat toe om de schepbak te legen zonder hem uit te kippen. De lading wordt simpelweg uit de bak geduwd, waardoor hogere storthoogtes bereikt kunnen worden met kleine en middelgrote wielladers.

De Smart Push bak van Claas kan de lading naar buiten schuiven zonder te kippen. Hierdoor worden hogere laadhoogten  bereikt.
De Smart Push bak van Claas kan de lading naar buiten schuiven zonder te kippen. Hierdoor worden hogere laadhoogten bereikt. - J.V .

De Smart Push bak maakt gebruik van een mobiele wand die uit twee delen bestaat die gekoppeld zijn via een horizontaal scharnier. Wanneer de duwwand is teruggetrokken vormen de twee delen ervan een perfecte aansluiting met respectievelijk de bodem en achterwand van de schepbak. Wanneer we de bak willen legen, scharniert de duwwand rond zijn ophanging bovenaan en ontvouwt hij zich volledig om het materiaal naar buiten te duwen. Bovendien is er de beschikking over een klauw die perfect geïntegreerd is en van hetzelfde hydraulisch circuit gebruik maakt dat ook de duwwand aanstuurt. Wanneer de klauw een zekere hoek bereikt, schuift de duwwand automatisch op om het materiaal te lossen.

Kuhn – Flexilift

Bij de aankoop van een mengvoerwagen met vijzel moet de veehouder niet alleen rekening houden met de grootte van zijn veestapel, maar ook met de beperkingen die de configuratie van zijn gebouwen met zich mee brengt. Zoals hoogte, breedte van de deur, verdeling op de grond of in de hoogte, verdeling naar links of naar rechts... Het nieuwe verdeelsysteem ‘Flexilift’ biedt niet alleen nieuwe perspectieven voor veehouders met moeilijk toegankelijke gebouwen, maar ook voor veehouders die nood hebben aan verschillende configuraties qua verdeling.

Le tapis de déchargement Flexilift, disponible sur les mélangeuses Kuhn, permet  de distribuer le fourrage au sol ou dans des auges, jusqu’à une hauteur de 1,20 m.
Le tapis de déchargement Flexilift, disponible sur les mélangeuses Kuhn, permet de distribuer le fourrage au sol ou dans des auges, jusqu’à une hauteur de 1,20 m. - J.V.

De nieuwe in hoek verstelbare afvoerband kan overdwars verschoven worden voor de verdeling, maar blijft binnen de afmetingen van de machine bij verplaatsingen. De loshoogte is traploos regelbaar.

In functie van het model mengvoerwagen waarop "Flexilift" is voorzien, kan er gelost worden tot op 1,2 meter hoog en kan er van 30 tot 10 cm verschoven worden.

Emily – Mix & Go

Emily stelt een nieuw voerverdeelsysteem voor, de Mix & Go. Deze kan droge voeders mengen en verdelen en kan snel aangekoppeld worden met het pinnensysteem van Emily. Dit laatste laat toe om meerdere werktuigen van de fabrikant aan te koppelen zonder van de bestuurderspost te komen.

De bijzonderheid is dat er geen specifieke hydraulische aansluitingen voor nodig zijn. De aandrijving gebeurt via de tandwieloverbrenging die op het snelkoppelsysteem aanwezig is en hydraulisch wordt aangedreven door een ventiel met dubbele werking. Zo kan er gemengd en verdeeld worden door de vijzel in de andere richting te laten draaien.

Gaëtan Dubois, CRA-W, voorzitter van het selectiecomité Mecanic Show, Quentin Limbourg CRA-W.

Lees ook in Mechanisatie

Colruyt test elektrische zelfrijdende tractor

Mechanisatie Retailgroep Colruyt is in het Oost-Vlaamse Deinze gestart met het uittesten van een elektrische, zelfrijdende tractor. Het voertuig zal in een boomgaard maaien, spuiten en fruit transporteren. Een primeur in Europa, zegt de Amerikaanse constructeur Monarch.
Meer artikelen bekijken