Landbouworganisaties zijn in crisissituatie voorstander van productiebeperkingen mét garanties

Covid 19

Zijn productiebeperkingen een geschikt middel om in crisissituaties het aanbod bij te sturen en de marktprijs naar omhoog te krijgen? Ja, zeggen landbouworganisaties Boerenbond en ABS. Maar dan wel op vrijwillige basis én met compensaties.

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme gaf onlangs een slabbetje aan Vlaams landbouwminister Hilde Crevits, die ruim 3 maanden geleden voor de eerste keer oma is geworden.

ABS: ‘Betreurenswaardig dat sommigen profiteren van corona, maar dat is NIET de boer’

Covid 19

In de distributie- en retailsector hebben sommige partijen geprofiteerd van de coronacrisis. Dat stelt ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. “Dat is wel degelijk gebeurd en is betreurenswaardig. We ontvingen daarover verschillende signalen. Alleen de boer, die profiteerde daar totaal niet van. Integendeel.”

Voor bijna de helft van de bedrijven steeg de omzet, voor 20
% was die stijging hoger dan 50
% , zegt voorzitter Alexander Claeys.

Alexander Claeys (BioForum): ‘Biosector minder getroffen door de coronacrisis’

Covid 19

Uit een bevraging van BioForum Vlaanderen bij haar leden blijkt dat de biosector minder zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. De resultaten lichtte voorzitter Alexander Claeys toe. “Voor bijna de helft van de bedrijven steeg de omzet, voor 20 % was die stijging hoger dan 50 %.”

Enkele maanden geleden protesteerden landbouworganisaties tegen het EU-beleid in Brussel.

Sonja De Becker (Boerenbond): ‘Europa is ziende blind en horende doof’

Covid 19

“In deze coronacrisis is Europa blijkbaar ziende blind en horende doof en geeft blijk van totale inertie (daadloosheid, traagheid).” Dat liet Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond, optekenen in een hoorzitting in de commissie Landbouw in het Vlaams parlement over de coronacrisis.

Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het departement Landbouw & Visserij.

Vlaamse landbouw en corona: welke sectoren voelen de zwaarste klappen?

Covid 19

Het coronavirus hakt genadeloos in op onze economie. Ook de Vlaamse land- en tuinbouw krijgt zware klappen. Maar hoe groot die (landbouw)ramp precies is, valt vandaag moeilijk te becijferen. Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het departement Landbouw & Visserij, schetst per sector de situatie.

Potato Europe 2020 geannuleerd

Covid 19

Vanwege de Covid-19-pandemie kan Potato Europe 2020 niet plaatsvinden. De organisatoren van Potato Europe France 2020 hebben besloten de Europese beurs voor de aardappelsector, die gepland stond voor 2 en 3 september 2020 in Villers-Saint-Christophe in Frankrijk, af te gelasten. De Franse overheid staat buitenevenementen toe tot 5.000 deelnemers.

De cijfers werden ook bekendgemaakt door Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker.

Boerenbond becijfert omzetverlies door coronacrisis in land- en tuinbouw op 25%

Covid 19

Begin april en begin mei kregen Boerenbondleden de kans om een enquête in te vullen over de impact van de coronacrisis op hun bedrijf. Dat stelt Boerenbond op de website. De cijfers werden ook bekendgemaakt door Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker.

Ontevreden boeren protesteerden enkele maanden geleden in Brussel.

Commissie wil Europese landbouwsector elk jaar 2% extra steun toekennen

Covid 19

De Europese Commissie wil de landbouwsector de komende zeven jaar 391,4 miljoen euro aan steun toekennen. Daarmee zou de sector elk jaar 2% meer krijgen dan dit jaar het geval is. Dat heeft commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski bekendgemaakt.

Hilde Crevits voorziet onder andere steun aan de zwaar getroffen aardappelsector. Daar is ABS-voorzitter Hendrik Vandamme tevreden over.

Landbouworganisaties zijn tevreden met steun uit het Vlaams noodfonds

Covid 19

Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat verwelkomen de 35 miljoen euro steun uit het Vlaams noodfonds. “De welgekomen hulp geeft wat zuurstof”, zegt BB-voorzitter Sonja De Becker. “We willen de minister helpen om de modaliteiten te bepalen”, aldus ABS-voorzitter Hendrik Vandamme.

CD&V-minister Benjamin Dalle werkt samen met Boerenbond en KLJ om jeugdverenigingen een zomerkamp bij land- en tuinbouwers aan te bieden.

SOS Zomerkamp: het platform waar boeren en jeugdgroepen elkaar kunnen vinden

Covid 19

Boerenbond, KLJ en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) werken samen om jongeren ook in tijd van corona deze zomer een fijn zomerkamp te bezorgen. Ze promoten samen de website www.soszomerkamp.be , waarop aanbieders en zoekende jeugdgroepen elkaar kunnen vinden.

Het virus dook eind april voor het eerst op nertsenhouderijen op.

