Op deze dag van het gezin (15 mei) ontmoet je best je familie in de buitenlucht

Groenvoorziening

Uit de coronacrisis zullen we zeker de gevleugelde woorden onthouden van onze minister van Volksgezondheid, mevrouw M. De Block: ‘Blijf in uw kot’. Wat ze ook bedoelde, maar niet zei: ‘Blijf in uw kot … en ga in uw tuin!’. Dankzij de vrijgekomen tijd en het zomerweer in maart en april hebben tuinbezitters optimaal kunnen genieten van hun groene stekje! Op deze dag van het gezin ontmoet je best je familie in de buitenlucht. Waar beter dan in deze mooi onderhouden tuinen. Geniet er van de rust en schoonheid, met aandacht voor de gepaste afstand en enkel met de vier zorgvuldig gekozen familieleden!

Jan de Keyser vreest dat de problemen van veel bedrijven pas later duidelijk zullen worden. F

Interview met Jan de Keyser (BNP Paribas Fortis): ‘Moeten we naar zelfvoorzieningsgraad van 300%?’

Covid 19

Vanuit verschillende organisaties wordt de coronacrisis aangegrepen om te pleiten voor een alternatief landbouwsysteem, minder gericht op grootschaligheid, inputs en export. Volgens agridirecteur Jan de Keyser van BNP Paribas Fortis moet de sector zelf het initiatief durven nemen in de duurzaamheidsdiscussie. “Als we zelf niet de juiste vragen stellen, dan stelt een ander straks de verkeerde.”

De natuur- en milieuorganisaties zien graag meer korte keten, en minder focus op export.

Serie ngo’s bepleiten nieuw landbouwsysteem

Covid 19

Een serie milieu-organisaties roepen in een brief aan beleidsmakers op om het landbouwsysteem te herzien. De coronacrisis bewijst volgens hen dat het huidige, op productiviteit en export gebaseerde systeem niet werkt. De ngo’s willen onder meer dat het Gemeenschappelijk Landbouw (GLB) verder wordt vergroend, schaalvergroting wordt ingeperkt en 5% ‘non-productieve elementen’ onderdeel gaan uitmaken van het landbouwareaal.

Tot dusver zijn Belgische slachterijen niet stilgelegd vanwege corona.

Duitse regering grijpt in vanwege ‘Amerikaanse toestanden’ Duitse slachterijen

Economie

De Duitse federale regering is woedend over de behandeling van de voornamelijk Oost-Europese arbeiders in Duitse slachthuizen. Federaal minister van arbeid Hubertus Heil (SPD) noemt de situatie “gruwelijk, beschamend en ondraaglijk” en belooft op korte termijn scherpere wetgeving. De afgelopen weken is bij een serie Duitse slachterijen veel personeel uitgevallen vanwege corona. Amerikaanse toestanden dus.

Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits: “We vragen aan Europa om meer steun voor onze land- en tuinbouwers en uiteraard ook onze vissers. Ik denk dan specifiek aan steun voor de private opslag van varkensvlees, steun voor aardappelen en voor de sierteelt.”

Extra Europese middelen nodig voor landbouw en visserij

Covid 19

Gisteren, 13 mei, hebben Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits en haar Waalse collega Willy Borsus deelgenomen aan de Europese Raad Landbouw en Visserij waar de gevolgen van de Corona-crisis in de land- en tuinbouw en visserij besproken werden. Beide ministers vragen Europa om extra middelen om de getroffen sectoren tegemoet te komen.

Richtlijnen voor een veilige heropening van de markten op 18 mei

Covid 19

Vanaf maandag 18 mei mogen openbare markten zich opnieuw opstellen. De Nationale Veiligheidsraad heeft wel een aantal beperkingen opgelegd, zo worden maximum 50 kramen toegelaten.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) toonde zich ook voorstander om ‘de marktkamers een perspectief’ te geven.

