Startpagina Melkvee

Zuivelsector beperkt CO2-uitstoot per liter melk, totale uitstoot blijft bijna gelijk

De Belgische zuivelindustrie is er in 10 jaar tijd in geslaagd om de CO2-uitstoot per 1.000 l melk te verminderen met bijna 40 %. Toch resulteerde dat niet in een daling van de totale uitstoot van de zuivelsector: die bleef in dezelfde periode nagenoeg gelijk. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).

Leestijd : 2 min

In het Vlaams Parlement vindt vandaag, 7 november, een symposium plaats over duurzaamheid in de Belgische zuivelsector. Experts delen daar hun visie over de rol van zuivel in een gezond en duurzaam voedingspatroon.

Ook stelt VLAM een factbook voor, met toelichting en cijfers over de inspanningen van de sector. VLAM citeert daarin onder meer zijn duurzaamheidsmonitor, die de inspanningen rond duurzaamheid monitort in de zuivelsector. Die blijken aanzienlijk. De melkveehouder nam in 2018 gemiddeld 15,4 'duurzaamheidsinitiatieven', tegenover 9,3 bij de nulmeting in 2014.

Zo voederde 56 % van de melkveehouders in 2018 nevenproducten uit de voedingsindustrie aan hun dieren. Een ander opmerkelijk cijfer is dat de zuivelindustrie een vermindering van het restafval realiseerde met 45 % per 1.000 l melk in 10 jaar tijd.

Ook daalde de CO2-uitstoot per 1.000 l melk met 37 %. Wel blijft het uiteindelijke effect daarvan beperkt op de totale uitstoot van de sector, want die daalde in diezelfde periode met 2 %. “Reden is de nieuwe stijging van de totale melkproductie sinds de afschaffing van de Europese melkquota”, zegt VLAM-woordvoerster Liliane Driesen hierover. Ook is de productiviteit per dier gestegen. Normen of verbeteringspercentages legt het duurzaamheidsmonitorrapport niet op. De sector neemt de initiatieven op vrijwillige basis. “Wel is het zo dat de melkveehouders en de verwerkers heel erg overtuigd zijn van het belang van die blijvende inspanningen op gebied van duurzaamheid”, zegt Driesen. “Ze kunnen ook bekijken hoe ze het zelf doen tegenover collega-producenten, wat nog een extra motivatie oplevert. De beroepsorganisaties wakkeren die motivatie verder aan.”

In het factbook concludeert VLAM daarnaast, op basis van verschillende Europese onderzoeken, dat zuivel zijn plaats behoudt in een gezonde en duurzame voeding. “Daarbij kunnen we de actuele zuivelinname in het algemeen behouden, zij het met in verhouding wat minder kaas en wat meer melk en yoghurt. Zuivel schrappen en vervangen door alternatieven lijkt weinig milieuwinst op te leveren”, klinkt het.

Belga

Lees ook in Melkvee

Gemiddeld melkveebedrijf verliest 1.500 euro per maand bij hittegolf

Melkvee Landbouweconomen hebben langlopende productiecijfers van alle Vlaamse melkveebedrijven naast opgetekende weersfenomenen gelegd om de economische schade door hitte in kaart te brengen. Hitte kan een negatieve invloed hebben op de hoeveelheid melk die koeien geven en op de melksamenstelling. De economische schade kan oplopen tot 1.500 euro en meer per maand per bedrijf
Meer artikelen bekijken