Nertsen op nog eens drie bedrijven in Nederland besmet

Covid 19

Op nog eens drie nertsenhouderijen in Nederland zijn nertsen besmet met het coronavirus. Een vierde bedrijf wordt nog nader onderzocht, omdat het erop lijkt dat het virus ook daar heeft toegeslagen.

Siertelers en aardappelboeren krijgen 35 miljoen uit Vlaams noodfonds

Covid 19

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits kent vanuit het Vlaams noodfonds 35 miljoen euro toe aan de sierteelt- en de aardappelsector. Beide sectoren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis.

Ruim 70% van de ondervraagde landbouwers geeft aan een lagere prijs te ontvangen voor hun verkochte landbouwproducten

ILVO-rondvraag: dalende investeringsbereidheid, lagere inkomsten, somberder toekomstbeeld, meer mentale druk

Covid 19

De ILVO-corona-enquête bij de Vlaamse boeren, gehouden tussen 27 april en 18 mei 2020, toont dat het grootste deel van de landbouwsector zowel financieel als psychisch een stevige dreun krijgt door de coronacrisis. Veel indicatoren staan op rood.

Het Algemeen Boerensyndicaat legde meerdere bezorgdheden voor aan landbouwminister Hilde Crevits, bij haar bezoek aan de Zuid-Bellegoed in Ieper.

ABS hamert op belang van lokale voedselproductie bij bezoek van minister Hilde Crevits

Covid 19

“Onze boeren zijn de échte helden van de voedselketen”, benadrukte ABS-voorzitter Hendrik Vandamme bij het bezoek van minister Hilde Crevits aan de Hoeve Zuid-Bellegoed van Philip en Nancy Fleurbaey-Sercu in Ieper. Een schoolvoorbeeld van hoe een modern landbouwbedrijf, met afzet via de korte keten, met succes wordt gerund.

Vion is de grootste rundvleesproducent van Europa, en de nummer 3 qua varkensvlees.

Slachterij Vion in Apeldoorn (NL) per direct dicht

Covid 19

De politie in Apeldoorn heeft woensdag een slachterij van vleesproducent verwerker Vion in Apeldoorn gesloten, omdat daar de coronarichtlijnen waren geschonden. Eerder moesten slachterijen van Vion sluiten vanwege een groot aantal coronabesmettingen. Het bedrijf neemt allerlei maatregelen, zoals verlenging van werktijden, ruimere busjes om personeel te vervoeren en een onderzoek naar de huisvesting.

Voor medewerkers van nertsenhouderijn stelde het FAVV ook enkele richtlijnen op.

FAVV voorziet in coronacrisis richtlijnen voor nertsen- en frettenhouderijen

Covid 19

Een nieuwe besmetting van een medewerker van een nertsenfokkerij in Nederland baart zorgen. In ons land heeft het FAVV aanbevelingen opgesteld. Waakzaamheid is geboden. “Er worden onder andere beperkingen opgelegd”, zegt Vlaams landbouwminister Hilde Crevits.

Een tijdelijke private opslag zou de druk op de varkenssector verlagen.

Vlaanderen wil dat Europa tijdelijke private opslag voor varkensvlees activeert

Covid 19

Na de EU-maatregelen rond tijdelijke private opslag van meerdere landbouwproducten (onder meer melk en boter) vraagt landbouwminster Hilde Crevits (CD&V) dat Europa nu ook de tijdelijke private opslag voor varkensvlees zou activeren. “Dat zou de druk van de markt kunnen halen.”

Het is volgens de Nederlandse versie van de FAVV lastig afstand te bewaren in slachthuizen.

Werknemers Nederlandse slachterij mogelijk onder druk gezet

Covid 19

Mogelijk heeft een uitzendbureau arbeidsmigranten die werkten bij vleesproducent Vion onder druk gezet ondanks ziekteverschijnselen te gaan werken. Dat zegt de arbeidsinspectie tegen het Financieele Dagblad, een Nederlandse financiële krant. Het is strafbaar de openbare gezondheid willens en wetens in gevaar te brengen. Ondertussen stellen inspecteurs dat in veel slachterijen het praktisch onmogelijk is 1,5 meter afstand te bewaren.

Crevits denkt dat de jeugdbeweging en landbouw elkaar kunnen versterken.

Crevits overweegt toestaan kampplaatsen bij landbouwers

Covid 19

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) is bereid om met landbouw- en jeugdorganisaties overleg te plegen over kampplaatsen voor jeugdbewegingen bij landbouwers. Ze wil dat samen met haar collega Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) doen. Dat heeft minister Crevits in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Tinne Rombouts (CD&V).

Eerder verklaarde de Nederlandse regering dat de kans dat nertsen corona overdragen op mensen verwaarloosbaar is.

Opnieuw medewerker Nederlandse fokkerij besmet door nerts

Covid 19

In Nederland is opnieuw is een medewerker van een nertsenfokkerij zeer waarschijnlijk door een nerts besmet met het coronavirus. Dat meldt Landbouwminister Carola Schouten aan het parlement. Het is het tweede geval waarbij een dier een mens lijkt te hebben aangestoken.