Startpagina Melkvee

Zin en onzin van voederschuivers

Wat kan de automatische voederschuiver betekenen voor de melkveehouderij in Limburg? Om die vraag beantwoord te zien sponsorde provincie Limburg een onderzoeksproject van het Proef- en Vormingscentrum Landbouw (PVL) in de Schoolhoeve van het Biotechnicum in Bocholt. Op de voorstelling van de resultaten demonstreerden verschillende firma’s hun systemen.

Leestijd : 5 min

Het Biotechnicum en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL) in Bocholt voerden het afgelopen jaar onderzoek uit naar automatische voederschuivers in de melkveehouderij. Dat stelden ze voor op een demodag in april. Lely, GEA en Hetwin waren aanwezig om een demonstratie te geven met hun robots, terwijl Kemp machines rubberschuiven en veegbanden in actie toonde.

Onderzoeksresultaten

“Voor onze standaardmethode schuiven we drie keer per dag aan met een kniklader en aanschuiver. Die methode hebben we vergeleken met een automaat die dat elf keer deed”, legt Sander Palmans van het PVL uit. Om de twee uur werkte de robot een route langs de voedergang af, behalve tussen half negen en een uur ‘s middags. Tijdens die 4,5 uur wogen de onderzoekers het restvoeder en voorzagen ze nieuw voeder.

“Wat we zagen was een stijging in de melkproductie wanneer de automatische voederschuiver actief was, met ruim een halve liter per koe per dag”, vat de heer Palmans samen. Qua energie-efficiëntie heeft de robot een streepje voor, zij het een kleintje. Ook wat arbeidsbesparing betreft voelden de onderzoekers weinig verschil tussen de twee methoden: “Op een paar minuten is de klus geklaard met de kniklader.”

Belang van aanschuiven

Wil je elf keer aanschuiven in plaats van drie, dan ben je iets langer bezig natuurlijk. Want wat vaststaat is dat meer aanschuiven resulteert in een hogere melkproductie, of dat nu wel of niet met een robot gebeurt. Niels Achten van adviesbureau Liba bevestigt dit: “Aanduwen trekt de koeien naar het voederhek. Als het voederhek hoog bezet is, en je weet dat de dieren zo’n 6 à 7 uur per dag nodig hebben om te eten, dan kan je er maar beter voor zorgen dat er altijd voer aan het hek ligt.”

De arbeid en de brandstof die je uitspaart door een robot in te zetten zijn echter niet voldoende om voor elk bedrijf het verschil te maken, en zo’n robot kost niet niks. PVL-onderzoeker Sander Palmans stipt de duurdere aanschafprijs dan ook aan als een mogelijke rem, naast het feit dat zo’n robot voor niets anders te gebruiken valt.

Robots doen het beter?

Steven Kemp, die op de demodag Kemp machines vertegenwoordigt, is het daarmee eens. “Een goede boer gaat toch zo’n vijf à zes keer per dag polshoogte nemen in zijn stal. Dan kan hij snel even het voeder aanschuiven. Voerschuiven en veegbanden worden zonder problemen afgeschreven op 10 jaar tijd en kosten een pak minder.”

Waar de robot wél een verschil kan maken is in de vroege en late uurtjes. Dan eten de koeien het meeste, en blijft het voeder het langste liggen. Volgens de vertegenwoordigers zorgt de robot voor meer activiteit onder de koeien. In combinatie met een melkrobot leidt dat tot meer bezoekjes, wat samen met de hogere voeropname resulteert in een hogere melkgift.

Robotdemo

Maarten Vogels, van het gelijknamige Nederlandse bedrijf, stelt de eerste robot voor: de Stallboy Feed van Hetwin. “Een Oostenrijkse voeraanschuifrobot”, vertelt hij, “met drie aandrijfmotoren, waarvan twee voor de wielen en één voor de trommel. Hij kan zowel linksom als rechtsom draaien.”

