Startpagina Mechanisatie

Politiek belooft landbouwvriendelijk beleid

Afgelopen dinsdagochtend openden de deuren van het 71ste ‘landbouwsalon’ Agribex op de Heizel in Brussel. Tijdens de officiële opening namen de beursvoorzitter van Agribex en de voorzitter van beursorganisatie Fedagrim het woord. Maar het was toch de politiek die het meeste te zeggen had, al was het vooral stevige peptalk die ze verkondigden.

Leestijd : 5 min

De officiële opening ging door op de zandbodem van een prijskampring in paleis 1, een ‘veeteeltpaleis’. Een eerste initiatief van de organisatoren om de veehouderij op Agribex nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

Voorzitter van Fedagrim Johan Colpaert wees in zijn openingstoespraak onmiddellijk op het belang van innovatie in onze land- en tuinbouwsector. “Het is de enige weg die ons een toekomst biedt. Daar is iedere exposant op de beurs van overtuigd”, aldus Colpaert.

Debat aangaan

Verder uitte hij de ambitie om als Fedagrim ‘een steen te verleggen in de rivier’. Dit willen ze doen door tijdens de beurs het landbouwparlement te houden waar aan de hand van enkele stellingen het debat wordt aangegaan over landbouw en open ruimte. “Als sectorfederatie willen we mee vorm geven aan dit o zo belangrijke debat. Een lange termijnvisie is cruciaal voor onze sector om zich in stand te houden en te verbeteren”, liet hij duidelijk verstaan.

Beursvoorzitter Stefaan Forret wees er op dat informatie verstrekken de rol is van de exposanten. Als federatie willen zij verder gaan en richtten zij thema-eilanden in om te communiceren. Vervolgens wees Forret nog op het initiatief van de ‘Ladies Days’ om de zichtbaarheid van de vaak verborgen vrouw in de landbouw kenbaar te maken.

“Agribex vertegenwoordigt meer dan machines. Er is ook ruime aandacht voor het veehouderij-aspect én we hebben een boodschap over te brengen richting gezagsdragers”, besloot Forret.

De politiek was goed vertegenwoordigd bij de officiële opening van Agribex. Zij blijken goed op de hoogte te zijn van de huidige situatie in land- en tuinbouw.
De politiek was goed vertegenwoordigd bij de officiële opening van Agribex. Zij blijken goed op de hoogte te zijn van de huidige situatie in land- en tuinbouw. - Foto: TD

Rol respecteren

Denis Ducarme, federaal minister van landbouw, was de eerste politicus die tijdens de officiële opening het woord mocht nemen. Hij erkende onmiddellijk het belang van een beurs als Agribex in België en de referentie die zij op vandaag is. Ducarme wees op het cruciale belang om onze landbouwsector te verdedigen en te respecteren. “Want het is de eerste speler in de voedselketen”. Wat dit betreft wenst hij dat de Belgische producten beter gevaloriseerd worden en dat de bevolking lokale productie en consumptie prefereert.

Minister Ducarme verwees ook naar het GLB dat naar zijn zeggen niet perfect is. “Maar we moeten het ermee doen”. Voor de federale minister van landbouw moet het prioriteir zijn om de boeren een passend inkomen te bieden voor het resultaat van hun werk. Dit ook zodat de jongeren zich nog willen engageren in de land- en tuinbouwsector.

Tot slot wees de minister op het belang om zich te verzetten tegen de stigmatisering van de landbouwers, wat te vaak gebeurt. Hier trad ook Waals minister voor landbouw, Willy Borsus, hem bij. “We moeten het imago van de landbouwers en hun producten herwaarderen. Te vaak worden ze zonder reden met de vinger gewezen. Vandaag moet meer dan ooit met kracht de rol van de landbouwer herhaalt en toegelicht worden”.

Onderzoek en innovatie

Voor het eerst in zijn politieke leven kon Minister president van de Vlaamse regering Jan Jambon een landbouwbeurs openen. Hij gaf een uitgebreide toespraak waaruit blijkt dat hij goed op de hoogte is van de uitdagingen en de huidige situatie in de landbouw.

Zelf geeft Jambon aan dat hij overtuigd is dat onderzoek en ontwikkeling, innovatie en kennisdeling een kapitale rol spelen om de uitdagingen aan te gaan. Toekomstgericht innoveren kan volgens hem door het verkennen van nieuwe bedrijfsmodellen, teelten en teelttechnieken en door doorgedreven technologische vernieuwing. “Maar hiermee zijn jullie al goed bezig”, liet Jambon verstaan. Hij staat versteld van de verduurzaming van de landbouwproductie en de evolutie van een puur mechanische sector naar een hoogtechnologische bedrijfsvoering.