Ducarme is heropening markten genegen, beslissing is volgens De Crem nakend

Covid 19

Minister van Middenstand Denis Ducarme is voorstander van een heropening van de markten, met respect voor de maatregelen om de verspreiding van corona in te perken. Volgens zijn collega van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem valt de beslissing deze week, mogelijk woensdag op een nieuwe Nationale Veiligheidsraad, of volgende week. Zo bleek uit verklaringen van beide ministers deze morgen, 11 mei, op Bel-RTL.

Het PCLT organiseerde de eerste online bijscholing voor de fytolicentie.

PCLT organiseerde eerste online vorming

Nieuws van maatschappijen

We schreven het reeds in Landbouwleven van vorige week: wegens de coronacrisis is de eerste online landbouwvorming een feit. Deze ging door op 21 april en handelde over de bijscholing voor de fytolicentie. Navraag leerde ons dat deze eer te beurt viel aan het PCLT in Roeselare.

Er bestaan geen exacte cijfers over hoe groot het tekort aan arbeiders precies is op dit ogenblik.

Boerenbond vraagt overheid om maatregelen voor seizoensarbeid te verlengen

Covid 19

Boerenbond wil dat de overheid de maatregelen ter ondersteuning van de seizoensarbeid minstens tot eind juni verlengt. Momenteel is voorzien dat de maatregelen, zoals verlenging van de plukkaart en tewerkstelling van tijdelijke werklozen met behoud van 75% van de uitkering, eind mei aflopen. "We zouden graag zien dat de regeling voor de tewerkstelling van tijdelijk werklozen in de landbouw verlengd wordt zolang de coronacrisis aansleept", zegt Boerenbond-woordvoerster Vanessa Saenen.

Een correct gebruik van meststoffen, en dus ook van kunstmeststoffen, is essentieel om naar een betere waterkwaliteit te evolueren.

Invoering van het digitaal kunstmestregister uitgesteld tot 1 januari 2021

Covid 19

Een correct gebruik van meststoffen, en dus ook van kunstmeststoffen, is essentieel om naar een betere waterkwaliteit te evolueren. Sinds begin dit jaar is er de MAP-verplichting om een kunstmestregister bij te houden. De invoering van de digitale versie is uitgesteld tot 1 januari 2021.

De claim van GAIA dat er een link is tussen Covid-19 en intensieve veeteelt, is volgens  Nauwynck compleet van de pot gerukt.

“Er is géén link tussen Covid-19 en intensieve veeteelt”

Covid 19

Het staat vast dat het Covid-19 virus (=SARS-coronavirus-2 (SARS-CoV-2)) net als SARS in 2003 heel wat doden veroorzaakt onder de menselijke bevolking. Over de origine van het virus heerst nog wel heel wat debat. Wetenschappers zijn – bijna – zeker dat er een link is met de hoefijzerneusvleermuis. “De aanname dat intensieve veeteelt een rol speelt, is compleet van de pot gerukt”, vertelt viroloog Hans Nauwynck, die de situatie opvolgt.

De komst van extra werkkrachten is broodnodig, onder meer in de aardbeienteelt.

Tekort aan 15.000 tot 20.000 seizoensarbeiders, zegt Boerenbond

Covid 19

De land- en tuinbouwbedrijven in België komen momenteel 15.000 tot 20.000 seizoensarbeiders tekort. Dat zegt Boerenbond. De landbouworganisatie hoopt dat buitenlanders de verplaatsing naar België weer zullen maken nu problemen aan de grenzen van de baan zouden moeten zijn.

Vooralsnog is de Europese solidariteit met de aardappelsector ver te zoeken, stelt Belgapom vast.

Europese compensatieregeling onverkoopbare frietaardappelen nog ver weg

Covid 19

België en Frankrijk vragen vooralsnog vergeefs om een Europese compensatieregeling voor telers die met onverkoopbare frietaardappelen zitten. Van de andere echte aardappellanden houdt Duitsland zich afzijdig terwijl Nederland mede vanwege een nationale compensatieregeling niet pusht. De Belgische aardappelsector werkt met VLAM en Apaq-W aan een grote consumentenactie voor het wegwerken van diepvriesstocks.

