Tuinbouwschool schenkt haar groenten aan goede doel

Covid 19

De Provinciale Technische School (PTS) Mechelen, afdeling tuinbouw, doneert vanaf nu haar groenten aan Foodsavers, een initiatief voor voedselinzameling in Mechelen. Normaal gezien worden de groenten in de schoolwinkel verkocht aan de leerlingen, ouders en omwonenden, maar door de coronacrisis blijft de winkel dicht. Vanuit Foodsavers worden voedselpakketten verdeeld aan kwetsbare Mechelaars.

Joskin, gevestigd vlakbij Luik, is één van de grootste fabrikanten van landbouwmachines in België.

Covid-19: Joskin draait vooralsnog verder

Covid 19

Door de coronavirusepidemie die momenteel de hele wereld treft, zien veel bedrijven hun organisatie veranderen. Joskin is geen uitzondering, maar de Belgische fabrikant doet er alles aan om zijn bestellingen uit te voeren.

De Belgische tech- en startupwereld organiseert dit weekend een ‘Hack the crisis’-hackathon om de coronacrisis te lijf te gaan. Bedoeling is om de crisis een hak te zetten met innovatieve oplossingen via een virtueel platform.

‘Hack the crisis’ zoekt innovatieve ideeën om crisis hak te zetten

Covid 19

De Belgische tech- en startupwereld organiseert dit weekend een ‘Hack the crisis’-hackathon om de crisis te lijf te gaan, geïnspireerd door gelijkaardige initiatieven wereldwijd. Bedoeling is om de coronacrisis een hak te zetten met innovatieve oplossingen. Ook initiatieven voor de land- en tuinbouwsector zijn welkom.

China moet van EU leren, en andersom

Covid 19

Het coronavirus ontregelt onze hele maatschappij, inclusief de landbouw en voedingsketen. We zitten in overlevingsmodus, maar daarna mogen we China eens goed in de ogen kijken. Zij slaagden er beter in mensenziekten onder controle te krijgen, maar wij kunnen hen veel leren wat betreft het voorkomen van dierziekten.

Vandamme vindt het mooi dat in tijden van crisis het respect voor de boeren terugkeert.

Opinie: en de boer, hij ploegde voort

Uw stem

Voorzitter Hendrik van Damme van het Algemeen Boerensyndicaat, zet door de coronacrisis het respect voor boeren toenemen. De akkerbouwer uit Oostende hoopt dat het respect ook na de crisis aanhoudt.

Het voorjaar komt op gang ondanks de coronacrisis

Akkerbouw

Het coronavirus hangt als een dreiging over ons land, en bij uitbreiding over de hele wereld. Sommige sectoren staken hun activiteiten, maar de landbouw is één van de sectoren die zijn bedrijvigheid mag voortzetten.

Aardappeltelers hebben nog een grote stock aan aardappelen die plots geen afnemer meer hebben, puur omwille van het Covid-19 virus.

Vrije markt aardappelen mogelijk nog lange tijd verstoord

Covid 19

De kans bestaat dat de vrije markt voor aardappelen ook de rest van het seizoen onder druk blijft staan. Dat stelt brancheorganisatie Belpotato. De Belgische bedrijven geven op dit moment voorrang aan het naleven van de contracten die werden afgesloten tussen de telers, handel en industrie. In een aantal gevallen wordt de levering van contracten enigszins naar latere datum verschoven mits inachtneming van voorafgaande gemaakte afspraken.

De Floraliën verschuiven naar mei 2021.

Gentse Floraliën schuiven exact één jaar op

Covid 19

De Gentse Floraliën zullen plaatsvinden van 1 tot 9 mei 2021. De organisatie had vorige week al beslist om zijn vijfjaarlijks event uit te stellen omwille van het coronavirus.

De hinderpremie kan vanaf vandaag aangevraagd worden.

Toepassing voor aanvraag corona-hinderpremie online

Covid 19

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 staat de applicatie om de corona-hinderpremie aan te vragen online. Wie zich heeft aangemeld via het webformulier van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zal op donderdag 26 maart een link krijgen om de premie al aan te vragen. Na de aanvraag wordt de premie binnen 14 dagen uitbetaald mits voldaan is aan alle voorwaarden. Elke onderneming die recht heeft op de premie door verplichte sluiting, zal die ook krijgen.

De Europese landbouwraad kwam woensdag onder voorzitterschap van Kroatië samen.

Boerenbond bezorgd over gebrek aan actie Europese Commissie

Covid 19

Boerenbond vindt dat de Europese Commissie veel meer moet doen om de interne markt te bewaken. Lid van het hoofdbestuur Pieter Verhelst is teleurgesteld dat er geen concrete voorstellen op tafel lagen bij de afgelopen Europese landbouwraad. “Zo is het nog steeds onduidelijk of seizoenarbeiders België kunnen bereiken.” De sierteelt wordt volgens Boerenbond vooralsnog aan haar lot overgelaten.

Jaarlijks zet de Belgische sierteelt ruim 500 miljoen euro om.

Belgische sierteelt verwacht ten minste 135 miljoen euro schade

Covid 19

De coronacrisis betekent een financiële strop van om te beginnen 135 miljoen euro voor de Belgische sierteelt. De situatie lijkt op wat Amerikanen een “perfect storm” noemen: bloemisterijen zijn gesloten, grenzen zitten dicht en mensen houden vanwege de (dreigende) economische malaise de vinger op de knip voor een ‘luxeproduct’. De Europese Commissie kwam tot woede van Boerenbond gisteren nog niet tot crisismaatregelen.

