SOS Zomerkamp: het platform waar boeren en jeugdgroepen elkaar kunnen vinden

Covid 19

Boerenbond, KLJ en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) werken samen om jongeren ook in tijd van corona deze zomer een fijn zomerkamp te bezorgen. Ze promoten samen de website www.soszomerkamp.be , waarop aanbieders en zoekende jeugdgroepen elkaar kunnen vinden.

Het virus dook eind april voor het eerst op nertsenhouderijen op.

Nertsen op nog eens drie bedrijven in Nederland besmet

Covid 19

Op nog eens drie nertsenhouderijen in Nederland zijn nertsen besmet met het coronavirus. Een vierde bedrijf wordt nog nader onderzocht, omdat het erop lijkt dat het virus ook daar heeft toegeslagen.

Siertelers en aardappelboeren krijgen 35 miljoen uit Vlaams noodfonds

Covid 19

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits kent vanuit het Vlaams noodfonds 35 miljoen euro toe aan de sierteelt- en de aardappelsector. Beide sectoren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis.

Ruim 70% van de ondervraagde landbouwers geeft aan een lagere prijs te ontvangen voor hun verkochte landbouwproducten

ILVO-rondvraag: dalende investeringsbereidheid, lagere inkomsten, somberder toekomstbeeld, meer mentale druk

Covid 19

De ILVO-corona-enquête bij de Vlaamse boeren, gehouden tussen 27 april en 18 mei 2020, toont dat het grootste deel van de landbouwsector zowel financieel als psychisch een stevige dreun krijgt door de coronacrisis. Veel indicatoren staan op rood.

Het Algemeen Boerensyndicaat legde meerdere bezorgdheden voor aan landbouwminister Hilde Crevits, bij haar bezoek aan de Zuid-Bellegoed in Ieper.

ABS hamert op belang van lokale voedselproductie bij bezoek van minister Hilde Crevits

Covid 19

“Onze boeren zijn de échte helden van de voedselketen”, benadrukte ABS-voorzitter Hendrik Vandamme bij het bezoek van minister Hilde Crevits aan de Hoeve Zuid-Bellegoed van Philip en Nancy Fleurbaey-Sercu in Ieper. Een schoolvoorbeeld van hoe een modern landbouwbedrijf, met afzet via de korte keten, met succes wordt gerund.

Slachterij Vion in Apeldoorn (NL) per direct dicht

Covid 19

De politie in Apeldoorn heeft woensdag een slachterij van vleesproducent verwerker Vion in Apeldoorn gesloten, omdat daar de coronarichtlijnen waren geschonden. Eerder moesten slachterijen van Vion sluiten vanwege een groot aantal coronabesmettingen. Het bedrijf neemt allerlei maatregelen, zoals verlenging van werktijden, ruimere busjes om personeel te vervoeren en een onderzoek naar de huisvesting.

Voor medewerkers van nertsenhouderijn stelde het FAVV ook enkele richtlijnen op.

FAVV voorziet in coronacrisis richtlijnen voor nertsen- en frettenhouderijen

Covid 19

Een nieuwe besmetting van een medewerker van een nertsenfokkerij in Nederland baart zorgen. In ons land heeft het FAVV aanbevelingen opgesteld. Waakzaamheid is geboden. “Er worden onder andere beperkingen opgelegd”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Een tijdelijke private opslag zou de druk op de varkenssector verlagen.

Vlaanderen wil dat Europa tijdelijke private opslag voor varkensvlees activeert

Covid 19

Na de EU-maatregelen rond tijdelijke private opslag van meerdere landbouwproducten (onder meer melk en boter) vraagt landbouwminster Hilde Crevits (CD&V) dat Europa nu ook de tijdelijke private opslag voor varkensvlees zou activeren. “Dat zou de druk van de markt kunnen halen.”

Het is volgens de Nederlandse versie van de FAVV lastig afstand te bewaren in slachthuizen.

Werknemers Nederlandse slachterij mogelijk onder druk gezet

Covid 19

Mogelijk heeft een uitzendbureau arbeidsmigranten die werkten bij vleesproducent Vion onder druk gezet ondanks ziekteverschijnselen te gaan werken. Dat zegt de arbeidsinspectie tegen het Financieele Dagblad, een Nederlandse financiële krant. Het is strafbaar de openbare gezondheid willens en wetens in gevaar te brengen. Ondertussen stellen inspecteurs dat in veel slachterijen het praktisch onmogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren.

Crevits denkt dat de jeugdbeweging en landbouw elkaar kunnen versterken.

Crevits overweegt toestaan kampplaatsen bij landbouwers

Covid 19

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) is bereid om met landbouw- en jeugdorganisaties overleg te plegen over kampplaatsen voor jeugdbewegingen bij landbouwers. Ze wil dat samen met haar collega Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) doen. Dat heeft minister Crevits in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Tinne Rombouts (CD&V).

Eerder verklaarde de Nederlandse regering dat de kans dat nertsen corona overdragen op mensen verwaarloosbaar is.

Opnieuw medewerker Nederlandse fokkerij besmet door nerts

Covid 19

In Nederland is opnieuw is een medewerker van een nertsenfokkerij zeer waarschijnlijk door een nerts besmet met het coronavirus. Dat meldt Landbouwminister Carola Schouten aan het parlement. Het is het tweede geval waarbij een dier een mens lijkt te hebben aangestoken.