Landbouwvoertuigen (hoofdzakelijk getrokken werktuigen) moeten vanaf 1 januari voldoen aan nieuwe eisen. Let hierop als bezoeker en potentiële koper op Agribex. Zie ook ons artikel op pagina 7.
Landbouwvoertuigen (hoofdzakelijk getrokken werktuigen) moeten vanaf 1 januari voldoen aan nieuwe eisen. Let hierop als bezoeker en potentiële koper op Agribex. Zie ook ons artikel op pagina 7. - Foto: TD

Mest aan de klompen

Minister Jambon liet een mooie West-Vlaamse boerenwijsheid horen tijdens zijn uiteenzetting: “Je kunt een goede boer(in) herkennen aan het ‘vet’ aan de kloefen”. In het algemeen Nederlands gesteld, kan men een goede boer(in) herkennen aan de mest die aan de klompen kleeft. Een goede boer moest dus vroeger veel op zijn land en erf lopen om alles op te volgen. Vandaag echter, worden de ogen van de landbouwer steeds meer vervangen door drones, satellietbeelden en gps gestuurde besturingssystemen. “De moderne landbouwer is dus stilaan aan het veranderen in een data-analist”, aldus Jambon.

Voor hem is het zeker dat de landbouw digitaler, hoogtechnologischer en slimmer wordt. Net de begrippen innovatie, onderzoek en ontwikkeling en digitale transformatie zijn een speerpunt van de Vlaamse regering. Er wordt verder 250 miljoen euro geïnvesteerd van nu tot 2024 voor onderzoek en ontwikkeling.

Innovatie beperkt zich volgens minister Jambon niet alleen tot nieuwe technologieën. Hij wees ook naar nieuwe manieren om landbouwproducten aan de consument te brengen en naar het groeiend belang van lokale landbouw, korte keten, boerenmarkten, zelfoogstboerderijen,... Allemaal manieren om de landbouwer een eerlijke prijs te geven voor vers en kwaliteitsvol voedsel. Voor de minister passen deze economische, ecologische en ook sociale ontwikkelingen in een verhaal van multifunctioneel plattelandsgebruik.

Bewust zijn

De minister-president gaf aan dat Vlaanderen gaat voor een landbouw die economisch en sociaal leefbaar is, die duurzaam en ecologisch is en waarbij de producent een correcte prijs krijgt. Vlaanderen ondersteunt hierom het vrijwillig ketenoverleg.

Jambon wees op het optreden van marktverstoringen en messcherpe promoties die door hard discounters en buitenlandse winkelketens worden gevoerd en waarvan onze landbouwers de dupe zijn. Hierom roept hij iedereen op om bewuster te kopen en zo bij te dragen aan een meer eerlijke prijs. Boeren en consumenten zijn hierbij bondgenoten.

Niet los laten

De minister-president gaf aan het einde van zijn toespraak duidelijk te kennen dat Vlaanderen zijn land- en tuinbouw niet los laat. Ze blijven de sector ondersteunen naar innovatieve oplossingen, het verlagen van de milieudruk en vooral naar het streven naar een voldoende en leefbaar inkomen. Immers zijn het de land- en tuinbouwers die met 1% van de bevolking moeten zorgen voor gezonde voeding voor de andere 99% van de bevolking.

De professionele dag waarmee Agribex opende, bleek een gesmaakt initiatief, net als het middagmaal dat de bezoekers werd aangeboden.
De professionele dag waarmee Agribex opende, bleek een gesmaakt initiatief, net als het middagmaal dat de bezoekers werd aangeboden. - Foto: TD

Goede opstart

De Agribex-beurs ging deze week dinsdag van start met een dag speciaal voor de professionelen. Een concept dat al enkele edities mee gaat en duidelijk gesmaakt wordt door iedereen.

Het bezoekersaantal op deze eerste dag tikte boven de 6.400 man af, wat enkele honderden meer is dan twee jaar terug. Belangrijker dan dit cijfer is het feit dat het initiatief van deze professionele dag stand houdt. De warme maaltijd, die terug is van enkele edities weg te zijn geweest, werd tevens gesmaakt. De professionele dag miste duidelijk zijn opzet niet: loonwerkers en praktiserende boeren werden ruimschoots aangetroffen op de beursvloer. Goede echo’s in de wandelgangen doen ons het beste hopen voor het verder beursverloop.

Tim Decoster

Lees ook in Mechanisatie

Meer artikelen bekijken