De regering zou beslist hebben om ook het maximum aantal dagen voor de fruitsector op te trekken. De verhoging naar 100 dagen zou dus uitzonderlijk dit jaar – door de coronacrisis – nog eens verdubbelen tot 200.

Tewerkstellingsregels voor seizoensarbeiders land- en tuinbouw versoepeld

Covid 19

Zoals vorige week aangekondigd heeft de regering de regels voor seizoensarbeid in de land- en tuinbouw versoepeld. Dat moet een tekort aan arbeidskrachten vermijden. Door de coronacrisis dreigen immers heel wat Oost-Europese plukkers niet in ons land te geraken.

Projecten waarbij een omgevngsvergunning mee gemoeid is, verandert de beslissingstermijn.

Vlaamse regering nam Noodbesluit over omgevingsvergunningen

Covid 19

De Vlaamse Regering trof op 24 maart in het kader van de coronacrisis ook maatregelen over de omgevingsvergunningsprocedures. Heel wat beslissingstermijnen worden verschoven naar een latere datum. Dit heeft gevolgen voor de omgevingsvergunningsaanvragen die lopende zijn of nog moeten worden ingediend.

Op donderdag en vrijdag verschijnt een paginagrote ‘Dikke merci’ van Boerenbond in heel wat Vlaamse kranten.

Boerenbond bedankt land- en tuinbouwers met een ‘Dikke merci’

Covid 19

Vanaf 26 maart pakt Boerenbond uit met een solidariteitscampagne die paginagroot in 7 Vlaamse kranten zal verschijnen. Hiermee wil Boerenbond de duizenden land- en tuinbouwers ondersteunen die dag en nacht ijveren – tijdens en na de coronacrisis – voor ons voedsel.

Voor de Belgische ministers van Landbouw is het openhouden van de grenzen tussen de Europese lidstateneen een absolute prioriteit, vooral voor de import en export van landbouw- en voedingsproducten en voor werknemers uit andere landen, zoals seizoen- en grensarbeiders.

Minister Crevits dringt aan op Europese steunregeling voor land- en tuinbouwbedrijven

Covid 19

Het is van cruciaal belang dat de grenzen tussen de Europese lidstaten openblijven voor landbouw- en voedingsproducten. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits vandaag beklemtoond tijdens een vergadering over de coronacrisis met haar collega’s van de Europese Unie. Ons land dringt er bij de Unie ook op aan om snel in een ​​algemene financiële vergoeding te voorzien voor land- en tuinbouwproducten die niet op tijd worden verkocht, opgehaald of verwerkt.

Boerenmarkten verdienen volgens Wervel, Voedselteams en Boerenforum meer waardering, supermarkten minder.

Opinie: korte keten is kort, gezond en veilig

Covid 19

Met de ellenlange wachtrijen voor de supermarkten en de lege winkelrekken op ons netvlies gegrift, roept het Boerenforum op tot meer lokale economie. De overheid neemt steeds meer ingrijpende maatregelen en het Boerenforum heeft daar, gezien de pandemie, begrip voor. Het Boerenforum is er echter niet gerust in. Ze kijkt met een argwanend oog welke kant die maatregelen opgaan. Samen met veel boeren en boerinnen en winkeliers uit de korte keten vragen we aan de overheden om geen kansen te ontnemen aan de korte keten en de lokale economie.

Het inreisverbod voor seizoensarbeiders in Duitsland zal de landbouwsector erg hard treffen. Vooral de fruit-, groente- en wijnboeren hebben dringend nood aan arbeidskrachten.

Seizoensarbeiders mogen Duitsland niet meer binnen

Covid 19

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn seizoensarbeiders in Duitsland niet langer welkom. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken vaardigt een inreisverbod uit dat om 17 uur ( 25 maart) van kracht gaat.

Minister Hilde Crevits bezocht onlangs nog de site van CNH Industrial in Zedelgem.

Update: Belgische sites CNH Industrial stilgelegd vanwege Covid-19

Covid 19

De Belgische fabrieken van CNH Industrial in Zedelgem en Antwerpen liggen plat. Deels vanwege gezondheidsrisico van personeel maar ook omdat een aantal onderdelen niet geleverd kunnen worden, aldus Evelyne Vandevyvere, manager marketing en communicatie. Circa 2.800 werknemers zijn nu tot ten minste 5 april tijdelijk werkloos. Ook andere machinebouwers staan onder druk.

De landbouwsector wordt op vlak van werkkrachten niet alleen getroffen door ziekte, maar ook door het feit dat buitenlandse seizoenarbeiders nu niet naar ons land kunnen komen.

Goede respons na oproep om collega’s uit de nood te helpen

Covid 19

Eind vorige week lanceerde de afdeling Werkers van Boerenbond een oproep aan land- en tuinbouwers om zieke collega's uit de nood te helpen. Volgens Vanessa Saenen, woordvoerster van Boerenbond, hebben er momenteel een 80-tal positief gereageerd. Bij onze noorderburen deed men een gelijkaardige oproep. Ook de Franse minister van Landbouw Didier Guillaume vroeg aan de vele Fransen die door de coronacrisis tijdelijk zonder werk zitten om de landbouwers bij te staan.

Door de Covid-19 situatie wordt het DGZ-laboratorium geconfronteerd met tekorten aan materialen voor PCR-onderzoeken.

Minder PCR-testen bij DGZ

Covid 19

De aanhoudende coronacrisis heeft een bijkomende impact op de werking van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Door een gebrek aan materialen worden er minder PCR-testen uitgevoerd.