De landbouw loopt toch niet aan tegen een groot tekort aan seizoensarbeiders, meldt Boerenbond.

Landbouw vindt toch voldoende seizoenarbeiders

Covid 19

Ondanks alarmerende berichten de afgelopen maanden vindt de land- en tuinbouw in ons land vooralsnog voldoende seizoenarbeiders. Dat is vooral te danken aan het feit dat er in tegenstelling tot de verwachtingen toch heel wat buitenlandse arbeidskrachten voor seizoenwerk in de landbouw naar ons land zijn afgezakt. Dat meldt Vanessa Saenen, woordvoerster van de Boerenbond.

Veel inwoners van Somalië zijn no altijd afhankelijk van voedselhulp, bijvoorbeeld van de FAO of het WFP.

FAO vreest hongercatastrofe door coronavirus

Covid 19

De Wereldvoedselorganisatie FAO heeft circa 350 miljoen dollar nodig om haar strijd tegen honger op te voeren nu de coronacrisis steeds harder toeslaat. Het zijn volgens de FAO vooral landen waar al voedselonzekerheid heerste, waar mensen door dalende inkomens en hogere voedselprijzen steeds vaker onvoldoende voedsel kunnen kopen.

Vion is de grootste rundvleesproducent van de EU, en één van de grootste varkensvleesproducenten.

147 personeelsleden Nederlandse vleesverwerker besmet

Covid 19

Van de 657 medewerkers van een vleesverwerkingsbedrijf in het Nederlandse Groenlo zijn er 147 besmet met het coronavirus. De meeste besmettingen (79) zijn vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen, de overige 68 besmette personeelsleden wonen in Nederland, meldt de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD).

De zorggasten zijn vaak fysiek bezig  en worden  geconfronteerd  met zichzelf.

Bio- en zorgboerderij De Zaaier:“De coronacrisis treft de meest kwetsbaren”

Covid 19

Door zorggasten een plaats aan te bieden, wordt eigenlijk ook een kans aangeboden. Dat is de filosofie van Diederik Steyaert van bio- en zorgboerderij De Zaaier. Hij vangt 4 zorggasten op en probeert hen iets bij te leren over het leven. “Maar ik leer ook heel veel van hen.” Dinsdag mocht de eerste zorggast al terugkomen. “Maar de meest kwetsbare zorggasten naar mijn gevoel, moeten nog in de instelling blijven.”

Volgens Gore helpt een strak protocol de Belgische slachterijen vooralsnog sluitingen vanwege corona voorkomen.

Interview Michael Gore (Febev): waarom coronasluitingen Belgische slachthuizen bespaard blijven

Covid 19

Slachthuizen in Duitsland, Nederland en de VS moesten de deuren tijdelijk sluiten vanwege corona-besmettingen. België ontspringt vooralsnog de dans. Volgens gedelegeerd bestuurder Michael Gore zijn problemen in ons land niet uitgesloten, maar is de kans door goed beleid wel fors kleiner dan elders. “Van overvolle busjes of massale huisvesting is bij ons geen sprake.”

De overheid geeft zelfstandigen in een vennootschap ademruimte door 4 maanden uitstel van betaling van hun jaarlijke bijdrage te verlenen.

Financieel respijt voor zelfstandigen in vennootschap

Covid 19

Op initiatief van minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme werd op 20 mei uitstel van de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2020 met 4 maanden goedgekeurd. Hiermee wil men veel zelfstandigen in vennootschap zuurstof geven in deze economisch bijzonder moeilijke coronatijden.

Betty biedt alle zorggasten de huiselijkheid die ze nodig hebben.

Zorgboerderij De Roos:“Zorgen voor zorggasten zoals voor je eigen kinderen.”

Covid 19

Aan landbouw doen, met verbreding én zorg, dat gebeurt bij zorgboerderij De Roos. Ze vangen zorggasten op van verschillende komaf, en bekijken voor elk wat het best bij hen past. Toen door de coronacrisis de zorggasten niet meer konden komen, was het best aanpassen.

Kleinschalige boeren produceren 70% van al het voedsel wereldwijd, aldus Rikolto. Zoals hier in Ethiopische Somali-regio, waar nomadisch levende mensen met een klein aantal stuks vee rondreizen.

Rikolto verwacht door ‘corona’ 700.000 euro minder opbrengsten

Covid 19

Rikolto heeft vanwege de coronacrisis alle fondsenwervende activiteiten tot nader order afgelast. De non-gouvernementele organisatie die wereldwijd boerenfamilies ondersteunt, verwacht daardoor een verlies aan inkomsten van 700.000 euro. De directie is bezorgd en vraagt mensen te doneren, ook omdat de crisis juist het kantelmoment kan zijn om een sterker voedselsysteem te bouwen.

Zorgboerin Rita, haar man en een zorggast die al 12 jaar komt.

Zorgboerin Rita Peeters:“Nu, zonder zorggasten, is de zin er niet altijd”

Covid 19

Een vleesveebedrijf dat nog in expansie is, een vijftal zorggasten die af en aan lopen en helpen bij de verschillende landbouwtaakjes. Zo zag het leven eruit voor de coronacrisis. Tijdens de crisis was het echter stilletjes op het erf. “’t Is niet gemakkelijk. Als ik mocht, zou ik ze een knuffel geven als ik ze terug zie.”