De voorkeur voor lokale producten is tijdens de coronacrisis gestegen met 42 procent, voor Fairtrade-producten gaat het om een toename van 23 procent.

Belg heeft in en na coronacrisis meer honger naar lokale en faire producten

Covid 19

Meer en meer Belgen kiezen tijdens de coronacrisis voor duurzaam voedsel en geven aan dat ook nadien te zullen blijven doen. Dat blijkt uit onderzoek dat Fairtrade Belgium uitvoerde bij 1.000 Belgen, in samenwerking met onderzoeksbureau Dynata. De voorkeur voor lokale producten is tijdens de coronacrisis gestegen met 42 procent, voor Fairtrade-producten gaat het om een toename van 23 procent.

Indien België niet toestaat dat kiemremmer CIPC nog 2 weken langer erkend blijft voor gebruik, lopen de verliezen mogelijks op tot bijna 1.000.000 ton aardappelen. In tegenstelling tot België is dit in de andere Europese landen reeds geregeld.

Belpotato.be vraagt aan aardappeltelers om hun verliezen te melden

Covid 19

De brancheorganisatie Belpotato.be vraagt aan de bevoegde overheid de kiemremmer CIPC nog 2 weken langer te erkennen. “In andere Europese landen is dat al geregeld. Als dat niet in België wordt toegestaan, lopen de verliezen mogelijks op tot bijna 1 miljoen ton aardappelen.

Het verdwijnen van de vraag uit horeca en de foodservice in zowel binnen- als buitenland werken de opstapelende verliezen nog verder in de hand , zegt gedelegeerd bestuurder Michael Gore.

Varkenssector vraagt overheid om steunmaatregelen

Covid 19

De sector roept op tot specifieke steunmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, die bovenop de moeilijkheden ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest komen.

De melkveehouders zoeken steun op Europees niveau en voerden donderdag actie door melkpoeder uit te strooien.

Boze melkveehouders strooien melkpoeder uit tegen EU-beleid

Actueel

De coronacrisis laat zich ook voelen bij de melkboeren. Er is minder vraag naar melk en nog altijd een overaanbod. Dus kelderen de prijzen. De melkveehouders zoeken steun op Europees niveau en voerden donderdag actie door melkpoeder uit te strooien.

Het aandeel van de rechtstreekse steun in de opbrengst en het bedrijfsinkomen is in Vlaanderen het grootst bij gespecialiseerde vleesveebedrijven.

Aandeel steun in inkomen hoogst in rundveesector, laagst in sierteelt en tuinbouw

Covid 19

Dat in de huidige coronacrisis, naast de hele land- en tuinbouw, de roep om extra steun voor siertelers het luidst klinkt, hoeft niemand te verwonderen. Er is niet alleen de tijd van het jaar, de sierteelt is ook een sector die weinig rechtstreekse steun ontvangt.

Tijdens de duur van de opslag voert het Departement Landbouw en Visserij controles uit op de aard en de kwaliteit van de opgeslagen producten.

Particuliere opslag van zuivelproducten en vlees start op 7 mei

Covid 19

Vanaf donderdag 7 mei 2020 kunnen aanvragen voor de particuliere opslag van bepaalde zuivelproducten (mageremelkpoeder, boter en kaas) en bepaalde vleesproducten (runds-, geiten- en schapenvlees) bij het Departement Landbouw en Visserij worden ingediend. Deze Europese marktmaatregel heeft als doel het verstoorde evenwicht tussen vraag en aanbod te herstellen en de marktprijzen voor de betrokken producten te stabiliseren.

Openbare markten kunnen nog niet open, zegt Hilde Crevits.

Openbare markten mogen pas opengaan vanaf 18 mei

Covid 19

De openbare markten, waar de nodige afstand bewaren nog moeilijk is, kunnen ten vroegste vanaf 18 mei weer openen. Dat zegt minister Hilde Crevits, na beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.