Bijzonder aan de Stallboy van Hetwin is de optie om krachtvoer of mineralen bij te geven.
Bijzonder aan de Stallboy van Hetwin is de optie om krachtvoer of mineralen bij te geven.

De afstand tot het voerhek wordt ingeschat via magneten, in te werken in de vloer. Bijzonder is de optie om krachtvoer of mineralen bij te geven, iets wat de heer Vogels vooral terugziet in de geitenhouderij. De machine weegt zo’n 800 kg en verbruikt 2 tot 3 kW per dag. Hij rijdt zonder problemen van de ene naar de andere stal. De prijs? “Rond de 17.500 EUR, exclusief de krachtvoedervoorziening”, schat de heer Vogels.

GEA FR One

De FR One van GEA is iets lichter: zo’n 650 kg. Demonstreerder Nico Goossens weet te vertellen dat de voeraanschuifrobot geleverd wordt met 60 plugs, in te boren in de stalvloer met tussenlengten van 2,5 m. Op die manier kan de robot exact afleiden waar hij zich bevindt en bijsturen om zijn route af te leggen. Ook deze voederaanschuiver kan van stal tot stal bewegen.

De FR One van GEA weet exact waar hij zich bevindt dankzij 60 plugs, in te boren in de stalvloer.
De FR One van GEA weet exact waar hij zich bevindt dankzij 60 plugs, in te boren in de stalvloer.

Op één dag kan dit model 19 uur lang aanduwen, en moet hij 5 uur opladen. Net als de Stallboy Feed beschikt de FR One over een rubberen rok die kan opduwen om ook op glooiende oppervlakken de voergang optimaal schoon te vegen. De aankoopprijs ligt volgens de heer Goossens om en bij de 13.400 EUR.

Lely Juno

Het onderzoek gebeurde met de automatische aanschuiver van Lely: de Juno. Die bestaat in twee versies. De 100 is beperkt tot één stal, terwijl de 150 van de ene naar de andere stal kan bewegen. Die laatste herkent naast het oplaadstation ook metalen strips als reset punt. “De robot is elektrisch aangedreven door een 12 V batterij, en kan 8,5 km per dag afleggen: ruimschoots voldoende voor 11 rondgangen”, vermeldt Dennis Neefs van Lely.

De Junos van Lely schat de afstand tot het voederhek in, en schuift het voer dynamisch aan.
De Junos van Lely schat de afstand tot het voederhek in, en schuift het voer dynamisch aan.

Wat dit model onderscheidt is dat het niet afgaat op eerder te monteren magneten of plugs, maar zelfstandig de afstand tot het voederhek inschat en reageert op de weerstand van het resterende voeder. Dat zorgt voor een dynamische voeraanschuiving. De machine kan bediend worden met een afstandsbediening of een app op de smartphone. De kleine versie schaf je aan voor 10.000 EUR, de 150 kost je 12.000 EUR.

Machines

Voor wie de investering die zo’n voeraanschuifrobot vraagt wil vermijden demonstreert Kemp tenslotte enkele niet-automatische toepassingen. Vooreerst passeert de dubbele veegband, gemonteerd vooraan op de tractor (vanaf 1.225 EUR). Vervolgens een rubbervoerschuif, achterop geplaatst (vanaf 1.800 EUR). Tot slot mag ook de rubbervoerschuif aanbouw mini (vanaf 1.575 EUR) laten zien wat hij kan, in combinatie met een kniklader.

De dubbele veegband van Kemp, gemonteerd vooraan op de tractor, klaart de klus hier.
De dubbele veegband van Kemp, gemonteerd vooraan op de tractor, klaart de klus hier.

Dit besluit een erg praktische demodag. Zoals wel vaker geldt het advies: ken uw bedrijf, en weeg in functie van wat u daar wil bereiken de iets lagere energiekosten, ietsje mindere arbeidstijd en licht hogere melkproductie af tegen de onweerlegbaar hogere aankoopprijs en een rondspokende robot in de stal ‘s nachts. Of is dat net een plus?

D.C.

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken