Startpagina Akkerbouw

Proefresultaten ziektebestrijding wintergerst

Het Landbouwcentrum Granen en partners onderzocht ook vorig jaar de werking van diverse fungiciden. In de proefveldwerking werd de bestrijding van bladziekten geëvalueerd bij toepassing in het laatste bladstadium in wintergerst bij de inzet van één fungicidebehandeling. Doel is na te gaan welke fungiciden technisch gezien, het meest efficiënt zijn bij de bestrijding van bladziekten in wintergerst.

Leestijd : 3 min

Daarnaast werd ook de inzet van twee fungicidebehandelingen geëvalueerd (respectievelijk in het stadium eerste-tweede knoop en in het laatste bladstadium).

Hiertoe werden er twee ziektebestrijdingsproeven aangelegd in 2016, deze werden gerealiseerd door:

- Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, Rumbeke-Beitem (proefplaats Zuienkerke in de kustpolder, provincie West-Vlaanderen);

- vzw PIBO Campus en het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), te Tongeren (proefplaats Tongeren-Koninksem, provincie Limburg);

Bij de interpretatie van de proefresultaten dient rekening gehouden te worden met de ziektedruk in het proefveld. Het resultaat van een welbepaalde behandeling hangt immers in belangrijke mate af van de aanwezige ziektedruk (aard van de ziekten, tijdstip van de infectie en bezettingsgraad).

In de hiernavolgende proefresultaten dient bij de weergegeven bruto-korrelopbrengsten (= reële korrelopbrengsten) de kostprijs van de fungicidebehandeling (fungicide-, arbeids- en machinekost) nog in mindering gebracht te worden. Deze kostprijs is zeer variabel van bedrijf tot bedrijf.

Op beide proefplaatsen werd de hoogste bruto-korrelopbrengst bekomen met een carboxamide (Bontima 2 l/ha) + chloorthalonil (Bravo 1 l/ha).

gerst1

Proefveld Zuienkerke

Onder de gegeven ziektedruk (binnen de courante bladziekten voornamelijk én veel dwergroest, en op het einde van het groeiseizoen ramularia) werden de beste resultaten behaald naar zowel bruto-meeropbrengst (t.o.v. onbehandeld) als naar het langst groen blijven van het blad met Bontima 2 l + Bravo 1 l, dit betekent met een fungicide op basis van een carboxamide aangevuld met chloorthalonil.

De bijdrage van de toevoeging van chloorthalonil (Bravo 1 l/ha) aan Bontima 2 l kwam tot uiting:

- zowel op het groen blijven van het blad: het gewas bleef langer groen dan bij Bontima 2 l

- als op de bekomen bruto-meeropbrengst: + 353 kg/ha t.o.v. Bontima 2 l (weliswaar niet significant verschillend)

Het belang van een carboxamide komt tot uiting wanneer Amistar Opti (bevat een strobilurine + chloorthalonil) aangevuld wordt met een carboxamide (Bontima), en dit:

- zowel op het groenblijven van het blad: het gewas bleef langer groen bij Amistar Opti 1,25 l + Bontima 1,5 l dan bij Amistar Opti 1,8 l + Stereo 1,5 l

- als op de bekomen bruto-meeropbrengst: namelijk + 308 kg/ha t.o.v. Amistar Opti 1,8 l + Stereo 1,5 l (weliswaar niet significant verschillend)

gerst2

Proefveld Tongeren

Te Tongeren (Koninksem) werden onder de heersende ziektedruk de significant hoogste bruto-meeropbrengsten (t.o.v. onbehandeld) bekomen met (onderling niet significant verschillend):

- Bontima 2 l + Bravo 1 l

- Bontima 1,5 l + Amistar Opti 1,25 l

Ook te Tongeren werd door de toevoeging van Bravo 1 l/ha aan Bontima 2 l een verhoging van de bruto-meeropbrengst bekomen, namelijk een significante toename van + 1.082 kg/ha. Toevoeging van Amistar Opti aan Bontima gaf te Tongeren eveneens een significante toename van de bruto-meeropbrengst, namelijk + 977 kg/ha. Te Zuienkerke gaf deze combinatie evenwel geen toename in bruto-meeropbrengst.

Besluit

In de wintergerst werden in de aanpak van de courante bladziekten én ramularia bij toepassing in het stadium ‘laatste blad’, de beste resultaten naar bruto-graanopbrengst bekomen met een fungicide op basis van een carboxamide aangevuld met chloorthalonil.

De fungiciden die zowel in 2016 als in 2015 op alle locaties beproefd werden in het stadium ‘laatste blad’, namelijk de fungiciden op basis van een carboxamide zijnde Bontima 2 l, Ceriax 1,5 l en Evora Xpro 1 l, behaalden gemiddeld beschouwd vergelijkbare bruto-korrelopbrengsten.

D. Wittouck, J. Claeys, K. Boone, - Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, Rumbeke-Beitem; D. Cauffman, M. Carlens, N. Luyx, M. Peumans, K. Vrancken vzw PIBO Campus en het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Tongeren

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken