Startpagina Actueel

Boerenbond vraagt specifieke maatregelen voor door corona zwaar getroffen land- en tuinbouw

Covid-19 veroorzaakt ook in de landbouwsector bloedrode cijfers. Na een duidelijke prijsimpact tijdens de eerste golf, heeft de tweede coronagolf de prijsvorming in de varkens- en pluimveesector verder de dieperik ingeduwd. Boerenbond dringt bij de federale en Vlaamse overheid aan op specifieke steun voor de sector. De algemene steunmaatregelen zijn immers niet aangepast aan de eigenheid van de land- en tuinbouwsector.

Leestijd : 2 min

Als essentiële sector kan en moet de land- en tuinbouwsector de (voedsel-)productie handhaven doorheen de hele coronacrisis. Dit betekent niet dat de bedrijven geen impact ondervinden, wel integendeel. De eerste, acute coronafase hakte er stevig in bij enkele specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld de sierteelt en aardappelen. Voor wat de acute impact betreft is snel geschakeld op de verschillende overheidsniveau’s om de verliezen enigszins op te vangen.

Nasleep laat zich sterk voelen

Helaas laat inmiddels de nasleep zich ook sterk voelen in alle andere sectoren en vooral bij de dierlijke productiesectoren. In de varkenssector staat de rentabiliteitsbarometer bijvoorbeeld onder nul wat betekent dat varkenshouders zelfs hun veevoederkosten niet meer kunnen dekken, laat staan zichzelf een loon kunnen uitbetalen.

Factoren zoals 2de en dreigende 3de besmettingsgolven, de vertraagde terugkeer naar vlot handelsverkeer, deels ingegeven door protectionisme, een zwakkere vraag omwille van de algemene groeivertraging, in periodes van lockdown opgebouwde voorraden die terug op de markt komen en de sterkere onderlinge concurrentie zullen voor langere tijd druk op de prijzen zetten.

Liquiditeitsproblemen bij heel wat bedrijven

“Voor wat het opvangen van deze aanzienlijke nasleepeffecten betreft rekenen we op Europese maatregelen, maar we moeten vaststellen dat de EU hier uit zijn rol valt en dat de verwachte steun onbegrijpelijkerwijs uitblijft.”, merkt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker op. “Feit is wel dat door de aanhoudende druk op de prijzen de land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen met liquiditeitsproblemen kampen en dus dringend nood hebben aan maatregelen die daarop inspelen.”

Boerenbond dringt bij de federale en Vlaamse overheid aan op specifieke steun. Specifieke steun omdat de huidige, algemene steunmaatregelen veelal niet aangepast zijn aan de eigenheid van de sector. Zo worden de gewoonlijke beschermingsmechanismen bijvoorbeeld pas geactiveerd bij omzetverliezen van -60%, een horde die voor veel land- en tuinbouwbedrijven vaak niet realistisch blijkt omdat de productie moet verzekerd worden. Maar intussen staan de prijzen wel onder druk en gaat de marge diep in het rood.

Overbruggingsrecht omzetdaling

Federaal kwam er net voor nieuwjaar een tegemoetkoming in de vorm van het overbruggingsrecht omzetdaling. “Maar ook op Vlaams niveau blijven we aandringen op aangepaste steun”, besluit voorzitter Sonja De Becker. “Duidelijk is alvast dat ook in de toekomst er nood zal blijven aan gerichte en structurele tools om zulke volatiliteit op te vangen en dat er moet worden in gezet op het terug vlot trekken van door de crisis uitgestelde investeringen, ook in de land- en tuinbouwsector.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Poolse regering zegt dat akkoord over Oekraïense graaninvoer nog veraf is

Boerenprotest De Poolse regering heeft vrijdag 23 februari aan het Franse persagentschap AFP meegedeeld dat een akkoord over de Oekraïense graaninvoer nog veraf is. Poolse boeren blokkeren al weken de grensovergang met Oekraïne uit onvrede met opgeschorte Europese importtarieven en quota voor landbouwproducten uit het deels door Rusland bezette land.
Meer artikelen bekijken