Regels gelegenheidswerknemers landbouw versoepeld wegens nood aan werkkrachten

De landbouw is sterk afhankelijk van buitenlandse seizoensarbeiders.
De landbouw is sterk afhankelijk van buitenlandse seizoensarbeiders. - Foto: LBL

Op dit moment zijn er 7.000 à 8.000 seizoenswerknemers uit verschillende EU-lidstaten in België tewerkgesteld. Vanaf de derde week van april heeft de landbouw nood aan 15.000 seizoenarbeiders en in de loop van mei worden dat er 25.000. Tachtig procent van de arbeidskrachten in de Belgische land- en tuinbouw komen uit het buitenland. Door het sluiten van de grenzen kunnen er echter geen nieuwe seizoenarbeiders naar België komen. Om het tekort aan arbeiders op te vangen, laten ministers Muylle en De Block gelegenheidswerkers die zich nu al in ons land bevinden, langer actief zijn. In een koninklijk besluit worden drie maatregelen van kracht.

Zo worden de quota voor de gelegenheidswerkers in de land- en tuinbouwsector tijdelijk verdubbeld. Een seizoenarbeider die normaal 65 dagen mocht werken, mag nu 130 dagen werken. Voorts wordt de fruitteelt toegevoegd aan de sectoren met een verruimde seizoensregeling tot maximaal 100 dagen per kalenderjaar, te verdubbelen tot 200 dagen.

Die regeling kan toegepast worden op maximum één derde van de seizoenarbeiders binnen een bedrijf. Ten slotte geldt de 180-dagenregel voortaan op het niveau van de onderneming in plaats van de sector. Tot nog toe is de regel dat werknemers die als gelegenheidswerknemer willen werken, de afgelopen 180 dagen niet onder een ander statuut in de land- of tuinbouwsector tewerkgesteld mag zijn. Die regel wordt nu dus versoepeld.

"Onze land- en tuinbouw heeft de komende weken nood aan duizenden extra arbeidskrachten. Normaal gezien komen er elk jaar werkkrachten over uit andere landen van de Europese Unie, maar omdat de grenzen gesloten zijn, kan dat nu niet. We versoepelen de regels zodat seizoenarbeiders die nu al in ons land zijn, hier langer kunnen werken. We zorgen er daarnaast voor dat land- en tuinbouwbedrijven vlotter een beroep kunnen doen op werknemers die eerder al aan de slag waren in de sector", licht Muylle de maatregelen toe.

"Om zeker te zijn dat onze landbouwers hun fruit en groenten geoogst krijgen, zorgen we er voor dat de seizoensarbeiders langer tewerkgesteld kunnen worden. Mensen die nu tijdelijk werkloos zijn, mogen ook aan de slag als gelegenheidswerknemers in de land- of tuinbouw", voegt De Block er aan toe.

Belga

Meest recent

Meest recent